Кафедра історії
Факультет географії, туризму та історії

212752921 348984870187677 6735257682927340285 n

Навесні 2020/21 навчального року в КДПУ відбулась загальноуніверситетська олімпіада з філософії.
Студенти спеціальності Історія Назаренко Діана, Шевченко Анастасія, Кухарук Вікторія  взяли в олімпіаді активну участь.

119621576 1174508786253758 1994715378484471307 n

Діана Назаренко (ІП-19) посіла ІІІ місце, що засвідчує диплом.
Наразі Діана перебуває у складі Скіфської Правобережної археологічної експедиції в Черкаській області, Холодний Яр.

При поверненні з експедиції диплом буде вручений студентці.
Непогані підсумки навчального року!

16224

211888042 141166774772115 2576060422056662036 n 1

Протягом 2020/21 навчального року студенти спеціальності Історія були активними учасниками всіх форм науково-дослідницької діяльності. І влітку робота триває.

21-25 червня 2021 року відбулась літня онлайн-школа «Голодомор: знати, щоб бути»
Ініціаторами та координаторами літньої школи стали Національний музей Голодомору-геноциду та Філіал «Інститут дослідження Голодомору».203589468 1201196377010103 7651893408133031430 n

Студенти-історики стали учасниками школи. Програма передебачала
• відеоекскурсію Національним музеєм Голодомору-геноциду;
• лекції-презентації відомих істориків, юристів, соціодемографів, психологів, етнологів;
• інтерактивні онлайн-заняття від музейних працівників;
• дискусії та обговорення;
• круглий стіл «Голодомор: знати, щоб бути».

202524345 158003309593775 2677490551064351542 n204242138 356125169267189 5664986646327522358 n

203116672 1400379996999082 6884874578324843669 n

Студент першого курсу спеціальності «Історія» Ростислав Горбунов виконав всю програму, отримав сертифікат

201117508 543885510114893 8245853149173242410 n

16223

201662827 272400181337076 2467327046002660294 n

15 червня 2021 року на кафедрі історії відбувся захист курсових робіт з історії України та всесвітньої історії студентів заочного відділення, група ЗІ-19.


Першим крок вперед зробив староста групи Олександр Гопкало. Тема роботи «Передумови, хід і наслідки громадянської війни в США 1861-1865 рр.»
Відповідаючи на питання, О. Гопкало не заперечив право народу на повстання, але показав інші шляхи розв’язання конфлікту і причини, чому не всі з них були використані.

201662827 272400181337076 2467327046002660294 n

Руслан Павелко. Гайдамацький рух: причини винекнення, характер, перебіг.
Дмитро Кобрінчук. Реймське Євангеліє в історії Франції та Русі (ХІ ст).
Яна Лозинська. «Кодекси» Наполеона Бонапарта та їх значення для розвитку правової системи Європи та Америки.

131762585 792827824769798 6433821272316779063 n

Всі роботи захищені, доведено виконання завдань, теми є настільки актуальними, що аналогії і виходи на сучасність здійснені невимушено, результативно.

201470946 844030709853935 3171610236145797621 n

Науковими керівниками курсових робіт стали зав. кафедрою, канд. істор. наук Н.А. Печеніна, канд. істор. наук,

доцент Т.Ф. Мак, канд істор. наук, доцент О.І. Кожухар.

200222803 194934332520482 7651061760107461410 n

16092

67171870 2886090578281925 3413137396902920192 n

Якісна підготовка фахівців в значній мірі залежить від однієї з головних складових навчального процесу – наукової роботи студентів. У закладах вищої освіти передбачені наступні її форми – робота у наукових гуртках, виконання та захист курсових, магістерських робіт, подання тез на участь у наукових студентських конфененціях, виступи на них, оформлення статей до друку.


Протягом 2020/21 навчального року студенти спеціальності Історія були активними учасниками всіх форм науково-дослідницької діяльності, не дивлячись на те, що протягом останнього навчального року форми навчальної діяльності зазнали переформатувань і стрімко переходили в онлайн.

Цього навчального року на кафедрі історії працювало 13 проблемних груп. До роботи в проблемних групах було залучено 65 студентів. Основна проблематика – це актуальні теми історії України, провідні теми основних курсів всесвітньої історії.

185585854 3576096985947944 6499306489088408560 n

Два студента стали учасниками Міжнародних конференцій - 74-а Міжнародна наукова конференція “Каразінські читання” (м. Харків, квітень 2021 р.), взяв участь студент першого курсу магістратури Сергій Корнієнко, тема доповіді «Сприйняття населенням Дніпропетровщини подій Великого терору 1937-1938 рр.» (науковий кервник канд. істор. наук Р. Шляхтич); Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації (м. Переяслав, березень 2021 р.), взяв участь студент другого курсу Владислав Набивач, тема доповіді «З історії створення першої в Україні електрифікованої залізничної лінії Долгінцево – Запоріжжя» (науковий керівник ас. А. Дробот).

190986062 315705823357120 883248976506454127 n

Студентки першого курсу магістратури Єлізавета Вчорашня та Наталія Тацюк стали учасницями ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція «Історія України в регіональному та глобальному вимірах» (м. Маріуполь,лютий 2021 р.) Теми доповідей Є. Вчорашньої «Європейський вибір майбутнього України: перспективи, ризики та майбутні альтернативи», «Періодична преса, як провідний засіб нацистської агітаційно-пропагандистської діяльності на території України під час окупації (1941–1944 рр.)»; тема доповіді Н. Тацюк «Використання праці військовополонених та інтернованих під час відновлення м. Кам’янського (Дніпродзержинська) у 1944–1948 рр.»

25396008 188067401774096 6471701521331247376 n187454950 525007901842132 2472833167580524258 n

Треба зазначити, що ці студентки є активними учасницями студентських наукових конференцій вже з другого курсу (2018 р.) навчання на спеціальності. Зокрема вони брали участь у студентській науковій конференції, що протягом 20 років проводиться істориками на базі КДПУ і мала статус і Всеукраїнської, і Міжнародної – «Гуманістичні цінності світових цивілізацій».

Досвід підготовки тез, виступів, апробація результатів наукових досліджень сприяє активному завершенню магістрантками випускних робіт (науковий керівник канд. істор. наук, доц. В. Яшин). Є. Вчорашня, Н. Тацюк у 2021 р. взяли участь у проєкті «Німецькі сліди в Україні», Університет м. Регензбург, ФРН. (Вчорашня Є., Тацюк Н. Deutsche spuren in der architektur und im bau von industriestädten der süd-ukrainischen region). Наталя Тацюк взяла участь у пленарному засіданні підсумкової студентської наукової конференції КДПУ (травень 2021 р.).

187559937 310805693881838 6742896282635563700 n188109414 129329709165163 4848843701492066371 n

У конференціях регіонального і міського рівня взяли участь 13 студентів-істориків. Вони працювали у 8 конференціях. Зокрема у конференції «Сучасні погляди на актуальні питання вивчення правознавства: історико-правова ретроспектива та сьогодення», проведеній у КДПУ в листопаді 2020 р., взяли участь Денис Греков, студент другого курсу ( тема доповіді «Формування багатопартійної системи (поч. 90-х рр. ХХ ст.»), Діана Назаренко (тема доповіді «Правове регулювання протидії домашньому насильству»).

У ІІ Міжрегіональному науково-практичному форумі «Актуальні питання взаємодії суб’єктів, які мають здійснювати заходи з реагування та профілактики на випадки насильства у закладах освіти» взяли участь студенти третього курсу - Владислав Кутьков, Владислав Сотніков, Євгеній Складенко, Богдан Грищук, Олександр Холодняк. Тематика доповідей була присвячена розгляду заходів протидії булінгу і кібербулінгу в Україні.

 изобрЗАГАЛЬН 25 14 46 10 1

119621576 1174508786253758 1994715378484471307 n

У VІІ історико-краєзнавчих читаннях «Криворіжжя: погляд у минуле…» взяли участь студенти другого, третього курсів, першого курсу магістратури. Серед них Діана Назаренко, Владислав Набивач, Олександр Холодняк, Аліна Латипова.
За 2020/21 рік студенти-історики підготували до друку 16 статей.
Це результат роботи дослідників, що вже мають досвід такої діяльності.

56485596 1154280451411706 854443001479430144 n

А першим етапом у формуванні професійних здібностей студента як майбутнього науковця є курсова робота. Вона сприяє формуванню початкових навиків наукового пошуку та забезпечує більш глибоке розуміння історичних процесів, особливостей наукового мислення.
Протягом 18-21 травня на кафедрі історії тривав захист курсових робіт. У форматі відеоконференції. В присутності бажаючих та активно залучених до процесу дискусії з заявлених тем. Науковими керівниками стали канд. іст. наук, доцент А. Тарасов, завідувачка кафедри, канд. іст. наук, доцент Н. Печеніна, канд. іст. наук, доцент Т. Мак, канд. іст. наук, доцент В. Москаленко, канд. іст. наук, доцент В. Яшин, канд. іст. наук Р. Шляхтич, канд. філософ. наук І.Панафідін, асистент кафедри А. Дробот.

Саме у співтворчості студента-дослідника та викладача можлива якісна студентська наукова праця. Комісія відзначила найкращі роботи. І за складністю тем, і за постановкою завдань та їх розв’язанням, і за аргументованим захистом роботи.187502854 144327250957012 6357895977843273522 n

Діана Назаренко. Репресивна політика радянської влади щодо криворізької інтелігенції 30-х років XX століття.
Вікторія Кухарук. Політика радянської влади в Україні (1919-1921)
Аліна Дика. Життя та діяльність Василя Кучабського.
Владислав Набивач. Модернізація підприємств Кривбасу в 30-ті роки ХХ ст.
Людмила Лозицька. Війна Білої та Червоної троянд в англійській літературі.
Інна Рубан. Політика українізації в освітній сфері УСРР (1920-ті рр).
Анастасія Шевченко. Діяльність Пресової кватири УСС в 1915-1918 рр.
Владислав Тарасенко. Військове мистецтво запорізьких козаків.


З відеофрагментами з захисту курсових робіт можна ознайомитись тут:

Відеофрагмент #1

ВІдеофрагмент #2 

Відеофрагмент #3

Крім участі у конференціях різного рівня, виступах з доповідями студенти-історики мають ще майданчик, на якому можуть презентувати результати своїх наукових досліджень, вчитись вести дискусію, відстоюючи свої результати – це дискусійний клуб Агора. Клуб безперервно працює п’ять років. Проведено 74 засідання. Цьогоріч з доповідей, що містили результат наукових розвідок організатори відзначають дискусію, що провели магістрант першого року навчання Дмитро Чижик ( "Бій під Крутами") Тему, запропоновану студентом третього курсу Олександром Холодняком, що була присвячена даті святкування Незалежності України та проблемам правонаступництва держави Україна. Тему, з якою прийшов на Агору випускник історичного, активний учасник студентських наукових конференцій Олексій Гетманов. Він запропонував до обговорення в клубі проблеми глобалізації в світі, що не пролунала вперше на Агорі, але були розглянуті нові аспекти, що є важливим для слідкування за темою.

30652737 2495796940644626 2641829465028277248 n164501155 3812661488821783 7276569160022633180 n

Викладачі кафедри не пропускають можливостей залучити студентів до дослідницької діяльності і у форматі круглих столів з нагоди визначної дати, або актуальної проблематики. Так було і цього року.
Дмитро Яворницький заслуговує привернути увагу студентів до дня його пам’яті.


День Соборності – традиційно проводиться істориками з актуалізацією на історичному аспекті.


Друга Світова та її історія. Продовжуємо осмислювати парадигму.


Конституція України і важлива дата в її існуванні – не пройшла поза увагою істориків.


Як і День Європи. До якої ми долучаємось, акцентуючи увагу студентів не тільки на проблематиці досліджень, але й доброчесності їх виконань.

 104722217 674998919747606 7640244474750510065 o

 

15899

188953583 3585259061698403 201875975050628888 n

Протягом 18-21 травня на кафедрі історії тривав захист курсових робіт. У форматі відеоконференції. В присутності бажаючих та активно залучених до процесу дискусії з заявлених тем. Науковими керівниками стали канд. іст. наук, доцент А. Тарасов, завідувачка кафедри, канд. іст. наук, доцент Н. Печеніна, канд. іст. наук, доцент Т. Мак, канд. іст. наук, доцент В. Москаленко, канд. іст. наук, доцент В. Яшин, канд. іст. наук Р. Шляхтич, канд. філософ. наук І.Панафідін, асистент кафедри А. Дробот.

188771276 3583279415229701 7460899046276513779 n188109416 3584163718474604 1592203236263891641 n

Комісія відзначила найкращі роботи. І за складністю тем, і за постановкою завдань та їх розв’язанням, і за аргументованим захистом роботи

Діана Назаренко. Репресивна політика радянської влади щодо криворізької інтелігенції 30-х років XX століття.
Вікторія Кухарук. Політика радянської влади в Україні (1919-1921)
Аліна Дика. Життя та діяльність Василя Кучабського.
Владислав Набивач. Модернізація підприємств Кривбасу в 30-ті роки ХХ ст.
Людмила Лозицька. Війна Білої та Червоної троянд в англійській літературі.
Інна Рубан. Політика українізації в освітній сфері УСРР (1920-ті рр).
Анастасія Шевченко. Діяльність Пресової кватири УСС в 1915-1918 рр.
Владислав Тарасенко. Військове мистецтво запорізьких козаків.

187552711 3582131782011131 6920342283141557893 n186977229 3582131685344474 4626905187563143386 n
186897565 3582131892011120 7158521219271721985 n

188771276 3583279415229701 7460899046276513779 n

188193482 3584163661807943 8912431793664183620 n187570876 3584163615141281 3867896397529646900 n

Відеофрагмент з підведення підсумків 20 травня 2021 р.

15820
15792
15790

27 січня у світі відзначається Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Україна на державному рівні вшановує жертв трагедії з 2012 року. Генеральна асамблея ООН прийняла 1 листопада 2005 року Резолюцію № 60/7, у якій говориться, що «Голокост, який привів до знищення однієї третини євреїв і незліченної кількості представників інших національностей, буде завжди слугувати всім людям пересторогою про небезпеки, які приховують у собі ненависть, фанатизм, расизм та упередження…». Саме цей документ оголосив Днем пам’яті жертв Голокосту 27 січня. В цей день в 1945 році війська 1-го українського фронту увійшли до нацистського табору смерті Аушвіц. Цей табір став у сучасному світі символом нацистських злочинів.

safe image

Студенти спеціальності "Історія" Дмитро Соловйов та Руслан Доленчук в грудні 2020 р. презентували кваліфікаційне завдання, присвячене даній темі.

Переглянути

13999

12 листопада 2020 р. проведено ІІ студентську науково-практичну конференцію "Сучасні погляди на актуальні питання вивчення правознавства:  історико-правова ретроспектива та сьогодення”.

 

Серед учасників - студенти Криворізького державного педагогічного університету (спеціальності "Історія"), курсанти Криворізького навчально-наукового інституту Донецького юридичного інституту МВС України, студенти Криворізького факультету Національного університету "Одеська юридична академія», студенти Криворізького юридичного фахового коледжу Національного університету "Одеська юридична академія" та учні Криворізького Центрально-міського ліцею.

13226
11892
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша