Кафедра інформатики та прикладної математики
Фізико-математичний факультет

Звіт

про науково-дослідницьку діяльність за 2017 рік

кафедри інформатики та прикладної математики

1. Кількісний та якісний склад кафедри:


з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

(повністю)

Посада

Науковий ступінь

Вчене звання

1

Соловйов Володимир Миколайович

завідувач кафедри

доктор фізико-математичних наук

професор

2

Міненко Павло Олександрович

професор

доктор фізико-математичних наук

професор

3

Семеріков Сергій Олексійович

професор

доктор педагогічних наук

професор

4

Моісеєнко Наталя Володимирівна

доцент

кандидат фізико-математичних наук

доцент

5

Хараджян Наталя Анатоліївна

доцент

кандидат педагогічних наук

доцент

6

Шокалюк Світлана Вікторівна

доцент

кандидат педагогічних наук

доцент

7

Мінтій Ірина Сергіївна

доцент

кандидат педагогічних наук

доцент

8

Мерзликін Павло Володимирович

доцент

кандидат фізико-математичних наук

 

9

Мерзликін Олександр Володимирович

асистент

кандидат педагогічних наук

 

10

Медведєв Дмитро Геннадійович

старший викладач

кандидат технічних наук

 

11

Закарлюка Ірина Станіславівна

старший викладач

   

12

Юрко Олександр Володимирович

старший викладач

   

13

Моісеєнко Михайло Вікторович

старший викладач

   

14

Степанюк Олександр Миколайович

асистент

   

2. Участь у конференціях:

 

Всеукраїнські конференції

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові викладача (-ів)

Назва конференції

Дата проведення

Місце проведення

1

Семеріков Сергій Олексійович

Всеукраїнська науково-практична Internet-конференція «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку»

13-19 березня 2017 року

Черкаси, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

2

Медведєв Дмитро Геннадійович, Мерзликін Павло Володимирович, Міненко Павло Олександрович, Мінтій Ірина Сергіївна, Моісеєнко Михайло Вікторович, Моісеєнко Наталя Володимирівна, Семеріков Сергій Олексійович, Соловйов Володимир Миколайович, Степанюк Олександр Миколайович, Хараджян Наталя Анатоліївна, Шокалюк Світлана Вікторівна, Юрко Олександр Володимирович

X Всеукраїнська науково-методична конференція (присвячена 25 річниці створення кафедри інформатики та прикладної математики КДПУ) «Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в освіті» (КМІТО’2017)

27-28 квітня 2017 року

Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університет

3

Семеріков Сергій Олексійович, Шокалюк Світлана Вікторівна

Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія і практика використання інформаційних технологій в навчальному процесі»

30-31 травня 2017 року

Київ, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

4

Семеріков Сергій Олексійович, Мінтій Ірина Сергіївна

Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми інформатизації навчального процесу в школі та вищому педагогічному навчальному закладі»

10 жовтня 2017 року

Київ, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

5

Семеріков Сергій Олексійович, Мінтій Ірина Сергіївна, Хараджян Наталя Анатоліївна

ІI Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці», присвячена 10-ій річниці функціонування Інтернет-порталу E-OLYMP

9-10 листопада 2017 року

Житомир, Житомирський державний університет імені Івана Франка

6

Семеріков Сергій Олексійович, Соловйов Володимир Миколайович, Мінтій Ірина Сергіївна

V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених
«Наукова молодь-2017»

14 грудня 2017 року

Київ, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

7

Соловйов Володимир Миколайович, Мерзликін Олександр Володимирович

ІІ  Всеукраїнська  науково-методична конференція «Теоретико-методичні  засади  вивчення  сучасної  фізики  та нанотехнологій  у  загальноосвітніх  та  вищих  навчальних  закладах»

29  листопада 2017 року

Суми, СумДПУ імені А.С. Макаренка

 

Міжнародні конференції

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові викладача (-ів)

Назва конференції

Дата проведення

Місце проведення

1

Міненко Павло Олександрович

Международный семинар им. Д.Г. Успенского "Вопросы теории и практики геологической интерпретации геофизических полей"

23-27 січня 2017 року

Москва, Институт Физики Земли им. О. Ю. Шмидта

2

Семеріков Сергій Олексійович

Міжнародна науково-практична конференція «Іноземна мова як засіб мобільності майбутніх фахівців»

1-2 березня 2017 року

Кривий Ріг, Криворізький національний університет

3

Шокалюк Світлана Вікторівна

IV Міжнародна науково-практична онлайн-інтернет конференція «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті»

10-21 квітня 2017 року

Кропивницький, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

4

Мерзликін Павло Володимирович

FOSS Lviv-2017

27-30 квітня 2017 року

Львів, Львівський національний університет ім. І.Франка

5

Семеріков Сергій Олексійович, Шокалюк Світлана Вікторівна

Міжнародний семінар «Хмарні технології в освіті» CTE’2016

28 квітня 2017 року

Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університет

6

Міненко Павло Олександрович

16-я Международная конференция ЕАGE-2017 "Геоинформатика: теоретические и прикладные аспекты"

15-17 травня 2017 року

Київ, КНУ ім.Тараса Шевченка

7

Семеріков Сергій Олексійович, Шокалюк Світлана Вікторівна

13th International Conference on ICT in Education, Research, and Industrial Applications

15-18 May, 2017

Kyiv, Institute of Postgraduate Education of Taras Shevchenko National University of Kyiv

8

Семеріков Сергій Олексійович

Міжнародна науково-практична конференція «Засоби і технології сучасного навчального середовища»

19-20 травня 2017 року

Кропивницький, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

9

Соловйов Володимир Миколайович

19 Мiжнародна науково-технiчна конференцiя SAIT 2017 «Системний аналiз та iнформацiйнi технологiї»

22-25 травня 2017 року

Київ, ННК “IПСА” НТУУ “КПI iм. Iгоря Сiкорського”

10

Юрко Олександр Володимирович

XIII Міжнародна наукова конференція ISDMCI’2017 “Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту”

22-26 травня 2017 року

м. Залізний Порт, Херсонський національний технічний університет

11

Семеріков Сергій Олексійович

Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток промисловості та суспільства»

24-26 травня 2017 року

Кривий Ріг, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

12

Міненко Павло Олександрович

VI Міжнародна науково-практична конференція «Обробка сигналів і негаусівських процесів», присвячена пам’яті професора Кунченка Ю.П.

24-26 травня 2017 року

Черкаси, Черкаський державний технологічний університет

13

Соловйов Володимир Миколайович

Шоста Міжнародна конференція «Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки»

24-26 травня 2017 року

Одеса – Черкаси

14

Соловйов Володимир Миколайович

Міжнародна науково- практична конференція

„Прогнозування соціально-економічних процесів” (ПСЕП-2017)

8 – 10 червня 2017 року

Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет

15

Степанюк Олександр Миколайович

V Міжнародна конференція «Нанотехнології та наноматеріали» (НАНО-2017)

23-26 серпня 2017 року

Чернівці,

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

16

Соловйов Володимир Миколайович

Третя  міжнародна  конференція «Адаптивні  технології  управління  навчанням»

25-27 жовтня 2017 року

Одеса, Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського

17

Семеріков Сергій Олексійович

Міжнародна науково-практична конференція «Професійна педагогіка і андрагогіка: актуальні питання, досягнення та інновації»

20-21 листопада 2017 року

Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університет

18

Міненко Павло Олександрович

IV Школа-семинар “Гординские чтения”

20-22 листопада

2017 року

Москва, Институт Физики Земли им. О. Ю. Шмидта

3. Публікації: (Додаток)

 

4. Відомості про науково-дослідницьку роботу студентів:

а) проблемні групи/наукові гуртки, які працювали в звітному році


з/п

Тематика групи/гуртка

Керівник (-и)

Кількість учасників

Результат

Проблемні групи

       

1

Робототехніка

Хараджян Н.А.

Мерзликін П.В.

8

 

2

Обчислювальної та прикладної наноелектроніки

Соловйов В.М., Моісеєнко Н.В.

10

 

Наукові гуртки

Моделювання творчого мислення

Соловйов В.М., Моісеєнко Н.В.,

Хараджян Н.А.

12

 

б) участь у конференціях

Всеукраїнські конференції


з/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента (-ів)

Назва конференції

Дата проведення

Місце проведення

1.

Ратушний Роман Сергійович

Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія і практика використання інформаційних технологій в навчальному процесі»

30-31 травня 2017 року

Київ, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

2.

Бекмурадов Анварджан Бекмурадович, Варакута Євген Костянтинович, Васильєв Олег Юрійович, Гаранін Олег Михайлович, Говорун Владислав Валерійович, Долотій Маргарита Геннадіївна, Кацко Олександр Олександрович, Пихтіна Інна Олександрівна, Пірогов Владислав Миколайович, Фадєєва Лілія Олександрівна, Хамула Ян Юрійович

X Всеукраїнська науково-методична конференція (присвячена 25 річниці створення кафедри інформатики та прикладної математики КДПУ) «Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в освіті» (КМІТО’2017)

27-28 квітня 2017 року

Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університет

3

Хомінятич Альбіна, Голуб Олександр, Колотій Анастасія

FOSS Lviv-2017

27-30 квітня 2017 року

Львів, Львівський національний університет ім. І.Франка

4

Варакута Євген Костянтинович,

Бекмурадов Анварджан

VI Міжнародна науково-практична конференція «Обробка сигналів і негаусівських процесів», присвячена пам’яті професора Кунченка Ю.П.

24-26 травня 2017 року

Черкаси, Черкаський державний технологічний університет

в) участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади


з/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента

Прізвище, ім’я, по батькові керівника (-ів)

Факультет, курс

Дисципліна

Відзначено нагородами

1.

Васильєв Олег Юрійович

Степанюк Олександр Миколайович

ФМФ, 4 курс

Програмування

 

2.

Ковальов Олександр

Сергійович

Степанюк Олександр Миколайович

ФМФ, 4 курс

Програмування

 

3.

Наготнюк Юрій

Олександрович

Степанюк Олександр Миколайович

ФМФ, 4 курс

Програмування

 

г) участь в інших конкурсах

Статус конкурсів (міжнародні, всеукраїнські тощо)


з/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента

Прізвище, ім’я, по батькові керівника

Факультет, курс

Назва конкурсу

Відзначено нагородами

1.

Колотій Анастасія Володимирівна, Фадєєва Лілія Олександрівна

Мерзликін Павло Володимирович

Фізико-математичний, 3-4

Global Game Jam

 

2.

Фадєєва Лілія Олександрівна

Мерзликін Павло Володимирович

Фізико-математичний, 4

Стипендіальна програма Завтра.UA

 

5. Відомості про науково-дослідницьку роботу та інноваційну діяльність молодих учених:

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Рік народження

Зазначити науковий ступінь/без ступеня, аспірант/докторант

1.

Мерзликін Олександр Володимирович

1990

кандидат педагогічних наук

2.

Мерзликін Павло Володимирович

1985

кандидат фізико-математичних наук

3.

Медведєв Дмитро Геннадійович

1985

кандидат технічних наук

4.

Мінтій Ірина Сергіївна

1983

кандидат педагогічних наук

5.

Закарлюка Ірина Станіславівна

1983

без ступеня

6. Відомості про дисертації, виконані під керівництвом викладачів кафедри

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника

Прізвище, ім’я, по батькові дисертант, назва дисертації, спеціальність

Місце захисту, шифр ради, дата захисту

1

Семеріков Сергій Олексійович

Мерзликін Олександр Володимирович, “Хмарні технології як засіб формування дослідницьких компетентностей старшокласників у процесі профільного навчання фізики”,

13.00.10 - інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Д 26.459.01, 17.01.2017

2

Семеріков Сергій Олексійович

Нечипуренко Павло Павлович, “Інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування дослідницьких компетентностей старшокласників у профільному навчанні хімії”,

13.00.10 - інформаційно-комунікаційні технології в освіті

ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, Д 29.053.01, 20.12.2017

7. Відомості про дисертації, захищені викладачами кафедри

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові дисертанта

Назва дисертації, спеціальність, відомості про наукового керівника

Місце захисту, шифр ради, дата захисту

1

Мерзликін Олександр Володимирович

“Хмарні технології як засіб формування дослідницьких компетентностей старшокласників у процесі профільного навчання фізики”, 13.00.10 - інформаційно-комунікаційні технології в освіті; керівник - д. пед. н., проф., проф. кафедри ІПМ Семеріков Сергій Олексійович

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Д 26.459.01, 17.01.2017

 

8. Відомості про опонування


з/п

Прізвище, ім’я, по батькові опонента

Прізвище, ім’я, по батькові дисертанта, тема дисертації, спеціальність

Місце захисту, шифр ради

Дата захисту

1

Міненко Павло Олександрович

Досин Соломія Ігорівна, “Визначення швидкостей вікових вертикальних рухів Земної кори за даними мареографічних та GNSS-спостережень (на прикладі Європейського континенту)”, 05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картографія

http://www.lp.edu.ua/research/disscoun/d-3505212/dosyn-solomiya-igorivna

Львів, Національний університет “Львівська політехніка”, Д 35.052.12

30.11.2017

2

Міненко Павло Олександрович

Федоренко Катерина Володимирівна, “Методи статистичного моделювання випадкових функцій у задачах моніторингу навколишнього середовища”,  04.00.05 - Геологічна інформатика (фіз.-мат. науки)

http://scc.univ.kiev.ua/upload/iblock/1b3/aref_Fedorenko.pdf

Київ, Київський національний університет ім. Т. Шевченка,  Д 26.001.42

27.12.2017

3

Семеріков Сергій Олексійович

Ткач Дмитро Іванович, “Система навчання нарисної геометрії майбутніх архітекторів”, 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти

http://www.npu.edu.ua/images/file/vidil_aspirant/avtoref/D26.053.01/aref_Tkach.pdf

Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, Д 26.053.01

15.12.2017

4

Семеріков Сергій Олексійович

Морквян Ірина В’ячеславівна „Формування інтелектуальних умінь майбутніх учителів інформатики у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін”, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2181/Markvian_avtoref.pdf?sequence=1&isAllowed=y

ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”,

20.12.2017

 

9. Наукометричні показники за 2017 рік

 

а) за Google Scholar


з/п

Прізвище, ім’я, по батькові, адреса профілю

кількість публікацій за рік

h-індекс

кількість цитувань за рік

1

Закарлюка Ірина Станіславівна

0

0

0

2

Медведєв Дмитро Геннадійович

https://scholar.google.com.ua/citations?user=R-RM-Q4AAAAJ

1

0

0

3

Мерзликін Олександр Володимирович

https://scholar.google.com/citations?user=kXKBu9IAAAAJ

1

6

6

4

Мерзликін Павло Володимирович

0

0

0

5

Міненко Павло Олександрович

0

0

0

6

Мінтій Ірина Сергіївна

https://scholar.google.com.ua/citations?user=thlAjNEAAAAJ

5

5

10

7

Моісеєнко Михайло Вікторович

https://scholar.google.com/citations?user=ZdPZqtoAAAAJ

3

1

3

8

Моісеєнко Наталя Володимирівна

https://scholar.google.com.ua/citations?user=PVqut9gAAAAJ

2

4

8

9

Семеріков Сергій Олексійович

https://scholar.google.com.ua/citations?user=o6srl8sAAAAJ

17

15

94

10

Соловйов Володимир Миколайович

https://scholar.google.com.ua/citations?user=dzV1hOgAAAAJ

8

11

49

11

Степанюк Олександр Миколайович

https://scholar.google.ru/citations?user=6lWAVm0AAAAJ

1

2

1

12

Хараджян Наталя Анатоліївна

https://scholar.google.com.ua/citations?user=p7KU5DMAAAAJ

6

2

2

13

Шокалюк Світлана Вікторівна

https://scholar.google.com.ua/citations?user=8b7lNW8AAAAJ

6

8

23

14

Юрко Олександр Володимирович

https://scholar.google.com.ua/citations?user=yxPcfnIAAAAJ

1

1

0

а) за Scopus


з/п

Прізвище, ім’я, по батькові, адреса профілю

кількість публікацій за рік

h-індекс

кількість цитувань за рік

1

Закарлюка Ірина Станіславівна

-

-

-

2

Медведєв Дмитро Геннадійович

-

-

-

3

Мерзликін Олександр Володимирович

-

-

-

4

Мерзликін Павло Володимирович

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=

0

0

0

5

Міненко Павло Олександрович

     

6

Мінтій Ірина Сергіївна

-

-

-

7

Моісеєнко Михайло Вікторович

-

-

-

8

Моісеєнко Наталя Володимирівна

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14626524400

0

2

1

9

Семеріков Сергій Олексійович

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56375008500

2

1

1

10

Соловйов Володимир Миколайович

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7005535906

0

1

1

11

Степанюк Олександр Миколайович

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23986464300

1

2

2

12

Хараджян Наталя Анатоліївна

-

-

-

13

Шокалюк Світлана Вікторівна

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=

1

0

0

14

Юрко Олександр Володимирович

-

-

-

10. Наукові конференції та семінарі, організовані та проведені кафедрою:

  1. Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в освіті (20-21.04.2017)
  2. Хмарні технології в освіті CTE’2016 (21.04.2017)
3434
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31