29 червня відбулося останнє засідання Вченої ради університету у 2020-2021 навчальному році.

Традиційно одним із основних питань на завершальному етапі слухали інформацію завідувача навчально-методичного відділу Бондаренко О.В. про результати проведення атестації здобувачів вищої освіти у 2020-2021 році.

Вчена рада прийняла рішення про призначення дванадцятьом найкращим студентам університету іменних стипендій та визначила ліміт стипендіатів на перший семестр 2021-2022 навчального року.

Прийнято також рішення про присвоєння вченого звання доцента по кафедрі хімії та методики її навчання і кафедрі географії та методики її навчання.

Відбулося конкурсне обрання 65 осіб на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників.

Затверджено нову редакцію Положення про кваліфікаційні роботи в Криворізькому державному педагогічному університеті та Положення про освітні програми в Криворізькому державномупедагогічному університеті.

Було представлено проєкт Положення про використання технологій дистанційного навчання в освітній діяльності КДПУ та запропоновано його до обговорення..

Вченою радою схвалено зміни до переліку освітніх програм університету.

Прийнято ряд рішень, що стосуються роботи науково-навчального сектора, відділу аспірантури та докторантури:

1. Рекомендовано до друку публікації та затверджено теми дисертаційних досліджень.

2. Внесено зміни і доповнення до Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у КДПУ.

3. Прийнято рішення про утворення спеціалізованої вченої ради для проведення разового захисту дисертації з метою присудження ступеня доктора філософії.

Вчена рада затвердила зміни і доповнення до Правил прийому до КДПУ у 2021 році та тарифи на платні освітні послуги на 2021-2022 рік.

16193
Календар подій
Останні статті
Популярне
Зворотний зв'язок