Аспірантура
Криворізький державний педагогічний університет

ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Фото

30 березня 2021 року відбулася онлайн-нарада при проректорові з наукової роботи проф. В.А.Гаманюк щодо змісту та обсягу дисциплін навчального плану аспірантури задля удосконалення освітньо-наукових програм університету. У нараді взяли  участь гаранти освітньо-наукових програм та завідувачі кафедр, які забезпечують освітню складову на усіх спеціальностях третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

Темами обговорення були: результати моніторингу якості освітньо-наукових програм (https://kdpu.edu.ua/aspirantura/monitorynh-iakosti-onp.html), потреба у їх перегляді і розробці нових навчальних планів, які будуть уведені в дію з жовтня 2021 року. Були проаналізовані зауваження до ОНП спеціальностей 011 Освітні, педагогічні науки та 104 Фізика та астрономія, які проходили процедуру акредитації у 2020 році, що були висловлені експертами і галузевою експертною радою, а також здобувачами вищої освіти під час опитувань у січні і у березні 2021 року. Бралися до уваги й пропозиції стейкхолдерів і представників академічної спільноти, що були висловлені під час спілкування й в їх відгуках і рецензіях. Учасники наради мали змогу внести пропозиції щодо удосконалення змісту освітньо-наукових програм, переструктурування навчального плану у нормативній та варіативній частинах.  Ухвалено рішення розробити проєкти освітньо-наукових програм з урахуванням нової редакції «Національної рамки кваліфікацій», яка була прийнята у 2020 році, проєктів стандартів та вже затверджених ОНП, які розміщені на сайті МОН України, інших нормативно-правових документів.

                                                                                          

 
14997
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша