Кафедра історії
Факультет географії, туризму та історії

Згідно з навчальним планом та відповідно до наказу № 304 від 26 червня 2023 року «Про встановлення термінів навчання 2023-2024 навчального року» розпочато навчальну  архівно-музейну практику здобувачів вищої освіти спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) 

Архівно-музейна практика передбачена структурно-логічною схемою підготовки фахівців ступеня бакалавра за освітньою програмою «Історія та суспільствознавчі дисципліни». Вона пов’язана з такими навчальними дисциплінами, як «Джерелознавство історії України», «Музеєзнавство», «Спеціальні історичні дисципліни», «Археологія», «Основи наукових досліджень з історії». 

Мета навчальної практики полягає в розширенні фахового кругозору студентів, поглиблення гуманітарної освіти, підготовка до самостійної наукової роботи, пов’язаної з опрацюванням архівних матеріалів.

Основні завдання: ознайомлення з методикою проведення архівних та музейних досліджень; вивчення принципів наукової організації архівних та музейних фондів: комплектування, опис, систематизація та збереження.

Унаслідок проведення практики студенти повинні набути практичних умінь та поглибити теоретичні знання:

– вивчення методики архівної справи, практичне оволодіння навиками роботи в архівних установах (пошук архівних документів та їх опрацювання), з’ясування можливостей використання архівних матеріалів у науково-дослідницькій праці;

– вивчення музейної справи, ознайомлення із специфікою роботи музейних установ різних типів, можливість використання музейних фондів та окремих експонатів у науково-дослідницькій праці;

– навчити студентів раціональним прийомам пошуку, відбору архівних документів та матеріалів;

– виробити у студентів навички практичної дослідницької і наукової роботи в процесі проведення навчально-виховного процесу.

24 травня 2024 року проведено настановну конференцію для здобувачів групи ІП-20.

Керівник практики - старший викладач Ігор Панафідін

Під час настановної конференції було розподілено здобувачів по групам для оцифрування та ознайомлено їх з графіком проведення практичної роботи та екскурсій. Керівник практики ознайомив студентів з різною краєзнавчою літературою, яку можна використати при роботі.

Також студенти переглянули відео "Життя криворіжжців 30-ті роки", що має сприяєти аналізу й розумінню епохи, яку досліджуватимуть  під час оцифровування архівних документів.

24.05 конфер

 

26613
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30