13 травня 2021 року в режимі Zoom-конференції відбулося чергове засідання Вченої ради Університету.

На початку засідання ректор університету Я. В. Шрамко привітав завкафедри української та світової літератур Н. Г. Мельник, завкафедри української мови Ж. В. Колоїз, завкафедри перекладу та слов’янської філології М. О. Дуднікова, завкафедри дошкільної освіти О. В. Ковшар, завкафедри зоології та методики навчання біології В. І. Стригунова з отриманням відомчих заохочувальних відзнак Міністерства освіти і науки України.

Питання про порядок укладання та перегляду освітніх програм університету було основним з-поміж інших, що винесено на розгляд Вченої ради. Перший проректор О. А. Остроушко представила проєкт Положення про освітні програми в Криворізькому державному педагогічному університеті. В обговоренні взяли участь завкафедри фізики та методики її навчання М. А. Слюсаренко, завкафедри історії Н. А. Печеніна, декан факультету іноземних мов М. В. Варданян, декан фізико-математичного факультету О. В. Віхрова, декан природничого факультету Е. О. Євтушенко. Підсумовуючи виступи, ректор університету Я. В. Шрамко наголосив на важливості розглядуваного питання та необхідності постійної уваги до змін у нормативно-правовій базі університету.

Проректор з науково-педагогічної роботи В. П. Лисечко представив нову редакцію Положення про куратора академічної групи Криворізького державного педагогічного університету, закцентувавши на основних змінах і доповненнях.

Вчена рада затвердила зміни до Правил прийому до Криворізького державного педагогічного університету у 2021 році; програму фахового вступного випробування зі спеціальності 022 Дизайн для прийому на навчання за ступенем вищої освіти «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»; нову редакцію Положення про надання платних освітніх та інших послуг у Криворізькому державному педагогічному університеті.

На засіданні також було розглянуто питання про переведення студентів з контрактної форми навчання на навчання за рахунок видатків Державного бюджету, питання науково-навчального сектора, відділу аспірантури та докторантури.

З рішеннями Вченої ради університету можна ознайомитися за посиланням: https://kdpu.edu.ua/pro-nas/vchena-rada-universytetu/rishennia-vchenoi-rady.html

15716
Календар подій
Останні статті
Популярне
Зворотний зв'язок