seminar 071118 21

7 листопада 2018 року відбувся науково-методологічний семінар «Міжнародні наукометричні бази даних та наукові публікації», організований Радою молодих вчених Криворізького державного педагогічного університету. Подія була проведена у форматі панельної дискусії.

seminar 071118 1

На початку семінару голова Ради молодих вчених КДПУ І. Є. Макаренко коротко окреслила основні питання, винесені на розгляд учасників семінару і представила спікерів панельної дискусії, докторів наук, професорів Я. В. Шрамка, Т. М. Мішеніну, С. О. Семерікова.

До роботи семінару долучилися і науковці з Криворізького національного університету - доц. кафедри фізики, к. п. н. Ю. В. Єчкало й ст. викладач кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки В. В. Ткачук, які у своїй доповіді детально зупинилися на структурі, функціях і змісті найбільш авторитетних міжнародних наукометричних баз даних – Scopus і Web of Science. Колеги нагадали про сучасну нормативну базу науково-педагогічної діяльності, акцентували увагу на особливостях формування переліку наукових фахових видань, обґрунтували необхідність підвищення рейтингу закладу вищої освіти, проаналізували умови працевлаштування науково-педагогічних працівників та умови участі у конкурсах наукових робіт.

seminar 071118 4

Доповідачі підкреслили важливість показників впливових наукометричних баз даних у формуванні авторитетності досліджень закладу вищої освіти, розповіли про різницю між визначенням класичного індексу цитувань та індексу Гірша. На завершення виступу науковці зупинилися на проблемних питаннях обчислення коректних наукометричних показників, наголосили на необхідності дотримання етичних вимог до визначення індексів цитування.

seminar 071118 11

Виступи спікерів семінарів розпочав професор кафедри інформатики та прикладної математики, д. п. н. С. О. Семеріков, який наголосив на важливих аспектах проблеми кількості публікацій, необхідних для присвоєння вчених звань, а також поділився роздумами щодо дотримання низки вимог задля забезпечення відповідності принципам академічної доброчесності. «Факту оприлюднення нових наукових результатів достатньо для їх затребуваності, - підкреслив Сергій Олексійович. – Тож робімо якісну науку!».

seminar 071118 13

Професор кафедри української мови, д. п. н. Т. М. Мішеніна у своєму виступі зупинилась на актуальних проблемах співпраці з сучасними фаховими виданнями, наголосила на важливості конструктивного діалогу між науковцем та редакційною колегією. Спікер звернула увагу присутніх і на низку важливих питань оприлюднення й рецензування наукових досліджень.

seminar 071118 19

Ректор КДПУ, проф. Я. В. Шрамко поділився роздумами про особливості вимог до оформлення та захисту дисертаційних досліджень минулих років, підкреслив неоднозначну репрезентативність кількісного підходу до оцінки якості наукової діяльності. «Якщо є науковий результат, отримано нове знання – тоді варто писати статтю, - наголосив ректор. – Нині маємо поєднувати змістовність наукових розвідок з виконанням необхідних вимог до оформлення результатів досліджень».

Після виступів спікерів присутні обговорили порушені на семінарі актуальні питання наукової комунікації, обмінялися думками щодо важливості використання міжнародних баз даних у дослідженнях і необхідності надійних орієнтирів у інформаційному просторі сучасної наукової думки.

6059
Календар подій
Останні статті
Популярне
Зворотний зв'язок