img25

Сьогодні сфера послуг є однією з найбільш затребуваних галузей суспільного виробництва. Від професіоналізму персоналу залежить дуже багато: від настрою відвідувачів до репутації закладу. В аспірантурі КДПУ зі спеціальності 015 Професійна освіта (Сфера обслуговування) здійснюють підготовку експертів-викладачів вищої школи.

img50

Документом, що регулює навчальну діяльність аспірантів, є освітньо-наукова програма. Вона є складовою стандартів вищої освіти, в якій узагальнюються вимоги здобувачів до змісту вищої освіти. Крім цього, програма визначає кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності випускників аспірантури.

img75

Під час навчання аспіранти спеціальності 015 Професійна освіта (Сфера обслуговування) засвоюють матеріал обов’язкових дисциплін («Академічне письмо та риторика», «Іноземна мова академічного спрямування», «Менеджмент наукової та інноваційної діяльності», «Методологія та організація наукового дослідження», «Сучасні інформаційні технології в наукових дослідженнях», «Філософія»), а також опановують відповідні курси за власним бажанням.

img117

Крім навчальної діяльності, обов’язковою для майбутніх учених є активна участь у науковій роботі: написання дисертації, публікація тез і статей у фахових виданнях, участь у конференціях різного рівня. Спрямовує і контролює цю роботу наукова керівниця – докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри педагогіки та методики технологічної освіти Л. О. Савченко.

img133

Відповідно до правил прийому до аспірантури КДПУ в 2020 році, ліцензований обсяг спеціальності 015 Професійна освіта (Сфера обслуговування) поділено на 8 місць денної форми навчання й 7 – заочної. Нормативний термін навчання становить 4 академічні роки.

Запрошуємо опанувати популярні сучасні спеціальності
в аспірантурі Криворізького педагогічного!
12377
Календар подій
Останні статті
Популярне
Зворотний зв'язок