24 січня 2022 року відбулася нарада при ректорі університету, у якій взяли участь проректори, декани, заступники деканів факультетів, завідувач навчально-методичного відділу, головний бухгалтер університету, голова профкому. Під час наради обговорено результати проведення ректорських екзаменів.

Під час наради виступила Бондаренко О. В., завідувач навчально-методичного відділу, яка поінформувала присутніх про те, що задля контролю за якістю підготовки студентів та організації освітнього процесу в період з 24 грудня 2021 р. по 18 січня 2022 р. проведено низку ректорських екзаменів. Відповідно до п. 4.7.11.1 Положення про організацію освітнього процесу в КДПУ навчально-методичним відділом видано розпорядження про проведення ректорських екзаменів, які доведено до відома студентів, викладачів та деканатів на передекзаменаційних консультаціях. Ректорські екзамени проведені працівниками навчально-методичного відділу та представниками деканатів відповідно до програм навчальних дисциплін за затвердженими білетами. Перевірку й оцінювання письмових екзаменаційних робіт забезпечено спеціально створеними комісіями.

Зокрема, комісіями здійснено аналіз екзаменаційних питань, робочих програм навчальних дисциплін та змісту електронних навчальних курсів, розміщених на платформі MOODLE, щодо дотримання в них вимог, визначених п. 4.7.11.2 Положення про організацію освітнього процесу в КДПУ, п.3.10 та 4.9 Положення про систему оцінювання навчальних досягнень студентів у КДПУ, Положення про використання технологій дистанційного навчання в освітній діяльності КДПУ, п. 4 наказу по університету від 05 березня 2021 р. № 134 «Про робочі програми навчальних дисциплін».

Усі комісії своєчасно завершили роботу й підготували ґрунтовні висновки, зазначивши пропоновані заходи для усунення виявлених недоліків.

В обговоренні взяли активну участь перший проректор Остроушко О. А. та декани факультетів.

Підсумовуючи обговорення, ректор Шрамко Я. В. зауважив, що на вчених радах факультетів необхідно актуалізувати питання дотримання вимог, передбачених Положенням про систему оцінювання навчальних досягнень студентів у КДПУ та Положенням про використання технологій дистанційного навчання в освітній діяльності КДПУ.

У різному виступили:

  • Баруліна Л. О., в. о. проректора з науково-педагогічної роботи, яка подякувала працівникам університету та студентам – учасникам мистецького ланцюга єдності, заходу, проведеного до Дня соборності України.
18236
Календар подій
Останні статті
Популярне
Зворотний зв'язок