Аспірантура
Криворізький державний педагогічний університет

ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ І НАУКОВОЇ РОБОТИ АСПІРАНТІВ УПРОДОВЖ РОКУ

Прозорість і зрозумілість критеріїв оцінювання освітньої і дослідницької роботи здобувачів вищої освіти - одна із найважливіших вимог до освітньо-наукових програм третього рівня вищої освіти.

Відповідно до Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Криворізькому державному педагогічному університеті (далі - Положення), аспіранти проводять власні дослідження згідно із затвердженим Вченою радою університету індивідуальним планом наукової роботи. В цьому документі визначено тему дисертації, зміст, терміни виконання та обсяг наукової роботи, а також планується строк захисту дисертації впродовж періоду підготовки в аспірантурі.

Варто наголосити, що індивідуальний план наукової роботи є обов'язковим до виконання здобувачем вищої освіти і використовується для оцінювання успішності запланованої наукової роботи.

Задля забезпечення належного контролю за виконанням індивідуального плану роботи, аспіранти систематично (двічі на рік, як зазначено в Договорі про підготовку аспіранта) звітують про хід його виконання на засіданні відповідної профільної кафедри.

 Положенням визначено терміни проведення атестації аспірантів в університеті: у березні - проміжна атестація, у кінці вересня - звіт за навчальний рік. Розпорядженням по університету дати проведення атестації аспірантів профільними кафедрами уточнюються щорічно. Аспірант самостійно заповнює бланк Атестації, де зазначає всю виконану за відповідний звітний період роботу (навчальну і наукову), оцінюється і атестується науковим керівником. Кафедра своїм рішенням затверджує атестацію і формулює рекомендації для подальшої роботи кожному аспіранту. За результатами річного звіту кафедра ухвалює рішення щодо стану виконання аспірантом індивідуального плану і надає рекомендації про переведення аспіранта на наступний рік навчання.

Бланки Атестації, заповнені та підписані належним чином, подаються до аспірантури та докторантури до 01 квітня та 25 вересня щорічно і зберігаються в особових справах аспірантів. Річні звіти аспірантів зберігаються на відповідних профільних кафедрах.

Атестація аспірантів першого року навчання (вступ 2022) на кафедрах проходить у квітні, звіт за рік - у жовтні. Відповідно, бланки атестації подати завідувачу аспірантури та докторантури до 01 травня та 27 жовтня. Бланки атестації - це ваші індивідуальні відомості.

Бланк атестації за перше півріччя

Бланк атестації аспіранта за навчальний рік

Бланк звіту про виконання індивідуального плану роботи

ЕЛЕКТРОННИЙ ВАРІАНТ ЗВІТУ АСПІРАНТА (заповнюється кожним аспірантом самостійно двічі на рік: весняна атестація; звіт за рік, за результатами якого аспірант переводиться на наступний рік навчання)

 АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧА СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ РАЗОВОЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЮ ВЧЕНОЮ РАДОЮ

Атестація здобувача ступеня доктора філософії - встановлення разовою спеціалізованою вченою радою у результаті успішного виконання здобувачем ступеня доктора філософії освітньо-наукової програми та публічного захисту ним дисертації відповідності результатів його наукової роботи вимогам освітньо-наукової програми (Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, 2022)

Атестація здобувачів ступеня доктора філософії в Криворізькому державному педагогічному університеті здійснюється відповідно до Положення про присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії в Криворізькому державному педагогічному університеті (затверджено Вченою радою Університету 12 травня 2022 року, протокол № 11)

10536
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30