FMFGOS 2

Державна підсумкова атестація – це обов’язкова форма контролю студентів-випускників. Нещодавно, 16 червня 2021 року, здобувачі вищої освіти фізико-математичного факультету складали комплексний кваліфікаційний екзамен із математики та методики її навчання.

FMFGOS 3

Підсумкова атестація проходила у формі усного екзамену за білетами, які заздалегідь були підготовлені та затверджені кафедрою математики та методики її навчання. Кожен білет містив чотири питання, які охоплювали матеріал із різних розділів математики та методики її навчання.

FMFGOS 4

Завідувач кафедри математики та методики її навчання Д.Є. Бобилєв  зауважив: «16 червня 2021 року  відбувся кваліфікаційний екзамен із математики та методики її навчання. Випускники бакалаврату спеціальності 014.04 Середня освіта (Математика) вдало відповідали на складні питання з методики навчання математики, математичного аналізу, алгебри та геометрії».

FMFGOS 5

Під час цього заходу екзаменаційна комісія звертала увагу на загальний рівень математичної культури та готовності до викладання математики у школі в обсязі, необхідному для розв’язання практичних та науково-методичних завдань, з якими вчитель зустрічається у своїй  повсякденній діяльності.

FMFGOS 1

Усі студенти повністю підтвердили очікування своїх викладачів і продемонстрували високий рівень математичної обізнаності. Виходячи з цього, можна зробити висновок про готовність молоді до самостійного професійного життя.

Криворізький педагогічний бажає випускникам успіхів у майбутній професійній діяльності!

16133
Календар подій
Останні статті
Популярне
Зворотний зв'язок