asp preschool 1

Дошкільна освіта – це вагомий етап формування гармонійної особистості, тому дуже важливо, щоб поруч із дітьми були справжні спеціалісти. Аспірантура КДПУ випускає викладачів вищої школи, які здійснюють підготовку саме таких педагогічних кадрів.

asp preschool 1

Головна мета навчання в аспірантурі полягає в розвитку здатності здобувача розв’язувати комплексні проблеми освітньої галузі, у тому числі дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних і створення нових цілісних освітніх знань та професійної практики в якості викладача вищої школи.

asp preschool 2

За 4 академічних роки аспіранти опановують теоретичну й практичну базу спеціальності, беруть активну участь у науковій та методичній діяльності. Вступник може обрати денну або заочну форму навчання, бюджетну або контрактну пропозицію.

asp preschool 3

Завданням вступного іспиту є виявлення обізнаності майбутніх аспірантів у проблематиці сучасних наукових досліджень у галузі дошкільної освіти, оцінка їх знань про зміст і спрямованість вітчизняних і зарубіжних наукових публікацій, досягнень практики. Екзамен проходить у форматі співбесіди, але з використанням білетного способу оцінювання. Вступник повинен підготувати дослідницьку пропозицію обсягом до 5 сторінок, що визначить перспективи подальшого дослідження.

asp preschool 4

Обов’язковим є й екзамен з іноземної мови: англійської, німецької або французької. Складність завдань цього випробування відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

12338
Календар подій
Останні статті
Популярне
Зворотний зв'язок