img75

Прес-центр продовжує серію дописів про спеціальності освітнього рівня «магістр», які можна опанувати в Криворізькому педагогічному. На факультеті іноземних мов здійснюється підготовка фахівців за декількома напрямами.

На факультеті можливо отримати повну вищу освіту за спеціальностями «Середня освіта (Мова та література англійська)», «Середня освіта (Мова та література німецька)», «Середня освіта (Мова та література російська)» денної та заочної форми навчання.

img76

Протягом 1 року та 4 місяців магістри вивчатимуть дисципліни: «Порівняльна типологія англійської (німецької) та української мов», «Міжкультурна комунікація», «Сучасні освітні парадигми та технології», «Практичний курс англійської (німецької) мови», «Сучасні лінгвістичні теорії», «Порівняльне літературознавство», «Основи культурології».

Для вступу до магістратури факультету іноземних мов розроблена програма вступного іспиту з англійської та німецької мов, а також фахового випробування відповідно до обраної спеціальності «Середня освіта (Мова та література англійська)», «Середня освіта (Мова та література німецька)»«Середня освіта (Мова та література російська)».

img77

Головна мета фахового випробування – це виявлення рівня професійної підготовки вступників і відбір претендентів на навчання в магістратурі. Вступник має продемонструвати свої знання з теоретичної фонетики, лексикології, стилістики, історії англійської (німецької, російської) мови та показати високий рівень мовної компетенції.

Абітурієнт, який бажає навчатися в Криворізькому педагогічному за освітнім рівнем «магістр», може ознайомитися з графіком вступних випробувань.

Здобуття освітнього рівня «магістр» на факультеті іноземних мов – це безмежні можливості мовної комунікації!

12288
Календар подій
Останні статті
Популярне
Зворотний зв'язок