22 лютого 2021 року відбулася оперативна нарада при ректорі університету, у якій взяли участь проректори, декани факультетів, завідувач навчально-методичного відділу, головний бухгалтер і голова профкому університету. Під час наради обговорено стан організації роботи кураторів академічних груп.

14541

15 лютого 2021 року відбулася оперативна нарада при ректорі університету, у якій взяли участь проректори, декани факультетів, голова профкому, завідувач навчально-методичного відділу й головний бухгалтер університету. Під час наради обговорено результати зимової заліково-екзаменаційної сесії та стан ліквідації академічної заборгованості здобувачів вищої освіти.

14387

08 лютого 2021 року відбулася оперативна нарада при ректорові університету. У нараді взяли участь проректори, декани факультетів, завідувач навчально-методичного відділу, головний бухгалтер, голова профкому університету. На нараді обговорювався стан розроблення проєктів освітніх програм.

14216

01 лютого 2021 року відбулася оперативна нарада при ректорові університету. У нараді взяли участь проректори, декани факультетів, завідувач навчально-методичного відділу, головний бухгалтер, голова профкому університету. На нараді обговорювався проєкт Положення про робочу програму навчальної дисципліни в Криворізькому державному педагогічному університеті.

14130

25 січня 2021 року відбулася нарада при ректорі університету. У нараді взяли участь проректори, декани факультетів, головний бухгалтер, голова профкому, керівник виробничої практики університету Центру сприяння працевлаштуванню студентів і випускників. Під час наради обговорено питання проведення виробничої педагогічної практики в І семестрі 2020-2021 н.р.

14060

18 січня 2021 року відбулася нарада при ректорі університету. У нараді взяли участь проректори, декани й заступники деканів факультетів, головний бухгалтер університету, голова профкому, відповідальна особа КДПУ за акредитацію освітніх програм, завідувачі кафедр: загальної педагогіки та методики технологічної освіти, загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання, фізичної культури та методики її викладання, декоративно-прикладного мистецтва та дизайну. Під час наради обговорено питання підготовки матеріалів для акредитації освітньо-професійної програми «Філологія. Переклад (перша – англійська)» бакалаврського рівня вищої освіти.

13928

11 січня 2021 року відбулася нарада при ректорі університету. У нараді взяли участь проректори, декани факультетів, завідувач навчально-методичного відділу, головний бухгалтер університету, голова профкому. Під час наради обговорено питання організації Днів відкритих дверей факультетів КДПУ.

13830

04 січня 2021 року відбулася нарада при ректорі університету. У нараді взяли участь проректори, декани факультетів, завідувач навчально-методичного відділу, головний бухгалтер університету, голова профкому. Під час наради було обговорено питання формування переліків вибіркових дисциплін (розпорядження від 04.01.2021 № 01), а також розглянуто проєкти Положення про загальні засади організації самостійної роботи студентів у КДПУ та Положення про систему оцінювання навчальних досягнень студентів у КДПУ.

13799

28 грудня 2020 року відбулася нарада при ректорі університету. У нараді взяли участь проректори, декани факультетів, завідувач навчально-методичного відділу, головний бухгалтер університету, голова профкому. Під час наради обговорювалися результати атестації випускників магістратури та стан підготовки до вручення їм документів про вищу освіту.

13755

14 грудня 2020 року відбулася нарада при ректорові університету. У нараді взяли участь проректори, декани факультетів, завідувач навчально-методичного відділу, головний бухгалтер університету, начальник Центру сприяння працевлаштуванню студентів і випускників (ЦСПСВ). Під час наради обговорювалося питання організації та результатів працевлаштування випускників університету.

13615
Календар подій
Останні статті
Популярне
Зворотний зв'язок