img37

Протягом 15-27 січня 2021 року в Криворізькому педагогічному проходило опитування серед аспірантів щодо рівня задоволеності якістю освітнього процесу, змістом навчання й умовами для здійснення наукових досліджень в університеті.

img38

В опитуванні взяли участь 62 особи, з них 37 – аспіранти денної форми навчання, 25 – заочної та 3 – тогорічні випускники аспірантури й інші здобувачі вищої освіти.

img49

Учасникам анкетування необхідно було заповнити Google-форму, в якій вони давали відповіді на запропоновані питання за допомогою п’ятибальної шкали. Опитування містило три основні блоки: про освітню складову, наукову складову й організацію навчання та загальне враження від ОНП (освітньо-наукової програми).

img50

Освітня складова. Переважна більшість респондентів (72,5%) реалізували своє право на створення власної освітньої траєкторії через можливість вільного вибору дисциплін, 9,6% так не вважають; 3,2% – дали відповідь «частково» й 4,8% – «в достатній мірі».

img51

77,4% аспірантів вважають, що вибіркові дисципліни, запропоновані на ОНП, відповідають їх науковим інтересам і надають освітню підтримку науковому дослідженню (82,3%). Аспіранти третього й четвертого року навчання низько оцінили можливість вибору дисциплін, адже під час їх навчання (протягом 2016-2018 років) він був значно меншим, і сам процес вибору був недосконалим.

img62

Більшість аспірантів задоволені співвідношенням аудиторної та самостійної роботи в структурі навчального плану ОНП (85,5%) та співвідношенням теоретичної та практичної частини освітньої складової (83,9%). Методи викладання задовольняють 90,3% здобувачів майже в повній мірі, достатньо – 9,7%. 93,5% здобувачів задоволені викладачами, які забезпечують освітню складову ОНП; 90,3% влаштовує також і розклад занять.

img63

Переважній більшості здобувачів (93,5%) зрозумілі критерії оцінювання на кожній із навчальних дисциплін ОНП, і вони вважають, що цих критеріїв дотримуються як під час освітнього процесу, так і впродовж заліково-екзаменаційної сесії.

img76

На питання про виробничу педагогічну практику в закладах вищої освіти відповідали здобувачі четвертого року навчання та випускники 2020 року, оскільки згідно з навчальним планом аспірантури, практику заплановано на VI семестр. Майже стовідсотково аспіранти задоволені тривалістю практики, формою її проходження й набутими під час практики компетентностями (навичками).

img77

Отже, більшість здобувачів задоволені якістю освітнього процесу й змістом навчання в повній мірі. Зауваження й побажання, що виголосили аспіранти, суттєво не впливають на цей результат: вони є скоріше суб'єктивними, такими, що відображають індивідуальність здобувачів, а не їхню об'єктивну оцінку освітнього процесу та наповнення відповідних ОНП.

img85

Наукова складова. Майже стовідсотково (98,4%) аспіранти запевняють, що були вільні у виборі теми наукового дослідження й на них не чинили тиск (93,6%); 11,3% відчули тиск частково, 3,2% – достатньою мірою.

91,9% здобувачів задоволені співпрацею з науковим керівником і вважають, що їхня наукова діяльність відповідає напрямкові дослідження наукового керівника (90,5%).

img86

88,7% здобувачів задоволені тим, як Університет організаційно й матеріально забезпечує можливості для проведення та апробації результатів наукових досліджень; достатньо задоволені – 4,8%, частково – 6,4%.

Переважна більшість аспірантів (96,8%) вважають, що на ОНП забезпечують можливістю для періодичних (не рідше, ніж щорічних) обговорень проміжних результатів дослідження.

img96

87,1% здобувачів задоволені тим, як на ОНП забезпечується можливість входження в світову академічну спільноту, зокрема через виступи на міжнародних наукових заходах, публікації результатів у міжнародних виданнях, участь у грантових проєктах і програмах міжнародної мобільності; 6,4% – достатньою мірою, 4,8% – лише частково, 1,6% – не задоволені.

img97

93,5% здобувачів ознайомлені із санкціями, які застосовують до аспірантів у випадку виявлення порушень академічної доброчесності; достатньою мірою – 3,2%, частково – 1,6%, ні – 1,6%.

Як свідчать відповіді здобувачів, вони переважно задоволені умовами для провадження наукового дослідження.

img98

Організація навчання та загальне враження від ОНП. 95,2% задоволені системою прийому до аспірантури (4,8% – достатньо) і вважають, що на ОНП забезпечують доступ до навчання за неупередженим конкурсом при вступі (92%), однак 1,6% вважають, що не забезпечують; 1,6% – частково, 4,8% – достатньо.

img109

90,3% здобувачів задоволені безпечністю університетського освітнього середовища для життя та здоров'я, зокрема психічного; 6,5% – достатньо, 3,2% – частково задоволені.

Здобувачів задовольняє механізм освітньої (90,3%), організаційної (85,4%), інформаційної (95,2%), консультативної (82,3%) та соціальної (87,1%) підтримки на ОНП.

img110

95,2% здобувачів вважають, що на ОНП дотримуються положень щодо прав і обов'язків усіх учасників освітнього процесу; 3,2% – вважають, що це відбувається достатньою мірою, 1,6% – що таких положень дотримуються частково.

На запитання, чи співпали очікування здобувачів щодо навчання на ОНП із тим, що вони отримали, 75,8% відповіли – «так», 17,7% – «достатньо», 4,8% – «частково», а 1,6% дали негативну відповідь.

img121

Таким чином, переважна більшість аспірантів вважають обрані ними ОНП збалансованими та реалістичними, хоча певні аспекти потребують уваги й удосконалення задля підвищення їх якості та привабливості.

Дякуємо всім, хто взяв участь в опитуванні!

14139
Календар подій
Останні статті
Популярне
Зворотний зв'язок
Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31