Навесное оборудование для тракторов. . Интернет-магазин Акустики https://acousticbuy.com.ua/ Акустика .
Ректор університету

ПРО НАЗВУ УНІВЕРСИТЕТУ

9 Квітня 2018, 15:25

Імена мають не тільки люди, а й будь-які особи в найширшому розумінні цього слова. Саме ім’я є основним засобом ідентифікації, що дозволяє виокремити особу серед інших, засвідчити її власну унікальність і неповторність. Характеристики імен різноманітні: це і милозвучність, узгодженість із певними історичними, національними традиціями тощо. Серед цих характеристик важливе значення має правильність імені, адже, як зазначав ще Конфуцій, «якщо імена неправильні, мова не відповідає істині, а якщо мова не відповідає істині, справи не йдуть на лад».

Щодо імені університету, то його правильність визначається спеціальними законами України, що регулюють принципи найменування юридичних осіб. Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 р. № 51-р наш університет був відновлений як Державний вищий навчальний заклад «Криворізький державний педагогічний університет», і саме під таким найменуванням його внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Проте вже при реєстрації звертала на себе увагу певна плеонастичність цієї назви — зайве повторювання в ній характеристики «державний», а також суттєве дублювання визначень «вищий навчальний заклад» і «університет».

З прийняттям 5 вересня 2017 р. нового Закону України «Про освіту» це найменування ще й перестало відповідати чинному законодавству, оскільки юридична особа, що здійснює освітню діяльність, наразі визначається як заклад освіти, а не навчальний заклад. Аналогічні зміни внесено й до Закону України «Про вищу освіту», у якому слова «вищий навчальний заклад» в усіх відмінках і числах замінено словами «заклад вищої освіти». Прикінцеві та перехідні положення Закону «Про освіту» містять вимогу приведення у відповідність із цим Законом установчих документів закладів освіти, зокрема й тих, що стосуються їх найменування. Отже, виникає потреба коригування імені нашого університету.

Стаття 16 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» вимагає, щоб найменування юридичної особи містило інформацію про її організаційно-правову форму, яка визначається відповідно до затвердженої класифікації організаційно-правових форм господарювання. За цією класифікацією заклади вищої освіти належать до категорії «Організації (установи, заклади)», які поділяються на державні, комунальні й приватні.

Стаття 28 Закону України «Про вищу освіту» визначає типи закладів вищої освіти, першим серед яких названо університет — «багатогалузевий (класичний, технічний) або галузевий (профільний, технологічний педагогічний, фізичного виховання і спорту, гуманітарний, богословський/теологічний, медичний, економічний, юридичний, фармацевтичний, аграрний, мистецький, культурологічний тощо) заклад вищої освіти, що провадить інноваційну освітню діяльність за різними ступенями вищої освіти (у тому числі доктора філософії), проводить фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження, є провідним науковим і методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів, сприяє поширенню наукових знань та провадить культурно-просвітницьку діяльність». Наш заклад повною мірою відповідає всім зазначеним характеристикам, а отже, найменування «Криворізький державний педагогічний університет», само по собі, без будь-яких додаткових означень і зайвих початкових словосполучень, містить усю необхідну, визначену Законом інформацію про організаційно-правову форму юридичної особи, а саме: тип закладу (педагогічний університет) і форму власності (державна).

Саме таке ім’я — Криворізький державний педагогічний університет — і буде найбільш правильним для нас як із точки зору чинної нормативної бази, так і з огляду на нашу історичну традицію, яка вимагає остаточного приведення теперішнього найменування до природного і звичного стану справ.

Залишити коментар

Ярослав Шрамко
Ректор університету
Ганна Віняр
Директор бібліотеки
Прес-центр
Прес-центр
Єлизавета Кучерган
Викладач кафедри фізичної культури та методики її викладання
Дмитро Бобилєв
старший викладач кафедри математики та методики її навчання
Валерія Безуглова
студентка факультету ДТО
Едуард Євтушенко
Декан природничого факультету
Календар подій
Останні статті
Популярне
Зворотний зв'язок
Грудень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31