img37

Фізико-математичний факультет є ровесником Криворізького педагогічного. За дев’ять десятиріч своєї історії факультет пройшов великий шлях становлення й розвитку, акумулював значний науковий та освітній потенціал.

img38

Визначним етапом цього шляху стали 1970-80-і роки. Тоді спеціальності «Фізика та математика» і «Математика» одночасно опановували по п‘ять академічних груп; здобувачі вищої освіти навчалися й на заочному відділенні факультету. У 1971 році кафедру фізики очолює доцент, кандидат фізико-математичних наук (згодом – професор, доктор фізико-математичних наук) Арнольд Юхимович Ків, під керівництвом якого кафедра інтенсивно модернізується, налагоджує наукові зв'язки, залучає до досліджень значну кількість викладачів і студентів. Заснована А. Ю. Ківом наукова школа виховала чотирьох докторів і чотирнадцятьох кандидатів фізико-математичних наук, які протягом тривалого часу утворювали основу викладацького складу фізико-математичного факультету.

img59

У 1972 році кафедра фізики організовує та проводить на базі Криворізького педагогічного першу Всесоюзну конференцію з проблем дифузії та дефектоутворення в твердих тілах. 1975 року започатковано новий напрям наукових досліджень – «Комп’ютерне моделювання дефектів в кристалах». Регулярні конференції згодом набувають статусу Всесоюзного постійно діючого семінару «Моделювання радіаційних та інших дефектів в кристалах» (1978 – 1982 рр.); його науковий керівник, проф. А. Ю. Ків стає лауреатом державних премій СРСР та УРСР.

img75

Кафедри факультету здійснювали теоретичні дослідження в галузі фізики напівпровідників, фізики твердого тіла, теоретичної та прикладної механіки, методики навчання математики та фізики у співробітництві з науково-дослідницькими інститутами Кривого Рогу, Дніпропетровська, Києва, Москви. Стрімкий розвиток інформатизації суспільства зумовив потребу у висококваліфікованих учителях інформатики та прикладних інженерах, тому наприкінці 80-х років на факультеті відкривають спеціальність «Математика та інформатика», у середині 90-х – «Фізика та інформатика» і згодом, у 2001 році – спеціальність «Інформатика».

img76

Сучасна кафедра інформатики та прикладної математики була створена в 1992 році з метою поглибленої підготовки студентів фізико-математичного факультету в галузі сучасних комп’ютерних технологій і методів математичних обчислень з використанням комп’ютерної техніки. Її було виокремлено з кафедр математики та фізики. З моменту заснування кафедру очолює доктор фізико-математичних наук, проф. В. М. Соловйов.

img88

1972 року з кафедри математики виокремилася кафедра математичного аналізу; у 1994 році кафедри математичного аналізу та математики було об’єднано під керівництвом доктора фізико-математичних наук О. І. Олейнікова. У 1997 р. кафедру очолив кандидат технічних наук, проф. В. В. Корольський, а у 2011 р. її було перейменовано на кафедру математики та методики її навчання. Нині кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доц. Д. Є. Бобилєв.

img131

На кафедрах факультету виконують госпдоговірні теми, проводять цілеспрямовану наукову й науково-методичну роботу: організовують науково-практичні конференції різного рівня, готують і видають підручники, навчально-методичні посібники, розробляють комп’ютерні навчальні програми, оновлюють обладнання фізичних лабораторій та комп’ютерних класів. Значна увага приділяється науково-дослідницькій роботі здобувачів вищої освіти, які беруть активну участь у Всеукраїнських конкурсах, предметних олімпіадах, студентських наукових конференціях. Цими здобутками фізико-математичний факультет завдячує наполегливій роботі своїх деканів – професорів, доцентів, докторів і кандидатів фізико-математичних, технічних, педагогічних наук, непересічних науковців і талановитих освітян.

12581
Календар подій
Останні статті
Популярне
Зворотний зв'язок