kaf. eng. philol 1

Кафедру англійської філології КДПУ було засновано в 2003 році. Високі стандарти освіти на сучасному науковому рівні та постійне професійне вдосконалення – таким є гасло професорсько-викладацького складу однієї з кафедр, що забезпечують навчання мовам міжнародного спілкування в нашому університеті.

kaf. eng. philol 2

Члени кафедри органічно поєднують освітню діяльність із науковою роботою. Основною темою досліджень науково-педагогічних працівників є формування загальнофілологічних компетенцій майбутнього викладача англійської мови у вищій школі. Викладачі активно залучають до наукової роботи й студентів факультету іноземних мов, керують діяльністю молоді в наукових гуртках і проблемних групах з актуальних питань англійського мовознавства й англомовної літератури, педагогіки та методики викладання англійської мови.

kaf. eng. philol 3

Кожного року на кафедрі проходять олімпіади з практичних аспектів англійської мови та літератури для студентів І-IV курсів АНФ. На ІІ курсі олімпіада проводиться у формі дебатів за моделлю Карла Поппера; учасники олімпіади, які навчаються на IІІ курсі, проходять лексико-граматичний тест та аудіювання; олімпіада для четвертокурсників додатково передбачає написання есе й завдання з читання. На І курсі проводиться фонетичний конкурс.

kaf. eng. philol 4

Під час навчального процесу активно використовуються мультимедійні засоби та інтерактивні технології, матеріали онлайн-ресурсів і сучасні засоби наочності. Викладачі кафедри систематично підвищують кваліфікацію на літніх курсах із новітніх методик викладання іноземних мов, беруть активну участь у роботі міжнародних і всеукраїнських конференцій, співпрацюють з Корпусом миру та Американськими радами. Кафедра англійської філології підтримує зв'язки з Київським національним університетом ім. Т. Г. Шевченка, Центральноукраїнським державним педагогічним університетом ім. В. Винниченка, Херсонським національним університетом та іншими закладами вищої освіти, які сприяють залученню викладачів з англомовних країн до співпраці з КДПУ.

kaf. eng. philol 5

Кафедра надає різноаспектну науково-методичну допомогу школам міста. Кожного року викладачі беруть участь у роботі журі міського конкурсу науково-дослідницьких робіт «Лінгва», а також надають консультаційну допомогу учням шкіл міста в процесі підготовки наукових робіт та їх рецензування для участі в конкурсі.

8104
Календар подій
Останні статті
Популярне
Зворотний зв'язок