Кафедра інформатики та прикладної математики
Фізико-математичний факультет

Дане опитування є формою участі здобувачів вищої освіти в системі внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та реалізації принципу студентоцентричного навчання. Мета опитування – вивчення рівня задоволеності здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти якістю освітньої програми «Інформатика. Програмування» галузі знань 01 «Освіта/ Педагогіка», спеціальності 014.09 «Середня освіта (Інформатика)» та освітнього процесу загалом.

Опитування проводилося шляхом online-анкетування анонімно та на добровільних засадах.

При відповіді на запитання "Чи вважаєте Ви доцільним залучати до освітнього процесу професіоналів-практиків, експертів, роботодавців?"  Отримані за результатами анкетування дані дають змогу стверджувати, що більшість студентів (75%) вважають залучення фахівців-практиків до викладання необхідною складовою організації освітнього процесу.

В наступному запитанні оцінювалася міра забезпеченості освітніх компонент освітньої програми навчально-методичними матеріалами (підручниками, методичними посібниками, конспектами лекцій тощо) в електронній та друкованій формах. Як вважають 75% опитаних студентів, усі дисципліни освітньої програми в достатній мірі забезпечені навчальнометодичними матеріалами. 

Результати аналізу відповідей на запитання "Чи завжди забезпечується об’єктивність і неупередженість екзаменаторів?" свідчать про достатній рівень об’єктивності оцінювання викладачами результатів навчання здобувачів вищої освіти в університеті. Відповіді розділилися порівно – 50% опитуваних відповіли, що усі викладачі оцінюють об’єктивно, 50% – що більшість викладачів оцінюють об’єктивно.

Опитування здобувачів щодо запитання "Чи задовольняє Вас рівень організації та зміст практик?" свідчить про те, що 75% опитаних повністю задоволені організацією проходження практики, 25% студентів зазнвчили, що їм важко відплвісти на поставлене питання.

На запитання "Чи знаєте Ви, де на офіційному сайті університету та в СУЕНК університету розміщено силабуси та робочі програми дисциплін, які будете вивчати протягом семестру?" всі здобувачі вищої освіти (100%) відповіли ствердно.

На запитання "Які рекомендації для покращення освітньої програми Ви можете запропонувати?" 50% респондентів зазначили, що задоволені освітньою програмою та не мають рекомендацій; 25% студентів зазначили про необхідність збільшення можливостей для асинхронного навчання; ще 25% респондентів бажають збільшити кількість занять у офлайн форматі.

Результати опитування здобувачів груп Ім-22 свідчать про досить високий рівень задоволеності різними аспектами навчального процесу. 

 

23161
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Вересень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30