29855457 1606167459503575 103030890 n

Як повідомляє офіційний сайт Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні Національної академії наук України, нещодавно у відомому Київському видавництві «Видавничий дім Дмитра Бураго» вийшла друком монографія Н.С. Кудрявцевої «Лінгвістична відносність і проблеми перекладу філософської термінології: лінгвокогнітивний підхід» рекомендована до друку Вченою радою інституту. 

Нову наукову працю присвячено аналізу проблеми співвідношення мислення і мови в аспекті теорії лінгвістичної відносності. У монографії на широкому матеріалі філософських  релігійно-філософських і наукових текстів пояснюється, яким чином особливості семантики тієї чи іншої мови відбиваються в осмисленні основоположних філософських понять і впливають на розвиток відповідних філософських і наукових концепцій. Авторка висвітлює актуальні питання перекладу філософських термінів, пропонує власну герменевтичну перекладацьку модель, побудовану за принципами лінгвокогнітивного підходу.

29681470 1599820890138232 290811655 o

Нам приємно відзначити, що Наталя Сергіївна Кудрявцева — одна з кращих випускниць факультету іноземних мов нашого університету, після закінчення навчання працювала на посаді асистента кафедри англійської філології. Згодом поступила до аспірантури кафедри філософії, де під науковим керівництвом проф. Я.В. Шрамка досліджувала теорії суспільного договору в сучасній англо-американській філософії і в 2008 році блискуче захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук при Інституті філософії ім. Г.С. Сковороди Національної академії наук України. Після переїзду до м. Херсон, Н.С. Кудрявцева працює доцентом кафедри теорії і практики галузевого перекладу Херсонського національного технічного університету і не зупиняється в своєму науковому розвитку — активно здійснює дослідження в галузі загального мовознавства і когнітивної лінгвістики, чому зокрема були присвячені наукові стажування при Кембріджському та Бангорському університетах (Великобританія), а також при Інституті Кеннана у Вашингтоні (Сполучені Штати Америки) в рамках стипендії програми Дж. Фулбрайта. Наразі пані Наталя завершує роботу над докторським дослідженням при Інституті мовознавства ім. О.О. Потебні НАНУ.

29920301 1606167549503566 1943106554 n

Наша випускниця не пориває зв’язків за своєю Альма матер. Яскрава представниця наукової школи Я.В. Шрамка, Наталія Кудрявцева у травні минулого року долучилася до роботи науково-методологічного семінару кафедри філософії, представивши доповідь «Філософська термінологія: межі перекладності» з питань міждисциплінарних зв'язків лінгвістики і філософії.

Бажаємо Наталі Сергіївні подальших успіхів у наукових дослідженнях!


 

4452
Календар подій
Останні статті
Популярне
Зворотний зв'язок