Традиційно у лютому на Вченій раді університету слухається питання про результати науково-дослідницької роботи за попередній календарний рік. З доповіддю виступила проректор з наукової роботи Гаманюк В. А. 

Проректор зазначила, що упродовж звітного періоду кафедри університету проводили наукову роботу відповідно до затверджених планів і програм, виконували фундаментальні та прикладні дослідження, результати яких впроваджувалися в освітній процес та в процес підготовки кадрів вищої кваліфікації, доповідалися на конференціях різного рівня, висвітлювалися в публікаціях і в дисертаціях. Проректор зробила детальний аналіз пріоритетних напрямів наукової діяльності педагогічних працівників університету, який дозволив виявити проблемні ланки.

В обговоренні взяли участь декан природничого факультету Євтушенко Е. О., декан факультету іноземних мов Варданян М. В. Вони висловили власне бачення перспектив науково-дослідницької роботи в університеті. Підсумовуючи виступи, ректор університету Шрамко Я. В. наголосив, що наукова діяльність викладачів та кафедр університету є вагомою складовою загальної оцінки нашої роботи.

Вчена рада заслухала також фінансовий звіт за 2019 рік та фінансовий план на 2020 рік, з яким виступила начальник планово-економічного відділу Калініч А. Ю.

Було присвоєно вчене звання професора кафедри методики музичного виховання, співу та хорового диригування Овчаренко Н. А.

Прийнято рішення про висунення кандидатури Бондар К. М. на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених на 2020-2022 роки.

Десять студентів університету переведено з контрактної форми навчання на навчання за рахунок видатків державного бюджету.

Вчена рада затвердила деякі положення, що регулюють діяльність університету, зокрема:

– Положення про навчання іноземців та осіб без громадянства у Криворізькому державному педагогічному університеті.

–  Положення про Всеукраїнську олімпіаду Криворізького державного педагогічного університету для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти у 2020 році.

–  Положення про наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених Криворізького державного педагогічного університету.

– Порядок формування груп для вивчення вибіркових дисциплін у Криворізькому державному педагогічному університеті (нова редакція).

– Порядок проходження виробничої педагогічної практики у закладах вищої освіти здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня.

Було також прийнято ряд робочих рішень, що стосуються забезпечення освітнього процесу.


 

10157
Календар подій
Останні статті
Популярне
Зворотний зв'язок
Серпень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31