031221

Період навчання в університеті формує у здобувачів вищої освіти необхідні компетенції для успішного професійного життя. Забезпечення набуття студентами соціальних навичок – провідне завдання сучасного закладу вищої освіти.

 

031221 1

Soft skills – це м’які, соціальні навички, які відповідають за успішність взаємодії людей у суспільстві. Фактично, це універсальний набір навичок, який є першочерговим у будь-якій сфері діяльності. До soft skills зараховують навички комунікації, лідерство, здатність брати на себе відповідальність і працювати в критичних умовах, вміння залагоджувати конфлікти, працювати в команді, керувати своїм часом, розуміти важливість дедлайнів, а також здатність логічно й системно мислити, креативність тощо.

031221 2

Криворізький педагогічний має власну політику щодо формування soft skills у своїх здобувачів вищої освіти та викладачів через систему професійного розвитку. Реалізація цього відбувається шляхом опанування нормативної складової, зокрема навчальних курсів, та неформальної – завдяки підвищенню професійної кваліфікації, участі в різноманітних заходах, конференціях, семінарах. Крім цього, розвиток лідерських компетенцій і соціальної культури відбувається завдяки навчанню у Школі молодіжного лідерства «ПроЯв».

031221 3

Одним із напрямків впровадження цієї практики є активна реалізація курсу «Критичне мислення» в освітньому процесі. Ця дисципліна передбачає формування таких компетентностей, як здатність бути критичним та самокритичним, вміння вчитися й оволодівати сучасними знаннями; а також формування навичок пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел, вмінь виявляти, ставити та розв’язувати проблеми, працювати в команді та автономно, планувати власну діяльність, керувати часом, критично оцінювати, аналізувати та забезпечувати якість виконуваних робіт; бути здатним до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

031221 4

«Критичне мислення — це орієнтир у інформаційному морі постправди. Це — ціннісна й методологічна основа ухвалення рішень, формування власної думки та оцінки й продукування інформації. На цьому курсі ми вчимося бути емоційно інтелектуальними, раціональними та медіаграмотними, опановуємо методи аргументації та аналізу, вчимося якісно формулювати власну думку, визначати причини й наслідки, здійснювати фактчекінг та уникати когнітивних викривлень», — ділиться кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, викладач курсу Н. П. Козаченко.

031221 5

Криворізький педагогічний здійснює різноплановий підхід до формування soft skills. Курс «Критичне мислення» — це лише один із прикладів широкого різноманіття навчальних дисциплін. Кожна освітня програма, залежно від своєї специфіки, визначає цілі й дисципліни, які передбачають набуття соціальних компетенцій для подальшої професійної діяльності випускників.

17694
Календар подій
Останні статті
Популярне
Зворотний зв'язок
Серпень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31