Кафедра математики та методики її навчання
Фізико-математичний факультет

Кафедра математики та методики її навчання була створена одночасно з відкриттям Криворізького державного педагогічного інституту в 1930 році, входить до складу фізико-математичного факультету. До 2011 року вона існувала як кафедра математики (детальніше про історію кафедри, викладачів та випускників) .  

Очолює кафедру кандидат педагогічних наук, доцент Д. Є. Бобилєв.

Відповідно до кадрового розподілу на початок 2023-2024 н.р. на кафедрі працює 1 доктор педагогічних наук, професор (І. В. Лов'янова), 1 кандидат технічних наук, професор (В. В. Корольський), 4 кандидати педагогічних наук, доценти (Т. С. Армаш, Д. Є. Бобилєв, О. В. Віхрова, Т. Г. Крамаренко), 1 кандидат педагогічних наук, старший викладач (К. В. Польгун), два старші викладачі (Г. М. Білоусова, С. Г. Шиперко).

Викладачі кафедри здійснюють науково-дослідницьку, методичну та організаційну діяльність відповідно до загального плану роботи кафедри та університету. На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів зі спеціальності 014.04 Середня освіта. Математика ( переглянути перелік навчальних програм та силабусівсписок електронних навчальних курсів ).
Підготовка магістрів здійснюється за освітньою програмою Математика. Інформатика (2022; 2023).

Команда кафедри працює над колективною комплексною темою «Технологія змішаного навчання у фундаментальній та професійній підготовці і підвищенні кваліфікації вчителів»» (№ 0120U101527). Професорсько-викладацький склад плідно взаємодіє з науковцями інших кафедр фізико-математичного факультету. Це забезпечує ефективну організацію освітнього процесу й здійснення наукових досліджень із залученням сучасного методологічного апарату (переглянути анкетування студентів щодо якості надання освітніх послуг). 

Kaf math 2018 копия

  Викладачі кафедри математики та методики її навчання КДПУ (2019)

На фото: 1-й ряд (зліва направо):

Польгун Катерина В’ячеславівна - кандидат педагогічних наук, асистент;

Віхрова Олена Вікторівна  – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету;

Корольський Володимир Вікторович  – кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри до жовтня 2019 року;

Черних Лариса Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики та методики її навчання;

Армаш Тетяна Сергіївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач;

2-й ряд (зліва направо):

Шиперко Світлана Геннадіївна – старший викладач;

Величко Оксана Іванівна – старший лаборант;

Лов’янова Ірина Василівна – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики та методики її навчання;

Бобилєв Дмитро Євгенович – – кандидат педагогічних наук, старший викладач, завідувач кафедри з жовтня 2019 року;

Білоусова Галина Миколаївна – старший викладач;

Крамаренко Тетяна Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики та методики її навчання;

Дереза Ірина Сергіївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач.

Традиційною для кафедри є участь в організації та проведенні Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія та методика фундаментальних дисциплін у вищій школі».

Члени кафедри створюють підручники, навчальні посібники, укладають методичні рекомендації, розробляють електронні курси тощо. Серед них: «Математичний аналіз для спеціальності фізика та інформатика», «Елементи диференціальної геометрії і топології», «Диференціальні рівняння в частинних похідних», «Основи технології навчання. Проектуємо урок математики», «Математика 5 клас. Мультимедійний підручник. Посібник для вчителів та учнів»; навчально-методичний посібник «Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики», навчально-методичний посібник для вчителів і студентів із електронним компакт-диском «Уроки математики з комп'ютером». Розроблено та впроваджено дистанційні курси «Інформаційно-комунікаційні засоби навчання математики», «Теорія ймовірностей і математична статистика», «Геометрія, 7 клас» та інші Викладачі кафедри математики та методики її навчання підготували більше 50 методичних вказівок і методичних рекомендацій на допомогу в опрацюванні складних тем навчальних програм: «Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з алгебри і теорії чисел», «Методичні вказівки до практичних занять по дослідженню функцій, заданих параметрично та побудови їх графіків», «Організація і проведення самостійної роботи студентів з аналітичної геометрії».

Професорсько-викладацький склад співпрацює з Центром довузівської підготовки й підвищення кваліфікації вчителів; надає допомогу школам, гімназіям і ліцеям міста, працює над створенням нового науково-методичного матеріалу для забезпечення освітнього процесу, орієнтованого на сучасні засоби навчання та новітні інформаційні технології.

Викладачі кафедри проводять науково-дослідницьку роботу зі студентами. На І-ІІ курсах працюють гуртки з алгебри, геометрії та математичного аналізу. На ІІІ-IVкурсах – проблемні групи, робота яких спрямована на поглиблене вивчення окремих питань сучасної математики й можливостей їх застосування в закладах середньої освіти. При кафедрі діє студентський науковий гурток «Олімпіадні задачі з математики». В епіцентрі уваги його членів – олімпіадні й конкурсні задачі зі шкільної та вищої математики. Учасники цього об’єднання є переможцями та призерами різноманітних конкурсів, олімпіад і конференцій.

Фахівці напряму підготовки спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика» затребувані на ринку праці: вже під час педагогічної практики вони отримують гідні пропозиції від закладів середньої освіти. Кваліфікація випускників дозволяє їм обіймати посади, пов'язані не тільки з викладацькою діяльністю, а й із роботою інженерів-програмістів, математиків тощо.

Професорсько-викладацький склад кафедри веде активну громадсько-просвітницьку діяльність, постійно вдосконалює роботу в науковій, виховній, освітній сферах, піклується про розширення навчально-методичної бази з використанням найновіших методів і форм викладання точних наук.

 

 

6521
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31