Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

 

МЕТА

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

 
Попередні варіанти  
Чинна ОПП  
Проєкт ОПП Освітньо-професійна програма 2024
26256
26258

Спеціальність:

011 Освітні, педагоігчні науки

 Сучасні освітні парадигми та технології (ОПП_2022 р.)  робоча програма силабус

011 Освітні педагогічні науки

        Професійна підготовка

 Методологія науково-педагогічних досліджень робоча програма силабус
 Інноваційні технології навчання і виховання робоча програма силабус
 Педагогічний контроль у системі освіти  робоча програма силабус
 Дидактичні системи у вищій школі  робоча програма силабус
 Інноваційний розвиток середньої освіти: конфепція НУШ  робоча програма силабус
 Педагогічна майстерність вчителя й викладача в умовах дистанційного навчання  робоча програма силабус
 Сучасні тенденції та перспективи розвитку вітчизняної освіти  робоча програма  силабус

Вибіркові дисципліни професійної підготовки за спеціальністю

Сертифікатна програма "Педагогіка вищої школи"
Державна освітня політика України робоча програма силабус
Гендерна інноватика в освіті робоча програма силабус
Історія освітньо-виховних систем робоча програма силабус
Професійно-педагогічні комунікації робоча програма силабус
Сертифікатна програма "Педагогічний менеджмент"
 Менеджмент в освіті робоча програма силабус
 Педагогічний коучинг робоча програма силабус
 Самоменеджмент сучасного керівника в освіті робоча програма силабус
Педагогічний маркетинг робоча програма силабус
16501
№ з/п  Тема магістерської роботи ПІП зобувача освіти ПІП наукового керівника
Денна форма навчання
1. Підготовка майбітніх учителів фізичної культури до зродов'язбережувальної діяльності в базовій середній школі Маленьков Д. О. доцент, канд. пед. наук Щербина С. М.
2. Формування професійних якостей майбутнього спеціаліста фізичної культури Рева Г. Г. доцент, канд. пед. наук Король А. М.
3. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до роботи з попередження шкідливих звичок в учнів Канін Д. І. доцент, канд. пед. наук Іванова В. В.
Заочна форма навчання
 1. Дидактичні умови формування творчої особистості майбутнього
вчителя в процесі вивчення гуманітарних дисциплін
Бондарук В. О. доцент, канд. пед. наук Король А. М.
 2. Формування професійної компетентності майбутніх педагогів позашкільного закладу в процесі опанування педагогічного дизайну Буцонь М. В. доцент,
д-р. пед. наук Кучер С. Л.
 3. Формування готовності майбутніх учителів-логопедів до професійної діяльності Герасимова О. В. доцент, канд. пед. наук Щербина С. М.
 4. Розвиток медіа-інформаційної грамотності майбутніх учителів засобами технології критичного мислення  Зінченко Л. В. доцент,
д-р. пед .наук Кучер С. Л.
 5. Особливості розвитку вітчизняної вищої педагогічної освіти: гендерний аспект  Леонова А. О. професор,
д-р. пед. наук Дороніна Т. О.
 6. Інноваційні технології формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх педагогів в умовах дистанційного навчання  Новікова Є. С. доцент, канд. пед. наук Потапенко О. Б.
 7. Формування соціальної компетентності майбутніх учителів засобами проєктного навчання  Стеценко Ю. С. доцент, канд. пед. наук Макаренко І. Є.
20862
10.06 физкультура магистратура 

10 червня 2021 відбулася зустріч викладачів кафедри педагогіки та студентів-випускників бакалаврату спеціальності «Фізична культура».

Завідувачка кафедри педагогіки, докторка педагогічних наук, професорка Т.О. Дороніна та викладачі кафедри (доц. О. С. Білоус, ст. викл.  І. А. Волощук, доц. В. В. Іванова, доц. Н. І. Зеленкова, доц. А. М. Король, доц. І. Є. Макаренко, доц. О. Б. Потапенко, доц. С. М. Щербина)  надали студентам-випускникам бакалаврату спеціальності «Фізична культура» консультацію щодо вступу в магістратуру за спеціальністю  011 Освітні, педагогічні науки, яка відкрита на базі кафедри педагогіки і впродовж останніх чотирьох років здійснює підготовку  фахівців, здатних розв’язувати актуальні проблеми, складні задачі дослідницького та/або інноваційного характеру в сфері освітніх, педагогічних наук, освітнього менеджменту та освітньої практики.

Наказом МОН України (№ 520 від 11.05.2021 р.) затверджено стандарт вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки для другого (магістерського) рівня вищої освіти (вводиться в дію з 2021-2022 навчального року), відповідності до якого випускники бакалаврату мають право продовжувати здобуття освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки для другого (магістерського) рівня вищої освіти і набувати додаткових кваліфікацій.

Запрошуємо всіх охочих.

 
16125

11 листопада 2020 р. відбулося робоче засідання кафедри педагогіки з питання удосконалення ОПП підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузь знань 01 Освіта, педагогіка, спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки. У процесі обговорення було ухвалено рішення про необхідність покрокового оновлення програми з урахуванням накопиченого досвіду та  запитами стейкхолдерів.

13213

7 лютого 2019 року для магістрів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки за другим (магістерським) рівнем вищої освіти настав довгоочікуваний момент – урочисте вручення дипломів. Вони готувалися до цього не один місяць і навіть рік.

Магістри 19

6946

1 26 27.12.18

2 26 27.12.18

Докладно за посиланням

6571

У зв’язку із необхідністю проведення первинної планової акредитації освітньо-професійної програми «Освітні, педагогічні науки» зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки за другим (магістерським) рівнем вищої освіти» та відповідно до пункту 4 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», і наказу Міністерства освіти і науки України від 13.11.2018 р. № 1951-л експертна комісія у складі:

IMG 20181126 101428

Марусинець Мар’яни Михайлівни – професора кафедри психології і педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктора педагогічних наук, професора, голови комісії;

Рябової Зої Вікторівни – завідувача кафедри педагогіки, управління та адміністрування Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти», доктора педагогічних наук, професора, члена комісії,

у період з 26 листопада по 28 листопада 2018 року включно безпосередньо у Державному вищому навчальному закладі «Криворізький державний педагогічний університет» провела первинну акредитаційну експертизу діяльності названого закладу щодо освітньо-професійної програми «Освітні, педагогічні науки» зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

 

Це була надзвичайно кропітка та відповідальна робота. Експерти поспілкуватися з ректором університету професором Я.В. Шрамком, щодо стану та перспектив розвитку спеціальності.

Викладачі кафедри прозвітували про свою роботу із підготовки магістрантів зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, вислухали зауваження та побажання експертів.  

Під час бесіди експерти з’ясовували практичні питання реалізації освітньо-професійної програми та висловили практичні побажання щодо підвищення ефективності підготовки магістрантів.

47115873 1055673541258823 1874623800159502336 n
46918453 297382620903630 8816889000452161536 n 47177833 1393976157402135 8035758835857620992 n
6311

 2018

5514
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Травень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31