Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
Психолого-педагогічний факультет

 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ПЕДАГОГІКИ

Для студентів спеціальності “Початкове навчання” денної та заочної форм навчання

 на 2020-2021 н.р.

ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ

 1.  Урок - основна форма організації навчання.
 2. Формування ціннісних орієнтацій молодших школярів у процесі навчальної діяльності
 3. Розвиток уваги молодших школярів на уроках засобом дидактичної гри.
 4. Роль етнопедагогіки у формуванні моральних якостей молодших школярів.
 5. Формування в молодших школярів уміння працювати з підручником.
 6. Психолого-педагогічні умови розвитку творчих здібностей учнів початкової школи в позаурочній діяльності.
 7. Культура спілкування як елемент комунікативної компетентності молодших школярів.
 8. Дистанційна освіта як вимога сьогодення : переваги і недоліки (на прикладі роботи початкової школи).
 9. Педагогіка партнерства ( на прикладі роботи НУШ).
 10. Роль учителя у формуванні психологічно безпечного середовища НУШ.
 11. Особливості організації освітнього процесу: соціальна інклюзія (на прикладі роботи НУШ).
 12. Історичний розвиток організаційних форм навчання.
 13. Формування особистості молодшого школяра засобами народної педагогіки
 14. Особливості патріотичного виховання молодших школярів
 15. Особистісно-орієнтований підхід як засіб формування творчих здібностей молодших школярів
 16. Використання народно-педагогічних методів у екологічному вихованні молодших школярів
 17. Особливості естетичного виховання в молодшому шкільному віці
 18. Фізичне виховання молодших школярів у напрямку сім’я – родина – школа
 19. Розвиток організованості молодших школярів на уроках фізичної культури
 20. Роль гри у формуванні вольових якостей особистості молодшого школяра

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Для студентів спеціальності “Соціальна робота” денної та заочної форм навчання

 на 2020-2021 н.р.

ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ

 1. Формування комунікативних вмінь у родині.
 2. Формування самоконтролю девіантного підлітка.
 3. Соціалізація школяра через методи та зміст навчання.
 4. Навчальне середовище як ресурсний центр розвитку особистості учня.
 5. Соціально-педагогічне керівництво сімейним вихованням школярів.
 6. Виховання основ національної свідомості школярів у навчальній діяльності.
 7. Соціальне становлення особистості школяра у навчальній діяльності.
 8. Вплив сімейних стосунків на формування позитивних моральних якостей особистості школяра.
 9. Соціалізація особистості школяра через навчальну діяльність.
 10. Формування самостійності учнів та її роль у соціалізації їх особистості.
 11. Соціально-педагогічна діяльність у сучасній школі.
 12. Соціально-педагогічна діяльність до учнів, які потребують допомоги.
 13. Культура спілкування вчителя та її вплив на соціалізацію учня як особистості.
 14. Взаємодія вчителя і батьків як головний чинник успішної навчальної діяльності та виховання учня в сучасній школі.
 15. Вплив відносин «батьки-дитина» на соціалізацію особистості школяра.
 16. Адаптація дитини з обмеженими можливостями в умовах навчального закладу.
 17. Обдарована дитина в школі та її подальша соціалізація.
 18. Дитина з обмеженими можливостями та шляхи її соціалізації.
 19. Проблема неблагополучної родині в умовах школи.
 20. Девіантній підліток у сучасній школі.
 21. Формування навичок самовиховання як профілактика девіантної поведінки учня.
 22. Соціально-педагогічна робота з дезадаптованими учнями в школі.
 23. Напрямки соціально-педагогічної роботи з важковиховуваними школярами.
 24. Соціально-педагогічна робота зі школярами, схильними до бродяжництва.
 25. Формування навичок до саморегуляції як умова успішної соціалізації особистості.
 26. Відхилення в поведінці школяра як результат взаємодії з соціальним оточенням.
 27. Роль класного колективу в попередженні та подоланні девіацій у поведінці учнів.
 28. Художня література як засіб соціального виховання молодших школярів.
 29. Особливості соціально-педагогічної діяльності щодо формування здорового способу життя у підлітків.
 30. Організація культурно-дозвіллєвої діяльності як умова ефективної соціалізації особистості учня.
 31. Особливості соціалізації молодших школярів у різних типах сімей.
 32. Соціально-педагогічна діяльність в умовах закладу дошкільної освіти.
 33. Соціально-педагогічна профілактика делінквентної поведінки в умовах загальноосвітнього закладу.
 34. Соціалізація особистості дошкільника засобом ігрових технологій.
 35. Соціально-педагогічна робота щодо профілактики конфліктів у підлітків.
 36. Арт-терапія у роботі соціального педагога як засіб формування творчої.
 37. Формування соціальної компетентності учнів молодших класів засобом ігрових технологій.
 38. Вплив народних традицій на соціальне виховання молодших школярів.
 39. Формування культури батьківства у старшокласників в умовах загальноосвітнього закладу.
 40. Особливості соціально-педагогічної діагностики конфліктів у класному колективі.
 41. Особливості соціально-педагогічної роботи щодо підготовки молоді до створення сім’ї.
 42. Профілактика шкільної дезадаптації молодших школярів засобом арт-терапії.
 43. Формування соціально компетентної особистості в умовах загальноосвітнього закладу.
 44. Роль сімейних традицій у процесі соціалізації особистості.
 45. Соціальне виховання дошкільнят засобом казкотерапії.
 46. Формування ціннісного ставлення до материнства у жіночої молоді.
 47. Формування соціальної активності старшокласників у позанавчальній діяльності.

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Для студентів спеціальності “Соціальна робота” денної та заочної форм навчання

 на 2020-2021 н.р.

ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ

 1. Організація соціальної освіти серед батьків кризових сімей.
 2. Організація соціального виховання з девіантними школярами.
 3. Групова робота як метод соціальної профілактики делінкветної поведінки дітей.
 4. Особливості організації змістовного дозвілля людей похилого віку.
 5. Групова робота як метод розвитку соціальної зрілості підлітків.
 6. Розвивальне середовище як фактор формування громадянської відповідальності підлітків.
 7. Робота в громаді як метод соціальної адаптації осіб з особливими потребами.
 8. Організація групової роботи з девіантними підлітками.
 9. Організація соціальної освіти в умовах інклюзивного навчання.
 10. Групова робота як метод розвитку асертивної поведінки підлітків.
 11. Соціально-правовий захист дитини в загальноосвітньому навчальному закладі як напрям роботи соціального педагога.
 12. Особливості педагогічної профілактики адиктивної поведінки підлітків.
 13. Особливості соціально-педагогічної діяльності з дітьми-наркоманами.
 14. Методи соціально-педагогічної діагностики антисоціальніх форм поведінки дітей.
 15. Специфіка соціально-педагогічної роботи з дітьми, які зазнали сімейного насилля.
 16. Соціально-педагогічна робота з дітьми, які зазнали насильства.
 17. Інструментарій діяльності соціального педагога у закладах інтернатного типу.
 18. Соціально-педагогічна робота щодо підготовки вихованців інтернатних закладів до самостійного життя.
 19. Використання соціально-профілактичного трінінгу в роботі соціального педагога.

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ТА ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ

Для студентів спеціальності “Соціальна робота” денної та заочної форм навчання

 на 2020-2021 н.р.

ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ

 1. Технологія соціально-педагогічного консультування проблемних сімей.
 2. Соціально-педагогічна реабілітація дітей з девіантною поведінкою.
 3. Профілактика ускладненої поведінки неповнолітніх.
 4. Організація змістовного дозвілля як спосіб формування активної життєвої і соціальної позиції особистості.
 5. Технологія вирішення конфліктів у підлітковому середовищі соціальним педагогом.
 6. Соціально-педагогічна профілактика мобінгу в малих соціальних групах.
 7. Соціальна реабілітація осіб з адитивною поведінкою.
 8. Профілактика адитивної поведінки дітей.
 9. Профілактика соціальної дезадаптації підлітків через залучення їх до театрально-ігрової діяльності.
 10. Технологія соціально-педагогічної підтримки кризових сімей.
 11. Соціально-педагогічна реабілітація дітей з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти.
 12. Технологія соціально-педагогічної роботи з профілактики насильства щодо дітей.
 13. Профілактика делінквентної поведінки дітей в умовах закладу освіти.
 14. Технології соціально-педагогічної роботи в громадах за інтересами.
 15. Соціально-педагогічна реабілітація дітей з делінквентною поведінкою.
 16. Технології соціально-педагогічної роботи з розвитку особистісного потенціалу школярів.
 17. Технології проведення профілактичної роботи в територіальних громадах.
 18. Технології формування та розвитку творчої особистості в позашкільних закладах освіти.
 19. Технології соціально-педагогічної реабілітації дітей вулиці.
 20. Технології формування безпечної поведінки підлітків в Інтернет-мережі.
 21. Технології виховання соціальної зрілості старшокласників.
 22. Технології соціально-педагогічної підтримки дезадаптованої дитини в культурному середовищі закладу освіти.
 23. Технології соціально-педагогічної підтримки дітей-мігрантів у загальноосвітньому закладі.
 24. Технології соціально-педагогічної підтримки сімей-мігрантів.

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Для студентів спеціальності “Соціальна робота” денної та заочної форм навчання

 на 2020-2021 н.р.

ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ

 1. Соціальна реабілітація дезадаптованих підлітків в умовах освітнього середовища.
 2. Соціально-педагогічна реабілітація дітей з девіантною поведінкою.
 3. Соціальна реабілітація осіб з адитивною поведінкою.
 4. Соціально-педагогічна реабілітація дітей з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти.
 5. Соціально-педагогічна реабілітація дітей з делінквентною поведінкою.
 6. Технології соціально-педагогічної реабілітації дітей вулиці.
 7. Соціальна реабілітація дітей-мігрантів у загальноосвітньому закладі.
 8. Технології соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями в закладах позашкільної освіти.
 9. Соціально-педагогічна реабілітація дітей, які зазнали насилля.
 10. Соціально-педагогічна реабілітація жертв мобінгу.
 11. Технології соціальної реабілітації підлітків з харчовими адикціями.
 12. Технології соціальної реабілітації дітей з нехімічними адикціями.
 13. Соціально-педагогічна реабілітація важковиховуваних підлітків.
 14. Соціально-педагогічна реабілітація дітей внутрішньо переміщених осіб.
 15. Технології соціальної реабілітації дітей із ДЦП в умовах навчального закладу.
 16. Технології соціально-педагогічної реабілітації дітей із девіантною поведінкою.
 17. Соціально-педагогічна реабілітація дітей з особливими освітніми потребами.
 18. Соціальна реабілітація дітей з обмеженими можливостями фізичного здоров’я в умовах позашкільної освіти.
 19. Соціально-педагогічна реабілітація підлітків делінквентної поведінки.
 20. Технології соціально-педагогічної реабілітації підлітків-делінквентів в умовах закладу освіти.
 21. Соціально-педагогічна реабілітація девіантних молодших школярів в умовах центру соціальної реабілітації.
 22. Технології соціально-педагогічної реабілітації дітей-інвалідів в умовах центру соціальної реабілітації.
 23. Соціальна реабілітація вихованців інтернатних закладів.
 24. Технології соціально-педагогічної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
13364
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша