Кафедра історії
Факультет географії, туризму та історії

З 22 червня для здобувачів вищої освіти спеціальності "Історія", групи ІП-20 та УІФ-20 - розпочато навчальну археологічну практику.

В результаті навчальної практики студент має ознайомитися з такими завданнями:

- вивчення місцевості візуально і шляхом картографування з метою встановлення закономірності розташування археологічних пам’яток; ознайомитися з видами археологічних карт; уявляти щоденні завдання з практики; оволодіти методами археологічних розвідок та методами операційної підготовки до складання плану та паспорту археологічної пам’ятки.

- ознайомлення з організацією розкопок давніх поселень, із загальними вимогами при розкопках поселень, із засобами виявлення і розчистки давніх жител, господарських ям, виробничих відходів та інших видів пам’яток, із засобами механізації, правилами техніки безпеки археологічних розкопок на поселеннях, городищах.

- п ідготовка ілюстративних і речових матеріалів до експонування знахідок і музеях, на виставках. Складання тематико-експозиційного плану, розділу (теми), експозиції в цілому.

        В рамках навчальної археологічної практики  відбулась зустріч з відомим криворізьким археологом Олександром Мельником.

изображение viber 2022 06 24 10 26 16 408

Розглядались питання методики археологічних досліджень, зокрема, методів датування артефактів, історії археологічних досліджень на території України взагалі та Криворіжжя зокрема.

изображение viber 2022 06 24 10 26 00 039

изображение viber 2022 06 24 10 26 09 242

 

  Студенти мали можливість поставити запитання Олександру Олександровичу: найбільш цікава знахідка за роки археологічних досліджень, проблеми в сучасній українській археології, війна й археологічні об"єкти тощо.

На третій день навчальної археологічної практики студенти другого курсу спеціальності «Історія» здійснили виїзд до атріуму, що зведений в історичному ядрі міста над дослідженим фундаментом першої цегляної церкви у Кривому Розі – Свято-Миколаївської, освяченої у 1862 році. Старший науковий співробітник Криворізького історико-краєзнавчого музею, безпосередній учасник розкопок згаданої культової споруди, які проходили з квітня по серпнь 2016 року, фахівець з давньої історії Криворіжжя Ірина Стеблина провела для студентів тематичну екскурсію по пам’ятці, з акцентом на особливостях роботи археологів.

289724958 429078285746120 5083160411023762593 n

Лекційний матеріал супроводжувався блоками спілкування у форматі «питання – відповідь», а також показом наочності. Продемонстровано науковий звіт про археологічні дослідження згаданого об’єкту, загальний план розкопу, внутрішню розгортку фундаменту, а також фотографії численних знахідок. Перебуваючи біля атріуму, студентська молодь оглянула макет Свято-Миколаївської церкви, кольорове панно із зображенням реконструкцій всіх трьох храмів, зведених в різні часи на цьому місці, а також барельєфи священнослужителів.

Найбільш активні практиканти мали змогу з дотриманням техніки безпеки спуститись в атріум та безпосередньо ознайомитись з експозицією з артефактів, знайдених під час розкопок: зразками цегли, фрагментами скляних і керамічних виробів, залізними поковками, будівельними інструментами.

288658649 722372322330984 6787443887569073394 n

Крім того, студенти відвідали відновлений фрагмент підлоги з аспідного сланцю першого дерев’яного храму 1761 року, що розташований поряд з павільйоном.

І дощ не став на заваді, а навпаки створив комфортні умови для пізнання минувшини нашого краю.

289094789 1720113214992099 6536336006236525855 n

Більше фото

19611

З 8 червня 2022 р. розпочалась архівно-музейна практика для здобувачів вищої освіти спеціальності "Історія", груп ІП-21 та ЗІ-21.

ЇЇ метою є розширення фахового кругозору студентів, поглиблення гуманітарної освіти, підготовка до самостійної наукової роботи, пов’язаної з опрацюванням архівних та музейних матеріалів.

Базами для проходження практики є музейні та архівні установи м. Кривого Рогу, зокрема КЗК "Міський краєзнавчий музей" КМР.

изображение viber 2022 06 09 16 42 38 910

09.06.2022 на архівно-музейній практиці (кервіник - Ігор Панафідін) групи ІП-21 та ЗІ-21 відвідали онлайн ЦДАВО - Центральний Державний архів вищих органі влади. Це один із найвідвідуваніших і популярних архівів України є цікавим для істориків і пересічних громадян тим, що може надавати безкоштовно інформацію про генеалогічні запити та запити за науковими дослідженнями. Розташовані у вільному доступі архівні документи можуть бути доступними і цікавими для наукових досліджень майбутніх істориків-дослідників та краєзнавців.

изображение viber 2022 06 09 16 42 39 688

изображение viber 2022 06 09 16 42 40 315изображение viber 2022 06 09 16 42 41 684

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед виконанням практичних завдань з науково-фондової роботи в руслі проходження архівно-музейної практики, 10 червня студенти групи ІП-21 отримали методичні рекомендації від заступника директора з наукової роботи Криворізького історико-краєзнавчого музею Артура Дробота щодо проведення наукового опису експонатів та складання відповідної документації. В ході заняття практиканти ознайомились з правилами заповнення актів приймання-передавання музейних предметів, заповнення уніфікованих паспортів та складання інвентарних і пошукових карток. Пройшовши відповідну теоретичну підготовку, студенти спробують себе у якості наукових співробітників, що виконують опис музейних предметів, поповнюючи таким чином фондову колекцію закладу.

изображение viber 2022 06 10 22 44 19 966

 

286496575 1156994768541661 6166448967457570510 n

изображение viber 2022 06 10 22 42 53 521изображение viber 2022 06 10 22 43 07 785

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архівно-музейна практика продовжується... Попереду - багато цікавого.

19520

25 травня 2022 р. Настановча конференція з архівно-музейної практики для груп ІП-18 та ІМ-18. Керівник - старший викладач кафедри, канд.філос.наук Ігор Панафідін

праткии3

Архівно-музейна практика передбачена структурно-логічною схемою підготовки фахівців ступеня бакалавра за освітньою програмою «Історія. Суспільствознавчі дисципліни». Вона пов’язана з такими навчальними дисциплінами, як «Джерелознавство історії України», «Музеєзнавство», «Спеціальні історичні дисципліни», «Археологія», «Основи наукових досліджень з історії».

Мета навчальної практики полягає в розширенні фахового кругозору студентів, поглиблення гуманітарної освіти, підготовка до самостійної наукової роботи, пов’язаної з опрацюванням архівних та музейних матеріалів.

Основні завдання: ознайомлення з основними формами та методами роботи архівних та музейних установ; ознайомлення з методикою проведення архівних та музейних досліджень.

Унаслідок проведення практики студенти повинні набути практичних умінь та поглибити теоретичні знання: вивчення методики архівної справи, практичне оволодіння навиками роботи в архівних установах (пошук архівних документів та їх опрацювання), з’ясування можливостей використання архівних матеріалів у науково-дослідницькій праці; вивчення музейної справи, ознайомлення із специфікою роботи музейних установ різних типів, можливість використання музейних фондів та окремих експонатів у науково-дослідницькій праці; навчити студентів раціональним прийомам пошуку, відбору архівних документів та матеріалів; виробити у студентів навички практичної дослідницької і наукової роботи в процесі проведення навчально-виховного процесу.

Базами для проходження практики є музейні та архівні установи м. Кривого Рогу, зокрема КЗК "Міський краєзнавчий музей" КМР.

Для студентів сьогодні було проведено онлайн екскурсію, під час якої вони змогли ознайомитися з експозиціями та фондами музею (автор - Артур Дробот, старший викладач кафедри)

практика 88

практкикикии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Більше фото

 

19374

273551054 997543790971337 7390522289079766217 n

Студенти-історики четвертого курсу вийшли на виробничу практику в заклади за виробничим спрямуванням. Базами практичної підготовки для студентів груп ІП-18, ІГ-18, ІМ-18 у 2022 році стали Криворізька педагогічна гімназія, гімназія № 49, КНВК №81, КЗОШ № 68, КЗОШ № 90, КЗОШ № 32, вони забезпечують виконання програми для відповідного освітнього рівня «бакалавр».

273566354 1997581450403073 4142511178780516602 n

2 лютого відбулась настановча ZOOM-конференція, де здобувачі освіти ознайомилися зі специфікою проходження практики, отримали необхідні поради методистів, дізнались, що завдання, які необхідно виконати, вони можуть знайти на власних сторінках у MOODLE.

273558056 373694917436887 5492948519375868491 n273622406 1102964507155687 437679583146526754 n

Після виходу практикантів до навчальних закладів, де відбулись зустрічі з адміністрацією, учнями класів, вчителями-предметниками, консультації з методистами продовжуються у дистанційному форматі в залежності від необхідності вирішити організаційні питання чи отримати пораду щодо виконання завдань практики.

 

18450

Потягом трьох тижнів - з 8 по 28 листопада 2021 року магістранти спец. "Історія" проходили виробничу практику на базі КДПУ.

Керівниками практики буди доценти кафедри Наталя Печеніна та Вадим Яшин

апапа

2 грудня 2021.

Звітна конференція з виробничої практики в ЗВО.

17684

18 листопада 2021. Другий тиждень практики магістрантів в ЗВО.

Виховний захід на тему "Захисники - ніколи не бути забутим". Проводить Сергій Корнієнко:

17520

З 8 листопада 2021 р. проходить виробнича практика в КДПУ магістрантів 2 року навчання.

Керівник - доцент Н. А.Печеніна

За перший тиждень магістранти-історики Аліна Латипова, Анастасія Кириленко, Сергій Корнієнко проводили заняття для студентів груп ІП-20, УІФ-20, студентів ІІІ курсу.

17437

питтт

З 8 листопада по 28 листопада 2021 р. триває виробнича практика магістрантів в ЗВО.

9 листопада Аліна Латипова та Сергій Корнієнко провели свій перший захід зі студентами 2 курсу в рамках вивчення курсу "Історія України".

17398

217009989 2882838258624930 464327238144855917 n

Ми повідомляли на сторінці спеціальності Історія про хід експедиції 2021 року. Про дослідження в ході її. Але розповісти про результати можуть тільки учасники. Як організувати декількальтижневу польову практику в умовах світової пандемії - такий досвід має обмежена кількість людей. Тільки ті, хто її організовував і брав відповідальність на себе (керівник доцент А. В. Тарасов).

17049

8 вересня 2021 р.

Настановна конференція з виробничої педагогічної практики для студентів 2 курсу магістратури спец. Історія

16655
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30