Мішеніна Mishenina
Тетяна Tetiana / Tetyana / Tatiana Михайлівна

Основні відомості:
Науковий ступіньдоктор педагогічних наук; кандидат філологічних наук
Вчене званняпрофесор
Посадапрофесор кафедри Української мови; professor of the ukrainian language department, kryvyi rih state pedagogical universityучений секретар спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій (13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.09 - теорія навчання)
Навчальні дисципліниЛатинська мова, Мова і міжкультурна комунікація, Основи академічного письма, Коректура, Українська мова (за професійним спрямуванням),
Наукові інтересимовознавство, педагогіка
Контактна інформація:
Службова адресаКафедра української мови КДПУ, вул. Героїв АТО, 79а, м. Кривий Ріг, 50086
Службовий e-mailkafedra_movy@kdpu.edu.ua
Службовий телефон (кафедра, відділ)440-08-42
Освіта:
Роки навчанняМісце навчання/ Спеціальність
1993-1998Криворізький державний педагогічний інститут
Спеціальність: Українська мова і література
Дисертації:
Рік захистуМісце захисту та установа/ Назва дисертації
2005Київський національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова
Кандидатська дисертація: «Структурно-семантичні особливості синтаксичних конструкцій посесивності в сучасній українській мові»
2013Інститут педагогіки НАПН України
Докторська дисертація: «Формування дидактичної компетентності майбутніх учителів філологічних спеціальностей у вищих педагогічних навчальних закладах»
Неформальна освіта:
ПеріодНазва чи тема/ Місце/ Вид освіти (стажування, підвищення кваліфікації, тренінги тощо)
06.11.2017-19.11.2017 «Інновації в науці та освіті: виклики сучасності».
Університет Кардинала Стефана Вишинського у Варшаві (UKSW) спільно із Інститутом Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці (IIASC) та Фундацією АDD (м. Варшава, Польща)
Міжнародне стажування
07.07.2017 – 11.07.2017Участь в освітній програмі Європейського Союзу «Проблеми сучасної освіти. Людина в соціально-гуманітарному вимірі».
Instytut Badań I Innowacji w Edukacji; European Project Manager (Польща - Іспанія)
Підвищення кваліфікації
11.04.2017 – 11.07.2017«Організація роботи майбутніх учителів філологічних спеціальностей із фаховою термінологією у змісті курсів міждисциплінарного спрямування».
Wyźsza Szkola Lingwistyczna (м. Ченстохова, Польща)
Міжнародне стажування
01.10.2015 – 01.11.2015«Компетентнісно орієнтоване вивчення українського словникарства майбутніми учителями філологічних спеціальностей».
Інститут педагогіки НАПН України (м. Київ, Україна)
Стажування
04.11.2019 - 15.11.2019"Академічна доброчесність: виклики сучасності"; Наукове есе "Авторська оригінальність продукованого академічного тексту в інформаційному просторі".
Вищий Духовний Семінаріум у Варшаві (UKSW) спільно із Інститутом Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці (IIASC) та Фундацією АDD (м. Варшава, Польща)
Міжнародне стажування
Професійна біографія:
ПеріодПосада/ Місце роботи
3 2015 - дониніпрофесор кафедри української мови
Криворізький державний педагогічний університет
2007-2015доцент кафедри української мови
Криворізький державний педагогічний університет
2006-2007старший викладач кафедри української мови
Криворізький державний педагогічний університет
2002-2006асистент кафедри української мови
Криворізький державний педагогічний університет


Наукова бібліометрія:
 Google Scholar
 ORCID
 Репозитарій КДПУ
Участь у наукових конференціях:
Дата і місцеРівень конференції (міжнародна, всеукраїнська)/ Назва конференції/ Назва доповіді/ Електронна версія тез, матеріалів
20-21.03.2017 р., Україна – Сербія – Азербайджан – Польща – КанадаМіжнародна
Людина віртуальна: нові горизонти
Development of the linguo-cultureme «oak» meaning in Ukrainian language
10-11.03.2017 р., м. Сладковікове, Словенія, Vysoka skola Danubius Faculta socialnych studiiМіжнародна
Inovativny vyskum v oblasti vzdelavania a socialnej prace
Організація роботи студентів філологічних спеціальностей ВПНЗ із фраземами з антропонімним компонентом (на прикладі української мови)
15-22.01.2016 р., м. Софія, БолгаріяМіжнародна
Настоящи изследования и развитие – 2016
Художня анімація пори року літо в літературі рідного краю
27-30.06.2014 р., м. Прага, ЧехіяМіжнародна
Aktuální vymožnosti vĕdy – 2014
Суржиковий художній анорматив як стилістичний прийом у жанровій композиції усмішок та гуморесок
07-15.06.2014 р., м. Пшемишль, ПольщаМіжнародна
Europejska nauka powieką – 2014
Червоне і чорне в дискурсі українського історичного роману: традиція і новаторство
07-15.04.2015 р., м. Пшемишль, Польща Міжнародна
Naukowa przestrzen Europy – 2015
Семантичні нарощення у значеннях похідних дієслівних відсубстантивів в українській мові
27-05.04.2014 р., м. Прага, ЧехіяМіжнародна
Dny vĕdy – 2014
Управлінські засади пошуково-інформаційної діяльності майбутніх учителів філологічних спеціальностей
08-09.11.2017 р., м. Кривий Ріг, УкраїнаМіжнародна
Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри – V
Лінгвокогнітивні дескриптори художньої рефлексії митця в романі П. Загребельного «Диво»
25-26.02.2016 р., м. Київ, УкраїнаМіжнародна
Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації
Організація роботи з текстовим корпусом студентів філологічних спеціальностей
28–29.04,2017 р., м. Люблін, ПольщаМіжнародна
Rzeczywiste problemy filologii: doświadczenie naukowców i pedagogów w Polsce i na Ukrainie
Стилістика лінгвоконцепту «митець» в українському письмі (на прикладі роману П.Загребельного «Диво»)
6-7.04.2017 р., м. Дніпро, УкраїнаМіжнародна
Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах
Особливості лінгвокультурологічної інтерпретації (на прикладі української мови)
09-10.11.2017 р., м. Тернопіль, УкраїнаУсеукраїнська з міжнародною участю
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи
Інформаційне забезпечення діалогічного навчання майбутніх учителів філологічних спеціальностей
20-21.11.2017 р., м. Кривий Ріг, УкраїнаМіжнародна
Професійна педагогіка і андрагогіка : актуальні питання, досягнення та інновації
Параметри професійної ідентичності майбутнього вчителя філологічних спеціальностей
23-24.11.2017 р., м. Київ, УкраїнаМіжнародна
Україна – Німеччина: горизонти освіти і культури (до 120-річчя Національного університету біоресурсів і природокористування України)
Міжкультурні паралелі темпоральних корелятів
23-24.11.2017 р., м. Київ, УкраїнаМіжнародна
Україна – Німеччина: горизонти освіти і культури (до 120-річчя Національного університету біоресурсів і природокористування України)
Методика компаративного дослідження фонових знань художнього тексту
07.11.2018 р., м. Полтава, УкраїнаУсеукраїнська з міжнародною участю
Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії та перспективи – IV
Збереження моральної цілісності особистості майбутнього вчителя філологічних спеціальностей в умовах інформатизації освітнього простору
15-22.01.2019 р., м. Софія, БолгаріяМіжнародна
Настоящи изследования и развитие
Символіка чорного і білого як символів гріха і спокути в новелі Григора Тютюнника «В сутінки»
14-15.06.2019 р., м. Одеса, Україна) / Південна фундація педагогікиМіжнародна
Дослідження різних напрямів розвитку психології та педагогіки
Специфіка викладання латини у змісті підготовки майбутніх учителів української мови та літератури
22–30.08.2019 р., м. Прага, Чехія Міжнародна
Předni vĕdecké novinky – 2019
Лінгвокультурологічна детермінанта стилістичного потенціалу дієприкметників в українському письменстві
25.10.2019 р., м. Могильов, БілорусьМіжнародна
Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте – VI
Вербалізація історичної пам’яті в історичному романі
26-27.03.2020 р., м. Рівне, УкраїнаУсеукраїнська з міжнародною участю
Трансформаційні процеси в підготовці сучасного медичного та фармацевтичного працівника
Розвиток директивного фахового мовлення майбутніх працівників медичної галузі
22-23.04.2020 р., м. Прага, ЧехіяМіжнародна
Efektivní nástroje moderních věd po Filologie. Psychologie a sociologie
Герменевтика власних імен в історичному художньому просторі
30.04.2020 р., м. Конні, Польща; м. Ужгород, УкраїнаМіжнародна
Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи
Лінгвалізація історичної пам’яті засобом використання топонімів і гідронімів в історичному романі Ліни Костенко «Берестечко»
16-19.05.2020 р., м. Київ, Україна; м. Варшава, ПольщаМіжнародна
Челпанівські психолого-педагогічні читання
Pedagogical and socio-psyhological conditions of effective carrier guidance of future social specialists.
29-30.05.2020 р., м. Суми, УкраїнаМіжнародна
Ціннісно-орієнтований підхід в освіті і виклики євроінтеграції
Аксіологічні дескриптори мовознавчої й літературознавчої інформації у змісті підготовки майбутніх філологів на інформаційній платформі
09.-10.10.2020 р., м. Кривий Ріг, УкраїнаМіжнародна
Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри
Світоглядні детермінанти сакральної лексики в сучасному українському історичному романі
Наукова робота з молоддю:
Місце і дата проведенняВид роботи (олімпіада, МАН)/ Рівень/ Тема роботи/ Прізвище учасника/ Відзнака
Херсонський державний університет, 2016Захист дисертації

"Навчання російської мови як іноземної студентів-греків на основі лінгвокультурологічного підходу"
Турсиду Н. Ю.
Науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії) зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання мови
Відзнаки та нагороди:
Рік отриманняНазва
2010Дипломант Фонду соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України. ІІ місце
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша