Аспірантура
Криворізький державний педагогічний університет

Оголошення про прийом на навчання в аспірантурі в 2021 році

Бланк заяви

Бланки протоколів співбесід із завідувачем профільної кафедри та передбачуваним науковим керівником

Правила прийому до аспірантури КДПУ в 2021 році

13813

ОГОЛОШЕННЯ

 

Криворізький державний педагогічний університет оголошує прийом на навчання до аспірантури в 2020 році

для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії відповідно до ліцензії на освітню діяльність

у сфері вищої освіти за спеціальностями і в межах ліцензованих обсягів

10477

Правила прийому до аспірантури Криворізького державного педагогічного університету в 2020 році

9777

ОГОЛОШЕННЯ

Криворізький державний педагогічний університет оголошує прийом на навчання до аспірантури у 2019 році

для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії відповідно до ліцензії на освітню діяльність

у сфері вищої освіти за спеціальностями і в межах ліцензованих обсягів

7207

Правила прийому до аспірантури Університету в 2019 році (завантажити)

6811

Ліцензовані спеціальності в аспірантурі університету

УНІВЕРСИТЕТ ЗДІЙСНЮЄ ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

НА ТРЕТЬОМУ (ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ) РІВНІ ЗА ТАКИМИ ГАЛУЗЯМИ ЗНАНЬ І СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

Галузь знань

 

Спеціальність

 

№ наказу МОН

«Про ліцензування освітньої діяльності»

 

Ліц. обсяг

 

Відповідальний за підготовку

код

назва

код

назва

01 Освіта/Педагогіка      011 Освітні, педагогічні науки від 25.11.2016 № 1499л 15

ДОРОНІНА Тетяна Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки,

e-mail: k_pedagogy@kdpu.edu.ua,

тел. 056 470 13 45

012 Дошкільна освіта

від 05.05.2017

№ 88л

15

КОВШАР Олена Вікторівна – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри дошкільної освіти

e-mail: kdo_kpi@kdpu.edu.ua, тел.

014 Середня освіта (Іноземні мови)

від 26.05.2017

№ 111-л

5

ГАМАНЮК Віта Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання

e-mail:[email protected],

тел. 056 470 12 39

014 Середня освіта (Інформатика)

від 28.12.2017

№ 512-л

5

СЕМЕРІКОВ Сергій Олексійович – доктор педагогічних наук, професор,професор кафедри інформатики та прикладної математики

e-mail: [email protected],

тел. 056 470 13 35

014 Середня освіта (Математика)

від 26.05.2017

№ 111-л

5

ЛОВЯНОВА Ірина Василівна – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики та методики її навчання

e-mail: [email protected],

тел. 056 470 13 51

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

від 26.05.2017

№ 111-л

5

ОВЧАРЕНКО Наталія Анатоліївна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри методики музичного виховання, співу та хорового диригування

e-mail: [email protected],

тел. 056 470 12 35

014 Середня освіта (Українська мова і література)

від 28.12.2017

№ 512-л

5

БАКУМ Зінаїда Павлівна – доктор педагогічних наук, професор,професор кафедри української мови

e-mail: kafedra_movy@kdpu.edu.ua,

тел. 056 470 12 36

014 Середня освіта (Фізика)

від 26.05.2017

№ 111-л

5

КОНОВАЛ Олександр Андрійович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізики та методики її навчання

e-mail: [email protected],

тел. 056 470 13 42

015 Професійна освіта (Комп'ютерні технології)

від 28.12.2017

№ 512-л

5

ЛАВРЕНТЬЄВА Олена Олександрівна - доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання

e-mail: [email protected], тел.

015 Професійна освіта (Сфера обслуговування)

від 07.07.2017

№ 145-л

15

САВЧЕНКО Лариса Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та методики технологічної освіти

e-mail: [email protected],

тел. 056 470 12 52

03 Гуманітарні науки 035 Філологія

від 25.11.2016

№ 1499л

15

КОЛОЇЗ Жанна Василівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови

e-mail:kafedra_movy@kdpu.edu.ua,

тел.056 470 12 36

05

Соціальні

та

поведінкові науки

053 Психологія 

від 25.11.2016

№ 1499л

10

МІРОШНИК Зоя Михайлівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології

e-mail: k_pedtech@kdpu.edu.ua, тел.

054 Соціологія 

від 01.12.2016

№ 1503л

5

ЛОБАНОВА Алла Степанівна – доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри соціології та економіки

e-mail: k_sociology@kdpu.edu.ua,

тел. 056 470 13 41

10 Природничі науки 104 Фізика та астрономія

від 16.12.2016

№ 1511л

5

БАЛАБАЙ Руслана Михайлівна – доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри фізики та методики її навчання

e-mail: [email protected],

тел. 056 470 13 42

6239

Структура PhD програм - 2018 в аспірантурі університету

 

СТРУКТУРА PhD ПРОГРАМ В АСПІРАНТУРІ УНІВЕРСИТЕТУ

(ЗА РОКАМИ НАВЧАННЯ)

 

УНІВЕРСАЛЬНА СКЛАДОВА:

 

СПЕЦІАЛЬНА СКЛАДОВА

(за спеціальностями):

НАУКОВА СКЛАДОВА

І РІК

22 кредити ЄКТС

Філософія – 6 кредитів ЄКТС

Методологія та організація

наукового дослідження –

3 кредити ЄКТС

Академічне письмо та риторика –

4 кредити ЄКТС

Іноземна мова академічного спрямування – 5 кредитів ЄКТС

Сучасні інформаційні технології

в наукових дослідженнях –

4 кредити ЄКТС

 

Вибір і затвердження теми дисертації

Складання індивідуального плану наукової роботи

Розробка програми дослідження

Пошук, накопичення та обробка наукової інформації

ІІ РІК

11 кредитів ЄКТС

Академічне письмо та риторика –

2 кредити ЄКТС

Іноземна мова академічного спрямування – 5 кредитів ЄКТС

Менеджмент наукової та інноваційної діяльності – 4 кредити ЄКТС

12 кредитів ЄКТС

011 Освітні, педагогічні науки

012 Дошкільна освіта

014 Середня освіта

015 Професійна освіта

035 Філологія

053 Психологія

054 Соціологія

104 Фізика та астрономія

Проведення власного наукового дослідження

Оприлюднення в публікаціях результатів

наукового дослідження

Участь у конференціях (інших наукових заходах)

ІІІ РІК

5 кредитів ЄКТС

Виробнича практика

(педагогічна у ЗВО) –

5 кредитів ЄКТС

 

 

Проведення власного наукового дослідження, його завершення

Оприлюднення в публікаціях результатів

наукового дослідження

Участь у конференціях (інших наукових заходах)

ІV РІК

   

Завершення дослідження, написання тексту дисертації

Публічний захист наукових досягнень у формі дисертації

6238

Зміст PhD програм в Університеті

ЗМІСТ PhD ПРОГРАМ В УНІВЕРСИТЕТІ

Освітньо-наукові програми PhD включають чотири складові,

що передбачає набуття аспірантом таких компетентностей:

Компетентності

Кількість кредитів

– здобуття глибинних знань зі спеціальності, за якою аспірант проводить дослідження, зокрема засвоєння основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань за обраною спеціальністю, оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму

13 кредитів ЄКТС

– оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими на формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору

9 кредитів ЄКТС

– набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження українською мовою, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, організації й проведення навчальних занять, управління науковими проектами та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності

19 кредитів ЄКТС

– здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення й обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою (англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності

9 кредитів ЄКТС

6235

Оголошення про прийом на навчання до аспірантури в 2018 році

4597

Правила прийому до аспірантури - 2018

3700
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Грудень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31