peredzahyst seminar 1

Аспірантура Криворізького педагогічного готує здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти. Логічним завершення періоду навчання є захист власної дисертаційної роботи.

peredzahyst seminar 2

Днями, 21 вересня 2021 року, в конференц-залі головного корпусу відбувся міжкафедральний семінар кафедр соціології та масових комунікацій і ботаніки та екології щодо попередньої експертизи дисертації аспіранта за спеціальністю 054 Соціологія В. Каритки.

peredzahyst seminar 3

Молодий учений представив результати свого довготривалого дослідження теми «Екологічна відповідальність молоді як детермінанта сталого розвитку промислових регіонів: соціологічний вимір (на прикладі Дніпропетровської області)» (науковий керівник: д-р соціол. наук, професор А. С. Лобанова).

peredzahyst seminar 4

Він окреслив актуальність обраної теми, її наукову новизну, практичне значення одержаних результатів, перспективи подальшого розвитку.

peredzahyst seminar 5

Після цього розпочалося жваве обговорення дисертаційної роботи, яка була представлена науковій спільноті. Представники кафедри ботаніки та екології акцентували увагу на вивченні саме екологічної складової, яка лежить в основі дослідження, а колектив кафедри соціології та масових комунікацій – на соціологічних аспектах. Такий брифінг дав змогу виявити рівень підготовки та усвідомленості аспіранта перед публічним захистом дисертації.

peredzahyst seminar 6

За підсумками попереднього перегляду змісту дисертаційної роботи, рецензенти окреслили її позитивні сторони й надали поради щодо покращення якості наукового тексту. Відбулося відкрите голосування учасників міжкафедрального семінару, за результатами якого ухвалили рішення про рекомендацію аспіранта до захисту.

Криворізький педагогічний бажає успіхів на публічному захисті дисертаційних робіт!

16827
Календар подій
Останні статті
Популярне
Зворотний зв'язок