Метод. рада 07.09.2017

7 вересня 2017 року в конференц-залі головного корпусу Криворізького педагогічного було проведено перше у новому навчальному році засідання науково-методичної ради університету. На порядку денному зустрічі йшлося про результати роботи у 2016-17 рр. та плани на 2017-18 навчальний рік, розглядалися підсумки наукової роботи університету та методичної діяльності кафедр.

Доцент кафедри ботаніки та екології Н. В. Гнілуша виступила зі вступним словом, в якому вона коротко оглянула організаційні питання засідання та подякувала усім, хто долучився до складання плану роботи науково-методичної ради на 2017-18 навчальний рік. Відтак надала слово зав. відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення бібліотеки О. О. Лебедюк, яка нагадала присутнім про традиційні та інноваційні напрямки роботи університетської книгозбірні, розповіла про сучасні вимоги до оформлення бібліографічних посилань у дисертаційних дослідженнях, нагадала про важливість повного та своєчасного оновлення електронного архіву наукових публікацій Криворізького педагогічного.

Проректор з наукової роботи В. А. Гаманюк у своєму виступі торкнулась питань якості наукових досліджень магістрів, наповнення інституційного репозитарію КДПУ як актуального напрямку роботи, необхідного для поширення результатів наукових досліджень вишу; детально зупинилась на проблемах публікації в репозитарії студентських робіт. Проректор підкреслила необхідність доповнення звітів з наукової роботи посиланнями на опубліковані в електронному архіві вишу матеріали досліджень, акцентувавши увагу присутніх на важливості цієї сучасної тенденції наукового життя країни для іміджу науковців та авторитетності вищого навчального закладу. Покращення якості наукових розвідок дослідників університету, підвищення індексу цитування, створення позитивного іміджу вишу як авторитетного науково-дослідницького центру – всі ці необхідні для створення та підтримки академічного реноме фактори переконливо доводять необхідність продовження роботи з розвитку електронного архіву наукових публікацій Криворізького педагогічного.

Перший проректор КДПУ О. А. Остроушко детально зупинилась на питанні розробки та затвердження Положення про кваліфікаційні роботи, особливості вимог до змісту, оформлення, завдань і методології двох різних типів студентських наукових досліджень – магістерських робіт, написання яких має на меті здобуття кваліфікації викладача ВНЗ і супроводжується проходженням відповідної виробничої практики, і досліджень, автори яких здобувають кваліфікацію вчителя, та складають комплексний іспит. Питання затвердження Положень про ці два типи робіт буде додатково розглядатися на жовтневому засіданні Вченої ради університету. У своєму виступі проректор торкнулась і вимог до кваліфікаційних робіт, пов’язаних із особливостями певних спеціальностей вишу. Відтак члени науково-методичної ради обговорили проблеми організації навчального процесу у ІІІ семестрі магістратури, питання заочної підготовки та навантаження магістрантів. 


 

2329
Календар подій
Останні статті
Популярне
Зворотний зв'язок