Кафедра практичної психології
Психолого-педагогічний факультет
Курсові  роботи бакалаврат  посилання 
Бакалаврські кваліфікаційні роботи   посилання
Магістерські кваліфікаційні роботи   посилання
20654
Тематика кваліфікаційних робот  за 2022 рік
Бакалавриат денне відділення  посилання 
Бакалавриат заочне відділення  посилання 
Магістратура денне відділення  посилання 
Магістратура заочне відділення посилання 
17208
 Викладач 

 Тематика

магістерських робіт

 Тематика курсових робіт

з психодіагностики

та основ психокорекції

Тематика

кваліфікаційних

робіт бакалаврів 

 Мірошник Зоя Михайлівна, профессор  магістерські роботи   курсові роботи з психодіагностики та основ психокорекції  кваліфікаційні роботи
 Шестопалова Олена Петрівна, доцент магістерські роботи   курсові роботи з психодіагностики та основ психокорекції    кваліфікаційні роботи

 Остапчук Олена Євгеніївна, доцент

магістерські роботи   курсові роботи з психодіагностики та основ психокорекції    кваліфікаційні роботи
 Шаповал Іванна Миколаївна, доцент  магістерські роботи   курсові роботи з психодіагностики та основ психокорекції   кваліфікаційні роботи 
 Чаркіна Олена Анатоліївна, доцент магістерські роботи   курсові роботи з психодіагностики та основ психокорекції   кваліфікаційні роботи 
 Бондар Катерина Миколаївна, доцент магістерські роботи   курсові роботи з психодіагностики та основ психокорекції   кваліфікаційні роботи 
 Гапоненко Лариса Олександрівна, доцент магістерські роботи   курсові роботи з психодіагностики та основ психокорекції   кваліфікаційні роботи 
Горбачова Ольга Юріївна, доцент магістерські роботи  курсові роботи з психодіагностики та основ психокорекції  кваліфікаційні роботи 
Михайленко Оксана Юріївна, старший викладач магістерські роботи  курсові роботи з психодіагностики та основ психокорекції  кваліфікаційні роботи 
Великодна Марʼяна Сергіївна, доцент магістерські роботи  курсові роботи з психодіагностики та основ психокорекції  кваліфікаційні роботи 

Сошина Юлія Миколаївна, старший викладач

магістерські роботи  курсові роботи з психодіагностики та основ психокорекції  кваліфікаційні роботи 
Шило Оксана Сергіїіна, асистент  магістерські роботи  курсові роботи з психодіагностики та основ психокорекції  кваліфікаційні роботи 
Давоян Єлизавета Едуардівна, асистент  магістерські роботи  курсові роботи з психодіагностики та основ психокорекції  кваліфікаційні роботи 
14798

73497975 3090813050945252 3647060162159575040 n

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 


Порушення академічної доброчесності

  • •академічний плагіат,
  • •самоплагіат,
  • •фабрикація,
  • •фальсифікація,
  • •списування,
  • •обман,
  • •хабарництво,
  • •необ’єктивне оцінювання

Проект сприяння академічної доброчесності в Україні  Srtengthening Academic Integrity in Ukraine Project — SAIUP  https://saiup.org.ua

 Академічний плагіат Помилки цитування 

- дослівне запозичення текстових фрагментів без оформлення їх як цитат з посиланням на джерело (в окремих випадках некоректним вважають навіть використання одного слова без посилання на джерело, якщо це слово використовують в унікальному значенні, наданому цим джерелом)

 - використання інформації (факти, ідеї, формули, числові значення тощо) з джерела без посилання на це джерело

 - перефразування тексту джерела у формі, що є близькою до оригінального тексту, або наведення узагальнення ідей, інтерпретацій чи висновків з певного джерела без посилання на це джерело

- подання як власних робіт (дисертацій, монографій, навчальних посібників, статей, тез, звітів, контрольних, розрахункових, курсових, дипломних та магістерських робіт, есеїв, рефератів тощо), виконаних на замовлення іншими особами, у тому числі робіт, стосовно яких справжні автори надали згоду на таке використання

 
 

- відсутність лапок при використанні текстових фрагментів, що запозичені з інших джерел, за наявності коректного посилання на це джерело

- посилання на інше джерело

- неправильне оформлення посилання, що ускладнює пошук джерела


Сайти для перевірки на антіплагіат:

http://www.plagtracker.com/
 http://www.scanmyessay.com/
http://www.plagscan.com/seesources/analyse.php
http://plagiarismdetector.net/
http://sourceforge.net/projects/antiplagiarismc/
http://www.duplichecker.com/
http://www.paperrater.com/

http://plagiarisma.net/
http://www.plagiarismchecker.com/help-teachers.php
http://www.plagium.com/


 

 

Фабрикація

Обман 

“актуальна для України і світу проблема наукових публікацій, дисертацій, дипломних і курсових робіт студентів, яка полягає у тому, що в цих роботах нерідко наводяться дані про експерименти, емпіричні дослідження, вимірювання, розрахунки, опитування, інші види досліджень та їх апробацію, які насправді не виконувалися”

 
 

- неправдиве співавторство

- симуляція погіршення стану здоров’я, хвороби з метою уникнення контрольних заходів

- lотримання копії екзаменаційних билетів, питань чи завдань раніше, ніж буде дозволено викладачем

- підробка підписів в офіційних документах (залікових книжках, актах, звітах, угодах тощо)

- надання відгуків або рецензій на наукові або навчальні роботи без належного проведення їх експертизи

9380
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28