22 листопада 2021 року відбулася оперативна нарада при ректорові університету. У нараді взяли участь проректори, декани факультетів, завідувач навчально-методичного відділу, головний бухгалтер, голова профкому університету. На нараді обговорено питання затвердження тем кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.

З доповідями виступили декани, які поінформували присутніх про те, що на факультетах проведено засідання вчених рад, на яких затверджено тематику випускних робіт студентів магістратури першого курсу, а також обговорено особливості й терміни їх написання. Цьогоріч студенти мали змогу визначитися й обрати тему магістерського дослідження чи то теоретичного, чи то практичного характеру.

В обговоренні взяли участь проректори, декани та завідувач навчально-методичного відділу. Бондаренко О. В. повідомила, що 22 листопада 2021 р. буде видано розпорядження № 54 «Про оприлюднення магістерських робіт на офіційному веб-сайті університету», у якому, відповідно до розкладу роботи Екзаменаційних комісій, визначено терміни завантаження кваліфікаційних робіт магістрів другого курсу до репозитарію КДПУ.

Підсумовуючи обговорення, ректор Я. В. Шрамко зазначив, що кваліфікаційна робота завершує цикл професійної підготовки здобувачів вищої освіти і має на меті засвідчити рівень відповідної кваліфікації, оволодіння певними компетентностями та програмними результатами згідно зі стандартом вищої освіти та освітньо-професійною програмою. Організація виконання кваліфікаційних робіт повинна відповідати Положенню про кваліфікаційні роботи в Криворізькому державному педагогічному університеті. Окрему увагу Ярослав Владиславович приділив питанню дотримання принципів академічної доброчесності. Кваліфікаційну роботу здобувач має виконувати самостійно, дотримуватися етики цитування, робити покликання на використані джерела, подавати достовірну інформацію про виконану роботу та її результати.

У різному виступили:

  • Остроушко О. А., перший проректор, яка нагадала присутнім, що відповідно до розпорядження від 18 листопада № 53 «Про подання інформації» до 26 листопада декани факультетів мають систематизувати й надати інформацію про врахування в освітніх програмах підготовки педагогічних працівників (для рівня базової загальної середньої освіти за спеціальностями 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями), 016 Спеціальна освіта) вимог і завдань Нової української школи. Ознайомитися з навчально-методичним забезпеченням НУШ та рекомендаціями щодо його використання можна на сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».
  • Гаманюк В. А., проректор з наукової роботи, яка подякувала завідувачам кафедр за своєчасно подані звіти з наукової активності науково-педагогічних кадрів, а також укотре наголосила, що, відповідно до розпорядження від 10 вересня 2021 р. № 09 «Про покращення рейтингових показників у Webometrics» викладачам необхідно оновити зміст профілів в Google Академії та персональних сторінок на сайті університету.
  • Баруліна Ю. О., в. о. проректора з науково-педагогічної роботи, яка поінформувала присутніх про те, що 24 листопада 2021 о 16.30 заплановано перегляд фільму «Син вулиці» в межах Мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA.
17594
Календар подій
Останні статті
Популярне
Зворотний зв'язок
Грудень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31