Кафедра практичної психології
Психолого-педагогічний факультет
Графік консультацій  дене відділення   заочне відділення
 І семестр 2019/20 рр. завантажити  завантажити

ВИТЯГ з протоколу №3 засідання кафедри практичної психології

Теми кваліфікаційних робіт студентів 2-го р.н. спеціальності 053 «Психологія» ступеня вищої освіти «магістр» денної форми навчання та призначити наукових керівників і рецензентів.

завантажити  
 ІІ семестр 2019/20 рр.  завантажити  завантажити
9382
 

ЗАЯВА щодо індивідуального навчального плану  дисциплін за вибором:

 завантажити
9441

 

Термін  денне відділення  заочне відділення 
 2018-19 н.р. ІІ семестр  завантажити  завантажити
 2018-19 н.р. І семестр  завантажити  завантажити

ВИТЯГ з протоколу №2 засідання кафедри практичної психології від 13 вересня 2018 року

Про допуск до захисту магістерських робіт та призначення рецензентів студентам 6 курсу спеціальності Психологія ступеня вищої освіти «магістр» денної форми навчання.

завантажити  

ВИТЯГ з протоколу №2 засідання кафедри практичної психології від 13 вересня 2018 року

Про допуск до захисту магістерських робіт та призначення рецензентів студентам 6 курсу спеціальності Практична психологія ступеня вищої освіти «магістр» заочної форми навчання.

  завантажити
 2017-18 н.р.ІІ семестр  завантажити завантажити
 2017-18 н.р. І семестр  завантажити  завантажити
 2016-17 н.р. ІІ семестр
 завантажити завантажити 
2016-17 н.р. І семестр завантажити завантажити
2757

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

засідання кафедри практичної психології

Криворізького державного педагогічного університету

№4                                                                                      від «17» листопада 2016 р.

 

 

СЛУХАЛИ: про допуск до захисту магістерських робіт студентів спеціальності «практична психологія».

 

УХВАЛИЛИ: допустити до захисту магістерських робіт студентів спеціальності «практична психологія» за таким списком:

№ п/п Прізвище, ім’я та по батькові Тема роботи Науковий керівник Рецензент, консультант
1 Талаш Інна Олександрівна Психологічні засади формування професійної компетентності майбутніх практичних психологів: рольовий підхід Проф., д.психол.н. Мірошник З. М. Доц., к.пед.н. Остапчук О. Є.
2 Депутатов Владислав Олександрович Психологічні умови попередження аутоагресії в підлітковому віці Проф., д.психол.н. Мірошник З. М. Доц., к.психол.н. Шестопалова О. П.
3

Личана

Світлана

Вікторівна

Психологічні особливості протиправної мотивації в підлітковому віці Доц., к.психол.н. Гергель Є.Л. Доц., к.психол.н. Шестопалова О. П.
4 Давоян Єлизавета Едуардівна Психологічні умови соціального розвитку обдарованих підлітків з аутистичними рисами особистості Доц., к.пед.н. Остапчук О. Є. Доц., к.психол.н. Туркова Д. М.
5 Винарчук Ярослав Вікторович Формування професійних та життєвих перспектив майбутніх практичних психологів у контексті проведення групової психокорекції за методом АСПН Доц., к.психол.н. Шестопалова О. П. Доц., к.психол.н. Гергель Є.Л.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» − 15; «проти» − немає; «утримались» − немає.

 

 

 

Завідувач кафедри                                                             З. М. Мірошник

д.психол.н., проф.

 

Секретар

к.психол.н.                                                                             Д. М. Туркова

878

Орієнтовна тематика кваліфікаційних робіт

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Тема Науковий керівник Рецензент, консультант
Магістри денної форми навчання ПП-м-16
1 Кузіна (Бітко) Євгенія Ігорівна Соціально-психологічні закономірності впливу модних тенденцій на особистість

Доц., к.психол.н.,

Шаповал І.М.

Доц., к.психол.н. Шестопалова О.П.
2 Гардаш Оксана Володимирівна Психопрофілактика юнацького кібермобінгу

Доц., к.психол.н.,

Бондар К.М.

Доц., к.психол.н.,

Туркова Д.М.

3 Курятникова Лідія Олегівна Взаємозв’язок типу акцентуації характеру вчителя зі схильністю до професійного вигорання

Доц., к.пед.н.,

Остапчук О.Є.

Проф., д.психол.н., Мірошник З.М.
4 Мартиненко Наталія Володимирівна Соціально-психологічний вплив засобів масової комунікації на рівень агресії підлітків

Доц., к.пед.н.,

Остапчук О.Є.

Проф., д.психол.н., Мірошник З.М.
5 Полторацька Марина Володимирівна Оцінка ефективності використання мнемічних прийомів текстової реклами у навчальній діяльності студентів-психологів

Доц., к.психол.н.,

Туркова Д.М.

Доц., к.психол.н.,

Бондар К.М.

6 Конопацька Анна Павлівна Становлення життєвих стратегій та перспектив старшокласників у груповій психокорекції

Доц., к.психол.н.

Шестопалова О.П.

Доц., к.психол.н.,

Шаповал І.М.

Спеціалісти денної форми навчання ПП-с-16
1

Зуєнко

Ірина Анатоліївна

Психологічний супровід соціально-психологічної адаптації дітей із сімей внутрішньопереміщених осіб із зони АТО Доц., к.психол.н., Гергель Є.Л. Доц., к.психол.н. Шестопалова О.П.
Магістри денної форми навчання ПНП-м-16
1

Матвійчук Вікторія

Олегівна

Профілактика і корекція вікових варіантів прояву булінгу у молодшому шкільному віці

Проф., д.психол.н.,

Мірошник З.М.

Доц., к.пед.н.,

Остапчук О.Є.

Завідувач кафедри,

д.психол.н., проф.                                                                    З.М. Мірошник

877

ГРАФІК КОНСУЛЬТАЦІЙ

ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

на І семестр 2016-2017 н.р. (денне відділення)

п/п

ПІБ викладача День тижня Час консультації Місце проведення
1 Мірошник Зоя Михайлівна понеділок 13.40-15-10 303 ауд. (кафедра)
2 Гапоненко Лариса Олександрівна понеділок 13.40-15.10 303 ауд. (кафедра)
3 Гергель Євгеній Леонідович вівторок 13.40-14.40 307 ауд. (деканат)
4 Шестопалова Олена Петрівна середа 13.40-15.10 303 ауд. (кафедра)
5 Остапчук Олена Євгенівна вівторок 13.40-15.10 303 ауд. (кафедра)
6 Шаповал Іванна Миколаївна четвер 13.40-15.10 303 ауд. (кафедра)
7 Макаренко Наталія Миколаївна понеділок 15.10-16.10 303 ауд. (кафедра)
8 Бондар Катерина Миколаївна четвер 13.40-15.10 303 ауд. (кафедра)
9 Чаркіна Олена Анатоліївна понеділок 13.40-15.10 308 (деканат)
10 Горбачова Ольга Юріївна середа 13.40-15.10 303 ауд. (кафедра)
11 Туркова Дар’я Михайлівна понеділок 13.40-15.10 303 ауд. (кафедра)
12 Сошина Юлія Миколаївна вівторок 13.40-14.40 303 ауд. (кафедра)
13 Михайленко Оксана Юріївна четвер (чисельник) 13.10-14.10 303 ауд. (кафедра)
14 Лисечко Маргарита Валеріївна четвер 13.40-15.10 303 ауд. (кафедра)
15 Кушніренко Ірина Борисівна середа (чисельник) 13.40-14.40 303 ауд. (кафедра)
16 Шило Оксана Сергіївна четвер 13.40-14.40 303 ауд. (кафедра)

Завідувач кафедри                                                                                                                                                 д.психол.н., проф. З.М.Мірошник

 

ГРАФІК КОНСУЛЬТАЦІЙ

ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

на І семестр 2016-2017 н.р. (заочне відділення)

п/п

ПІБ викладача День тижня Час консультації Місце проведення
1 Мірошник Зоя Михайлівна понеділок 13.40-15-10 303 ауд. (кафедра)
2 Гапоненко Лариса Олександрівна вівторок 12.10-15.10 303 ауд. (кафедра)
3 Гергель Євгеній Леонідович середа 12.10-13.10 307 ауд. (деканат)
4 Шестопалова Олена Петрівна четвер 12.10-13.40 303 ауд. (кафедра)
5 Остапчук Олена Євгенівна понеділок 12.10-13.40 303 ауд. (кафедра)
  6 Шаповал Іванна Миколаївна четвер 12.10-13.40 303 ауд. (кафедра)
  7 Макаренко Наталія Миколаївна понеділок 16.10-17.10 303 ауд. (кафедра)
  8 Бондар Катерина Миколаївна четвер 12.10-13.40 303 ауд. (кафедра)
  9 Чаркіна Олена Анатоліївна четвер (чисельник) 12.10-13.40 303 ауд. (кафедра)
  10 Горбачова Ольга Юріївна середа 12.10-13.40 303 ауд. (кафедра)
  11 Туркова Дар’я Михайлівна понеділок 15.10-16.40 303 ауд. (кафедра)
  12 Сошина Юлія Миколаївна вівторок 12.10-13.10 303 ауд. (кафедра)
  13 Михайленко Оксана Юріївна четвер (знаменник) 12.10.-13.10 303 ауд. (кафедра)
  14 Лисечко Маргарита Валеріївна п’ятниця (чисельник) 12.10-13.40 303 ауд. (кафедра)
  15 Кушніренко Ірина Борисівна середа (знаменник) 12.10-13.10 303 ауд. (кафедра)
  16 Шило Оксана Сергіївна четвер (чисельник) 15.10-16.10 303 ауд. (кафедра)
           

Завідувач кафедри                                                                                                                                                 д.психол.н., проф. З.М.Мірошник

876
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Березень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31