академ доброчесн 1

15 грудня 2017 року представники наукової громади Криворізького педагогічного взяли участь у роботі науково-методичного семінару «Проблеми академічної доброчесності в освіті й науці». Основними темами обговорення на семінарі стали імідж університету, престиж його наукових досліджень та репутація науковців у сучасному освітянському просторі Європи.

Модератор заходу, завідувач аспірантури та докторантури О. І. Васильєва нагадала про вимоги нових освітянських Законів України, розповіла про заходи, передбачені Проектом сприяння академічній доброчесності. Метою подібних заходів, до проведення яких сьогодні долучився і Криворізький педагогічний, є знайомство широкого наукового загалу України зі світовими вимогами до сучасної академічної культури.

Голова семінару - проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор В. А. Гаманюк – наголосила, що імідж університету нині багато в чому залежить від дотримання загальноприйнятих вимог академічної доброчесності. У європейському контексті цієї культури основний акцент зроблено на освітянській складовій науково-педагогічної діяльності; головним критерієм дотримання вимог академічної доброчесності є взаємини між викладачами і студентами.

академ доброчеснисть

На жаль, культура написання студентських наукових досліджень у нашій державі сьогодні ще залишається на недостатньому рівні. Очевидна необхідність системної боротьби з проявами академічної недоброчесності в українській освіті, і законодавча база для спрямованих на це заходів вже готова. Зокрема, у нашому університеті вже створено Положення  про запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових працях.

Чесність, довіра, справедливість, повага, відповідальність, мужність – ось базові засади академічної доброчесності, вимогами якої керуються нині науковці усього світу. Принципи Бухарестської декларації з етичних цінностей та принципів вищої освіти в Європейському регіоні визначають роль академічної етики, культури та спільноти, академічної доброчесності в процесах викладання та навчання, наголошують на важливості демократичного керівництва науково-педагогічною діяльністю, соціальної відповідальності науковців. Серед інших засадничих документів, на яких базуються етичні принципи сучасної світової науки - Пан-Європейська платформа з питань етики, прозорості та чесності в галузі освіти, створення якої було завершено у лютому 2014 року.

В. А. Гаманюк розповіла учасникам семінару про результати соціологічного дослідження «Академічна культура українського студентства: основні чинники формування та розвитку», яке в 2015 році провів Східноукраїнський фонд соціальних досліджень спільно з Інститутом соціально­гуманітарних досліджень Харківського національного університету імені Василя Каразіна; поділилася роздумами про феномен реферату у вітчизняній освітянській практиці, проблеми плагіату та корупції у науково-педагогічному середовищі, форми академічного шахрайства.


 

3445
Календар подій
Останні статті
Популярне
Зворотний зв'язок