Хореографія 2

Протягом липня у Криворізькому педагогічному проходять творчі конкурси на спеціальності факультету мистецтв як за місцями держзамовлення, так і за контрактною формою навчання. Усі заліки відбуваються згідно з затвердженим графіком.

Хореографія 3

6 та 10 липня 2021 року відбулися творчі конкурси зі спеціальності 024 «Хореографія» музично-хореографічного відділення для абітурієнтів за освітнім рівнем «бакалавр» на місця державного замовлення.

Метою вступного випробування стало визначення наявності хореографічних здібностей, якісного рівня сформованості спеціальних знань, танцювально-виконавських і артистичних умінь та навичок абітурієнта, їх відповідності вимогам навчально-виховного процесу у вищій школі.

До складу комісії увійшли: доц. кафедри музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки Т. Б. Брисіна (голова комісії), викладачі кафедри А. А. Сосновська та Д. Г. Цемах.

Хореографія 4

Іспит складався з двох основних етапів: перший передбачав групове виконання класичного екзерсису біля станка та на середині залу під супровід концертмейстера кафедри музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки О. М. Крилової; другий – індивідуальне виконання етюдної форми роботи (домашнього завдання).

Під час оцінювання використовувалися такі критерії: розвиненість танцювальних здібностей; орієнтація в основних поняттях класичного танцю; володіння технікою та манерою виконання рухів екзерсису класичного танцю біля станка та на середині залу; культура виконавської майстерності; художній рівень виконання, артистизм.

Хореографія 1

«Творчий конкурс на спеціальність «Хореографія» є дуже важливим, адже ми повинні розуміти рівень підготовки наших майбутніх студентів. За успішне виконання всіх завдань абітурієнти максимально можуть отримати 200 балів», – розповіла прес-центру А. А. Сосновська.

Бажаємо вступникам успіхів та творчого натхнення!

16308
Календар подій
Останні статті
Популярне
Зворотний зв'язок