Питання про результати прийому на навчання та шляхи покращення профорієнтаційної роботи на вересневому засіданні традиційно було основним з-поміж ряду інших, що винесено для обговорення.

Доповідав відповідальний секретар приймальної комісії Євтушенко Е. О., який здійснив розлогий аналіз вступної кампанії 2019 року, відзначив її успіхи та окреслив шляхи оптимізації роботи приймальної комісії КДПУ. На його думку, успішний набір студентів на навчання залежить від правильно організованої та систематичної профорієнтаційної роботи. За результатами обговорення виступив ректор університету Шрамко Я. В., який зазначив, що другий рік поспіль державне замовлення, яке ми здобуваємо за результатами широкого конкурсу, зростає. Ректор наголосив, що важливим завданням є заохочення до вступу до КДПУ абітурієнтів з високим рівнем підготовки.

З інформацією про заходи щодо відзначення 90-річчя заснування університету виступив проректор з науково-педагогічної роботи Лисечко В. П., який вніс пропозицію створити комісію та розробити і подати на затвердження Вченій раді план заходів щодо відзначення 90-річчя заснування університету.

На цьому засіданні присвоєно вчені звання професора Ковшар О. В. та доцента Іншакову А. Є. по кафедрі дошкільної освіти; переведено 48 студентів з контрактної форми навчання на навчання за рахунок видатків Державного бюджету денної та заочної форми навчань.

Вчена рада затвердила навчальні плани підготовки магістрів та освітньо-професійні програми і навчальні плани підготовки бакалаврів за деякими спеціальностями; внесла зміни та доповнення до навчальних планів 2016, 2017, 2018 рр. підготовки бакалаврів за спеціальностями денної форми навчання; надала дозвіл читати лекційні курси викладачам без наукового ступеня.

На виконання рішення Вченої ради від 04 квітня 2019 року (протокол № 11) затверджено Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату у роботах здобувачів вищої освіти Криворізького державного педагогічного університету.

Про питання науково-навчального сектора, відділу аспірантури та докторантури заслухали проректора з наукової роботи В. А. Гаманюк.

З рішеннями вченої ради можна ознайомитися за посиланням: https://kdpu.edu.ua/pro-nas/vchena-rada-universytetu/rishennia-vchenoi-rady.html

8592
Календар подій
Останні статті
Популярне
Зворотний зв'язок