kaf pedagogy 1

Історія кафедри педагогіки розпочинається разом із історією Криворізького педагогічного. Однойменна кафедра нового закладу вищої освіти з перших років своєї діяльності забезпечувала високий рівень професійної підготовки педагогічних кадрів, постійно вдосконалюючи свій науковий та методичний потенціал.

Професорсько-викладацький склад кафедри працює над темою «Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутнього вчителя в умовах модернізації неперервної педагогічної освіти», яка в умовах імплементації принципів сучасної української педагогіки є одним із найбільш актуальних напрямків досліджень в галузі людинознавчих наук.

kaf pedagogy 1

Колектив кафедри веде наукову діяльність, спрямовану на дослідження проблеми формування професійної компетентності майбутніх вчителів у процесі вивчення педагогічних дисциплін, оцінку ефективності наявних технологій навчання й виховання студентської молоді, а також популяризує сучасний педагогічний досвід.

kaf pedagogy 2

Кафедра активно долучається до роботи й організації міжнародних, всеукраїнських та університетських науково-практичних конференцій, результати роботи яких висвітлюються у фаховому збірнику наукових праць КДПУ «Педагогіка вищої та середньої школи». Професорсько-викладацький склад кафедри видає серію «Магістратура/Magistrature», укладає педагогічний альманах «Педагогічне Криворіжжя», а також наукове видання КДПУ «Гендерна парадигма освітнього простору». Науковці кафедри опублікували низку наукових і навчально-методичних праць, зокрема, монографію «Освітній менеджмент: проблеми теорії та практики», навчальні посібники «Термінологічний словник з теорії та методики виховання» і «Процесс обучения в высшей школе», навчально-методичний посібник на допомогу вчителю-практику «Гармонізація інтелектуального та емоційного факторів навчання у забезпеченні якісної освіти учнів» тощо. Гарною традицією кафедри педагогіки є участь її викладачів у роботі методичних об’єднань учителів міста з метою надання науково-методичної підтримки діяльності освітян Кривого Рогу.

kaf pedagogy 3

Багато уваги приділяється розробці фундаментальних теоретичних засад і апробації практичних рекомендацій для реалізації гендерного підходу в навчально-виховному процесі; не менш важливим є обґрунтування методологічних принципів, форм, методів і засобів формування творчої особистості.

kaf pedagogy 4

Члени кафедри забезпечують викладання профільних дисциплін «Загальна педагогіка», «Методика виховної роботи» для підготовки бакалаврів за педагогічними спеціальностями; курсу «Сучасні освітні технології та парадигми» для магістрантів; курсів, що передбачені навчальними планами підготовки магістрів спеціалізації «Педагогіка вищої школи» та аспірантів – майбутніх докторів філософії. Кафедра є випусковою для спеціальності магістратури «Освітні, педагогічні науки» зі спеціалізацією «Педагогіка вищої школи». Викладачі здійснюють керівництво трьома проблемними групами, спільно працюючи з талановитими студентами, які мають хист до наукової роботи.

kaf pedagogy 2

Кафедра педагогіки опікується практичною підготовкою студентів Криворізького педагогічного, адже навчальні й виробничі практики є обов’язковим компонентом програми для здобуття певного освітнього рівня. Викладачі здійснюють навчально-методичне керівництво й контролюють виконання програм таких практик: навчальної психолого-педагогічної, виробничої педагогічної в дитячих оздоровчих таборах, виробничої педагогічної в закладах освіти й виробничої в закладах вищої освіти.

kaf pedagogy 5

Щорічно команда кафедри проводить університетські олімпіади з педагогіки для всіх факультетів нашого закладу вищої освіти. Крім цього, майбутні педагоги демонструють високий рівень знань на всеукраїнських, регіональних і міських олімпіадах.

kaf pedagogy 6

Кафедра педагогіки популяризує науково-теоретичні та методичні аспекти професійного самовдосконалення викладачів і є важливим орієнтиром діяльності фахівців освітньої галузі міста й області.

8058
Календар подій
Останні статті
Популярне
Зворотний зв'язок