Аспірантура
Криворізький державний педагогічний університет

ПРАВО НА АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ

Задля належного проведення наукових досліджень аспіранти мають право, що визначено Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), на академічну мобільність, що реалізується відповідно до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність.

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ - можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами /ЗУ "Про вищу освіту".

ФОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ для учасників освітнього процесу, що здобувають ступінь доктора філософії у вітчизняних вищих навчальних закладах, є:

участь у програмах кредитної академічної мобільності;

участь у спільних освітніх проєктах (діяльність у складі тимчасової проєктної групи, утвореної на певний строк для реалізації мети та виконання завдань певного освітнього або наукового проєкту за рахунок гранту, наданого закладам-партнерам);

викладання;

стажування;

мовне стажування;

наукове дослідження; наукове стажування;

підвищення кваліфікації;

інші форми ( участь у семінарах, конференціях, виступи та публікації в межах певної спеціальності/галузі знань тощо), що не суперечать законодавству.

ЗА МІСЦЕМ РЕАЛІЗАЦІЇ права на академічну мобільність вона поділяється на:

внутрішню академічну мобільність — академічна мобільність, право на яку реалізується учасниками освітнього процесу у  закладах вищої освіти/наукових установах — партнерах в межах України;

міжнародну академічну мобільність — академічна мобільність, право на яку реалізується учасниками освітнього процесу у закладах вищої освіти / наукових установах — партнерах поза межами України, а також іноземними учасниками освітнього процесу у вітчизняних вищих навчальних закладах (наукових установах).

МОБІЛЬНІСТЬ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТРЕТЬОГО ЦИКЛУ НАВЧАННЯ

В УНІВЕРСИТЕТІ документом, який унормовує цей процес, є Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність КДПУ, в якому зокрема окреслено організаційне забезпечення академічної мобільності всіх учасників освітнього процесу, фінансові умови участі в програмах академічної мобільності, зазначено права та обов'язки учасників академічної мобільності, роз'яснюється порядок звітування та оформлення документів за результатами програм академічної мобільності.

Університет забезпечує можливості для залучення аспірантів до МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЧНОЇ СПІЛЬНОТИ через публікації результатів досліджень у міжнародних виданнях, виступи на міжнародних конференціях, участь у спільних дослідницьких проєктах, наукові стажування тощо.

ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИЧНОГО ВТІЛЕННЯ

Здійснення академічної мобільності усіма учасниками освітнього процесу є важливим кроком у процесі імплементації Закону України «Про вищу освіту» та створення дієвого інструментарію для інтернаціоналізації українських ЗВО.

Про зовнішню та внутрішню академічну мобільність здобувачів вищої освіти та працівників університету (Презентація до виступу на Вченій раді університету 14 квітня 2022 року)

Інформація про академічну мобільність здобувачів ступеня доктора філософії Криворізького державного педагогічного університету (до доповіді на Вченій раді університету 14 квітня 2022 року)

 

 

 

 

 

 

 

 

14663
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30