07 червня 2021 року відбулася оперативна нарада при ректорі університету, у якій взяли участь проректори, декани, заступники деканів факультетів, завідувач навчально-методичного відділу, головний бухгалтер, голова профкому. Під час наради обговорено пропозиції факультетів до розроблення навчальних планів підготовки бакалаврів і магістрів денної та заочної форм навчання, а також проєкт нової редакції Положення про кваліфікаційні роботи в Криворізькому державному педагогічному університеті.

З доповіддю виступила Остроушко О. А., перший проректор, яка ознайомила присутніх з пропозиціями кафедр і факультетів щодо розроблення навчальних планів підготовки бакалаврів і магістрів денної і заочної форм навчання (тривалість теоретичного навчання, сесій, канікул; навчальне навантаження студента; загальний обсяг практичної підготовки; співвідношення обсягів нормативних та вибіркових освітніх компонентів; форми атестації здобувачів освіти).

В обговоренні взяли участь проректори та декани факультетів.

Підсумовуючи, ректор Шрамко Я. В. наголосив, що за результатами обговорення буде оприлюднено наказ по університету з окресленням методичних рекомендацій щодо розроблення навчальних планів підготовки бакалаврів і магістрів денної та заочної форм навчання. Навчально-методичним відділом буде підготовлено розпорядження, яким за кафедрами буде закріплено викладання дисциплін циклу загальної, психолого-педагогічної та методичної підготовки.

Під час обговорення проєкту нової редакції Положення про кваліфікаційні роботи в КДПУ виступила Остроушко О. А., перший проректор, яка поінформувала про внесені зміни й доповнення. Наразі пропонований проєкт оприлюднено на сайті університету (Вчена рада університету – Для обговорення). Зауваження та пропозиції можна подати першому проректору університету на електронну адресу: prorektor_1@kdpu.edu.ua до 20 червня 2021 року.

В обговоренні взяли участь проректори, декани, завідувач навчально-методичного відділу, голова профкому університету.

Узагальнюючи, ректор Шрамко Я. В. зауважив, що під час опрацювання нової редакції Положення робоча група у складі представників факультетів під головуванням професора Ковшар О. В., взяла до уваги вимоги, які містять чинні стандарти вищої освіти. З пропонованим проєктом, затвердження якого планується на червневій Вченій раді університету, можна ознайомитися на сайті в рубриці Вчена рада університету – Для обговорення.

У різному виступили:

  • Лисечко В. П., проректор з науково-педагогічної роботи, який прозвітував про результати вакцинації працівників університету, що відбулася 04 червня 2021 р. і зауважив, особам, які не встигли вакцинуватися або бажають це зробити, можна зареєструватися до 14.00 7.06.2021 р. у провідного інженера з охорони праці Тулович Л. В. (каб. 433 головного корпусу) або за телефоном 098 613 24 81.
16008
Календар подій
Останні статті
Популярне
Зворотний зв'язок