Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
Психолого-педагогічний факультет

  

Галузь знань

23 Соціальна робота

01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність

231 Соціальна робота

011 Освітні, педагогічні науки

Освітня програма

Соціальна робота

Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю

Спеціалізація

Соціальна педагогіка

-

Термін навчання

3 роки 10 місяців

1 рік 4 місяці

Рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

другий (магістерський)

Ступінь вищої освіти

бакалавр

магістр

Обсяг програми

240 кредитів ЄКТС

90 кредитів ЄКТС

Форма навчання

денна, заочна

денна, заочна

Мова викладання

українська

українська

Стандарт вищої освіти

Завантажити

Завантажити

Програма (проект)

Завантажити

Завантажити

Рецензії, відгуків стейкхолдерів

 

Вайнола Р.Х. (Завантажити

Васильєва М.П. (Завантажити)

Лавренко С.І. (Завантажити)

Румянцева Г.М. (Завантажити)

 

16382

Снимок экрана 3502 червня 2021 року в онлайн форматі відбулося кафедральне обговорення освітньо-професійних програм кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи.

Завдяки зустрічам зі стейкхолдерами ,академічною спільнотою, опрацюванню анкет здобувачів вищої освіти, плідній роботі з адміністрацією університету на початок літа кафедра має змогу готуватись до роботи за новими ОПП та робочими планами, які вже у серпні-вересні 2021 року буть затверджені рішенням науково-методичної ради університету та введенні у дію відповідним наказом по університету.

Основний вектор засідання було зорієнтовано на уточнення назв освітньо-професійних програм, відповідність освітніх програм затвердженим стандартам вищої освіти, перелік професій за якими можливе подальше працевлаштування, результати обговорень програм зі стейкхолдерами, відповідність освітніх компонентів програм науково-методичній роботі викладачів кафедри, залучення провідних науковців університету для викладання міждисциплінарних дисциплін та практиків, які максимально наблизять здобувачів вищої освіти до реальних вимог ринку праці.  

За результатами методичного засідання кафедри було однозначно визначено, що обидві програми (спеціальність 231 Соціальна робота, освітня програма «Соціальна робота», спеціалізація «Соціальна педагогіка» та спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки, освітня програма «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю») можуть бути впроваджені в освітній процес з нового навчального року.

16937

best pr firms awards 600x336ШАНОВНІ КОЛЕГИ, ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ, СКЕЙКХОЛДЕРИ ТА ВІДВІДУВАЧІ САЙТУ!

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи запрошує Вас до обговорення освітньо-професійних програм підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 231 Соціальна робота, освітньо-професійної програми «Соціальна робота», спеціалізації «Соціальна педагогіка» (Проект) та освітнього ступеня «магістр» спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, освітньо-професійної програми «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю» (Проект).

Ваші пропозиції та зауваження до запропонованих програм можна залишити в онлайн-анкеті або на електронну пошту кафедри: k_elemeduc@kdpu.edu.ua.

16385

Снимок экрана 2214 квітня 2021 року відбулася зустріч зі стейкхолдерами для обговорення освітньо-професійної програми «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю», кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, щодо підготовки магістрів за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки. Організаторами зустрічі були Шимко І.М. (завідувач кафедри, к.п.н., доцент), Василюк Т.Г. (к.п.н., ст. викладач кафедри, гарант ОПП, соціальний педагог універистету), Талаш І.О. (к.ф.н., доцент, доцент кафедри), Лисоконь І.О. (асистент кафедри, керівник молодіжного центру університету), Мельник О. (здобувачка вищої освіти, 4 року, денної форми, спеціальності 231 Соціальна робота).

Особливу увагу під час обговорення було приділено реформуванню системи соціальної підтримки дітей, створенню Національної соціальної сервісної служби, затвердженню Стратегії державної молодіжної політики в Україні до 2030 року, процесу визнання нової професії для України "молодіжний працівник" та обговоренню проєкту Стандарту вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки. До обоговрення були залучені як представники академічної спільности, органів державної влади, так і здобувачі вищої освіти. Приємно, що всі запрошені знайшли час не лише для обговрення, а й для детального аналізу зазначеної програми, що дало змогу максимально якісно її опрацювати. На дистанційній робочій зустрічі були присутні:

- Марина ВАСИЛЬЄВА, д.п.н., проф., завідувач кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки ХНПУ ім. Г.С. Сковороди;

- Владсилав ЯЦУК, заступник начальника управління молоді та спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації;  

- Оксана БАРКАР, головний спеціаліст відділу сімейної та гендерної політики управління забезпечення соціальних гарантій департаменту соціального захисту Дніпропетровської обласної державної адміністрації; 

- Олена БОРОДАВКА, головний спеціаліст з охорони дитинства департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради; 

- Олена ЧУМАК, начальник служби у справах дітей виконкому Центрально-Міської районної у місті ради, голова ДЕК по спеціальності 231 Соціальна робота університету.

Дякуючи спільним зусилям було чітко окреслено можливості майбутнього працевлаштування для випускників програми, актуалізовано синергію освіти, педагогіки та соціальної роботи, уточнено особливості програми із врахування регіонального аспекту, обговрено необхідність освітніх компонентів програми та компетеності, які будуть здобуті студентами в ході навчання для подальшої професійної діяльності. Активна підтримка програми стейкхолдерами підтверджує її актуальність та соціальне замовлення.

 

Дякуємо нашим стейкхолдерам за співпрацю та слушні рекомендації до програми. 

16879

афиша 2021Криворізький педагогічний – конкурентоспроможний заклад вищої освіти, який забезпечує реалізацію різноманітних освітніх програм за педагогічним і непедагогічними напрямками підготовки. Відповідно до вимог ринку праці КДПУ відкриває перший набір на абсолютно нову магістерську освітню програму «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю» за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Неповторність спеціальності зумовлена широким спектром подальшого працевлаштування. За 1 рік 4 місяці денної або заочної форми навчання випускники здобувають професійні навички, які дозволяють обіймати посади організатора позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми, соціального педагога, керівника малого підприємства у сфері освіти, педагога-організатора,культорганізатора шкільних і позашкільних закладів, керівника самодіяльного об’єднання, фахівця в галузі освіти та соціально-педагогічної роботи.

Особам, які бажають вступити на навчання за новою освітньою програмою на базі освітнього ступеня «бакалавр», необхідно мати результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови (у формі ЗНО) й пройти фахове випробування. Натомість для вступу на базі освітнього ступеня «магістр» (або «спеціаліст») потрібно пройти лише вступні випробування з іноземної мови й фаху на базі університету.

Детальніше про умови та терміни вступу, вартість навчання, строки навчання можна ознайомитись у рубриці "ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ КДПУ"

 За матеріалами прес-центру універистету (Детальніше)

16441

семінар Остроушко19 січня 2021 року відбувся семінар щодо акредитації освітньо-професійних та освітньо-наукових програм університету. Модератором семінару була перший проректор університету, кандидат філологічних наук, доцент Оксана Остроушко. У семінарі взяли участь завідувач навчально-методичного відділу Ольга Бондаренко, відповідальна особа за акредитацію освітніх програм університету Ірина Онищенко, гаранти освітніх програм, декани факультетів та завідувачі кафедр універистету. В ході семінару обговорювалися питання змісту та структури ОПП, терміни їх оновлення, рекомендації Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти, взаємодія зі стейкхолдерами, відповідність освітніх програм затвердженим стандартам вищої освіти тощо. 

Від кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи взяли участь у семінарі завідувач кафедри канд.пед.наук, доцент Ія Шимко, канд.філол.наук, доцент Інна Талаш, канд.пед.наук, ст.викладач Тамара Василюк. Після завершення семінару всі учасники отримали рекомендації від НАЗЯВО для внесення змін до проектів освітньо-професійних програм. 

16389
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Листопад 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30