11 березня 2021 р. відбулося чергове засідання Вченої ради Університету.

У порядку денному Вченої ради університету основними були питання розробки та реалізації проєктів щодо покращення естетично-художнього оформлення приміщень, будівель та території університету й питання про місце КДПУ в рейтингах та шляхи до зміцнення позицій нашого ЗВО.

З першого питання доповідав завідувач кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну, головний художник університету Томашевський В. В. В обговоренні взяли участь Слюсаренко М. А., завідувач кафедри фізики та методики її навчання, Лисечко В. П., проректор з науково-педагогічної роботи, Мельник Н. Г., завідувач кафедри української та зарубіжної літератур. Підсумовуючи виступи, ректор університету, професор Шрамко Я. В. високо оцінив роботу художньої ради університету, внесок кафедр художньо-графічного відділення в естетично-художнє оформлення університету та організуючу роль голови художньої ради Лисечка В.П. й головного художника університету, Томашевського В. В.

Гаманюк В. А., проректор з наукової роботи, поінформувала Вчену раду про місце університету в рейтингах та висвітлила шляхи до зміцнення позицій КДПУ. Проректор наголосила, що сьогодні суттєво збільшилася кількість пропозицій на ринку освітніх послуг і українські ЗВО значно активізували різноаспектну роботу з популяризації своєї діяльності; підкреслила, що одним із вагомих показників конкурентоспроможності закладу вищої освіти є його місце у відповідних рейтингах. Підсумовуючи виступ Гаманюк В. А., Шрамко Я. В., зокрема, зазначив, що всім кафедрам необхідно обміркувати особистий внесок кожного до покращення рейтингових показників університету.

Вчена рада ухвалила рішення про створення STEM-центру КДПУ; про переведення 10 здобувачів вищої освіти з контрактної форми навчання на навчання за рахунок видатків Державного бюджету; внесла зміни й доповнення до Програми перспективного розвитку КДПУ; затвердила нову редакцію Положення про надання платних освітніх та інших послуг у КДПУ, а також затвердила програми фахових вступних випробувань.

Було ухвалено рішення про утворення спеціалізованої вченої ради для проведення разового захисту дисертації з метою присудження ступеня доктора філософії. 

Також за результатами засідання було ухвалено низку рішень, що стосуються діяльності науково-навчального сектора, відділу аспірантури та докторантури.

З рішеннями Вченої ради університету можна ознайомитися за посиланням: https://kdpu.edu.ua/pro-nas/vchena-rada-universytetu/rishennia-vchenoi-rady.html

14767
Календар подій
Останні статті
Популярне
Зворотний зв'язок