Аспірантура
Криворізький державний педагогічний університет

Аспіранти Університету користуються правами здобувачів вищої освіти, визначеними Законом України «Про вищу освіту», на участь у вітчизняних та міжнародних науково-дослідницьких проєктах, наукових заходах, виставках, конкурсах і т.ін., представлення результатів власних наукових здобутків для публікацій у вітчизняних (фахових) і зарубіжних виданнях й виданнях, що входять до наукометричних баз даних.

Задля належного проведення наукових досліджень аспіранти мають право, що визначено Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), на вільний доступ до всіх видів відкритої наукової інформації, наявної в Університеті, бібліотеках і державних архівах України.

Аспіранти Університету мають право брати участь у конкурсах на отримання грантової підтримки наукових досліджень та стипендій, заснованих на честь видатних діячів науки, освіти, культури, громадських діячів, а також заснованих Президентом України, Кабінетом Міністрів України, державними чи недержавними органами, підприємствами, установами чи організаціями.

 

 

 

 

14667
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша