На позачерговому засіданні Вченої ради (23 січня 2020 р), було розглянуто ряд питань, що вимагали нагального рішення. А саме: 

1. Було представлено десять студентів до призначення іменних стипендій (3 – Президента України; 3 – Виконкому міської ради імені Г.І. Гутовського; 3 – обласні іменні стипендії; 1 – Кабінету Міністрів України) та призначено одну академічну стипендію імені Івана Стешенка.

2. Визначено однаковий для всіх факультетів, курсів та спеціальностей Університету ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами семестрового контролю в першому семестрі 2019-2020 навчального року: 45% від фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному факультеті, курсі за певною спеціальністю станом на 01 лютого 2020 року.

3. Було ухвалене рішення про зміну розміру плати за навчання. Доповідав ректор університету Шрамко Я. В., який зазначив, що Державною службою статистики України оприлюднений індекс інфляції за 2019 рік у розмірі 4,1% Відповідно до частини 7 статті 73 Закону України «Про вищу освіту» заклад вищої освіти має право змінювати плату за навчання у порядку, передбаченому договором, не частіше одного разу на рік і не більше як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній рік.

4. Затверджено Програми навчальних дисциплін по кафедрах університету.

9943
Календар подій
Останні статті
Популярне
Зворотний зв'язок