09 вересня 2021 року відбулося чергове засідання Вченої ради Криворізького державного педагогічного університету.

Питання про результати прийому на навчання та шляхи покращення профорієнтаційної роботи було основним з-поміж інших, винесених на розгляд. Відповідальний секретар приймальної комісії О. В. Віхрова здійснила ґрунтовний аналіз перебігу вступної кампанії 2021 року, закцентувала на особливостях цьогорічного вступу, зіставила результати вступних кампаній 2020 та 2021 років, окреслила шляхи оптимізації роботи приймальної комісії, визначила перспективні напрями профорієнтаційної роботи Університету. За результатами обговорення виступив ректор Я. В. Шрамко, який зазначив, що вступна кампанія до Університету була організована належним чином; наголосив на необхідності подальшого вдосконалення профорієнтаційної роботи, заохочення до вступу абітурієнтів із високим рівнем підготовки.

З інформацією про результати літньої заліково-екзаменаційної сесії 2020-2021 навчального року виступила начальник навчально-методичного відділу О. В. Бондаренко.

За результатами засідання ухвалено рішення щодо переведення студентів, які навчались за кошти фізичних (юридичних) осіб, на навчання за кошти Державного бюджету; затверджено освітньо-наукові програми і навчальні плани підготовки докторів філософії; утворено спеціалізовану вчену раду для проведення разового захисту дисертації з метою присудження ступеня доктора філософії.

Про питання науково-навчального сектора, відділу аспірантури та докторантури заслухали проректора з наукової роботи В. А. Гаманюк.

З рішеннями Вченої ради університету можна ознайомитися за покликанням: https://kdpu.edu.ua/pro-nas/vchena-rada-universytetu/rishennia-vchenoi-rady.html


 

16631
Календар подій
Останні статті
Популярне
Зворотний зв'язок