Кафедра історії
Факультет географії, туризму та історії

                                 ДИСЦИПЛІНА

         РОБОЧА ПРОГРАМА                                СИЛАБУС                 

                                                                                           УСІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Актуальні проблеми української історії та культури робоча програма силабус

                                                                                               054 СОЦІОЛОГІЯ

Правознавство робоча програма силабус
Краєзнавство робоча програма силабус

                                                                                                   242 ТУРИЗМ

Правознавство робоча програма  силабус

                                                                                          014.03 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІСТОРІЯ)

Історія України

робоча програма

робоча програма

робоча програма 

робоча програма 

 

силабус

силабус

силабус

силабус 

 

Історія Стародавнього світу (Схід) робоча програма  силабус
Історія Стародавнього світу (Античність) робоча програма  силабус
Історія середніх віків робоча програма силабус
Нова історія робоча програма  силабус
Новітня історія робоча програма  силабус
Історія слов'янських народів робоча програма  силабус
Археологія робоча програма силабус
Джерела з історії України робоча програма силабус
Спеціальні історичні дисципліни робоча програма  силабус
Основи наукових досліджень з історії  робоча програма силабус
Історія історичної науки  робоча програма  силабус
Інтелектуальна власність  робоча програма  силабус
Історична географія  робоча програма силабус
Історичне краєзнавство  робоча програма силабус
Історіографія історії України  робоча програма  силабус
Історія української культури  робоча програма силабус
Молодіжні рухи ХІХ-ХХ ст. в Україні  робоча програма силабус
Шкільний курс історії  та методика його викладання    робоча програма силабус
Теорія і методика навчання історії у школі  робоча програма силабус

                                  Спеціалізація "Правознавство", "Правознавство та суспільствознавчі дисципліни"

Теорія і методика викладання правознавства  робоча програма силабус
Конституційне право України  робоча програма силабус
Теорія держави і права  робоча програма силабус
Римське право  робоча програма силабус
Цивільне та сімейне право  робоча програма силабус
Трудове право  робоча програма силабус
Кримінальне право робоча програма силабус
Громадянська освіта  робоча програма силабус

                                                         014.01 Середня освіта (Українська мова та література) 

                                                        Додаткова спеціальність  014.03 Середня освіта (Історія)                                    

Історія України

робоча програма-1;

робоча програма-2

силабус

силабус

Історія української культури робоча програма  силабус
Історія стародавнього Світу    силабус

                                                                                               015 Професійна освіта

Транспортне право робоча програма силабус

 

14281
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша