Кафедра практичної психології
Психолого-педагогічний факультет

21.05.2019 р. у приміщенні Тренінг-центру «Лідер ХХІ століття» відбулося Секцiйне засiдання звiтної наукової конференцiї студентiв спецiальностi "Практична психологiя".

kdpu psychology 7

У роботі секційного засідання взяли участь студенти 1-5 курсів (спадкоємнiсть у навчаннi, науцi, професiї), а також відповідальні за науково-дослідну роботу кафедри психології – к.п.н., доц. Остапчук О.Є. та к.п.н., доц. Чаркіна О.А.

З доповідями виступили студентки магістратури 1-го року навчання гр. ПП-м-14: Кононенко Настасія (на тему «Особистісні детермінанти кар'єрної спрямованості дівчат-студенток у континуумі психічної норми-патології») та Остапець Альона (на тему «Проблема соціальної адаптації підлітків з легкою розумовою відсталістю в умовах сучасного суспільства»).

kdpu psychology 8

Голова секції – магістр 1 року навчання гр. ПП-м-14 Гетьманенко Андрій, відомий у місті фахівець-практик, – підготував навчальні відеоматеріали на тему «Психологічні проблеми сучасної молоді: від споживацької орієнтації до ментального саморозвитку».

Завершення заходу, що відбувалося у форматі коуч-сесії, дозволило майбутнім психологам удосконалити навички професійної саморефлексії.

kdpu psychology 9

7969

28 березня 2019 р. у просторі Тренінг-центру «Лідер ХХІ століття» відбувся тренінг «Ключ до життя в рівновазі, або стрес-менеджмент для всіх».

61605408 1611202939024534 6007371263721340928 n

Сучасний свiт настiльки динамiчний, а результати стрiмких змiн настiльки непередбачуванi, що управлiння стресом стало усвiдомленою необхiднiстю для усiх i кожного. Учасники тренiнгу "Ключ до життя в рiвновазi, або стрес-менеджмент для всiх" доклали оптимальних зусиль для гармонiзацiї свого життєвого простору та рацiонального використання власних ресурсiв подолання (коупiнгу). Методика "Колесо життєвого балансу" дозволила визначити сфери життя, що потребують гармонізації і перерозподілу часу, енергії, ментальних та фінансових ресурсів. Так, стресiв не уникнути, а тому вони повинні стати не перешкодами на шляху до задоволення актуальних потреб, а джерелом натхнення, мотивацiї досягнень, самовдосконалення i особистiсного та професiйного зростання.

61398168 1611202942357867 1795474459201634304 n

 

7968

23.05.2018 р. на базі Тренінг-центру «Лідер ХХІ століття» працювала Психологічна майстерня «Лайф-коучинг як інструмент розвитку лідерського потенціалу».

61344644 1611197335691761 4235225490618580992 o

 

"Коучинг" – це слово знайоме кожному, хто одного разу остаточно і незворотно вирішив змінити своє життя на краще, однак, багато людей і дотепер глибоко переконані, що це особливий вид консультування або наставництва, або фасилітації, або психотерапії, або різновид тренінгу, або що цим може займатися будь-хто, хто так чи інакше має відношення до сфери психологічних послуг. Сьогодні в навчальному просторі Тренінг-центру ми розвінчували міфи і вводили дефініції понять, намагалися усвідомити і відчути всю силу і міць коучингу не тільки як методу професійного супроводу управлінської та підприємницької діяльності, але і як дієвого інструменту особистісного саморозвитку, самомотивації і самокорекції; говорили про сферу компетенції коуча, про характер запитів і проблем, з якими можна до нього звертатися, про контракт і про відповідальність коучі, про те, які техніки є найбільш ефективними для індивідуальної та / або груповий коуч-сесії; апробували "Коучингові асоціативні карти" як один з робочих інструментів, що надає широкі адаптивні можливості з моделювання варіантів розкладів в залежності від клієнтських запитів і кількості учасників.

7967


Слайд1Слайд2Слайд3

5137

11

Друга «бронза» з психології також у студентів Криворізького педагогічного!
20 квітня 2018 року в Одесі завершився ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Педагогічна та вікова психологія». Студентки 4 курсу спеціальності «Практична психологія» Чопенко Алла і Швидка Юлія посіли ІІІ призове місце за результатами захисту наукової роботи «Творчий розвиток молодших школярів засобами театралізованої діяльності». Науковий керівник проекту – доцент кафедри практичної психології Остапчук Олена Євгенівна.
Конкурс проходив у ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського». На конкурс було подано 86 робіт. Серед 28 учасників, які були запрошені на ІІ тур, студентки психолого-педагогічного факультету вибороли третє призове місце.
Вітаємо призерок і кафедру практичної психології з науковими здобутками!

1111111

4840


30859726 596183234080203 1143287343 n

Переможцем олімпіади з загальної та соціальної психології серед класичних університетів стала Гончарова Тетяна під керівництвом Шестопалової Олени Петрівни на базі Херсонського державного університету.

30776557 596183274080199 1655066784 n30831431 596183280746865 2020271836 n

4829

Свято професійного дня психолога більш урочисте, коли є перемоги. Цього року переможцем у номінації "Науковець-новатор" Всеукраїнської олімпіади з теоретичної та прикладної психології стала студентка 3 курсу Олена Усенко під керівництвом Daria Turkova. Вітаємо колег!
#kdpu


31392972 1752722441476285 2031615394678046720 n

 

31301413 1752722431476286 6220339699584598016 n

4784

12.02.2018 р. на базі Тренінг-центру "Лідер XXI століття" проходив Семінар-практикум «Гендерні аспекти сучасного лідерства».

61839443 1611192559025572 5596185921029406720 n

Для тих, хто рішучий і цілеспрямований, просторово-часових перепон не існує. Лідерство - поліаспектне, феноменологічне, процесуальне, не для всіх, тому, як і в психотерапії, на тренінгах з розвитку лідерського потенціалу залишаються не всі, проте саме вони - надія і опора, за ними майбутнє, і не тільки освітніх реформ. Сьогодні група була гомогенною за статевим складом, а коли амбітні, кар'єрно-орієнтовані, розумні і талановиті жінки збираються разом – прогресу не уникнути.

61307962 1610849915726503 2496443298349056000 n

 

 

15.03.2018 р. у просторі Тренінг-центру "Лідер XXI століття" відбувся Майстер-клас «Формула успіху = IQ + EQ + LQ».

61710897 1611193145692180 2804677690840317952 n

Що може стати на заваді людині, яка орієнтована на досягнення справжнього життєвого успіху: примхи погоди, фізична втома, інформаційні перевантаження, прошуки конкурентів? - Дрібниці! Усі, хто працювали над формулою успіху на майстер-класі, отримали щось для себе особисто і збагатили чимось самобутнім досвід групи. У сучасних ринкових умовах надзвичайно важливо зберегти любовне ставлення до справи свого життя, до людей, які поруч, до самого себе і власного успіху.

 

Модератор заходу – к.п.н., доц. Чаркіна О.А.

2 charkinaa@ukr.net

4134

Слайд1

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні студенти, аспіранти, молоді науковці, колеги!

                                                                                   

Кафедра практичної психології оголошує набір матеріалів

до Наукового часопису

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ В ДИСКУРСІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ».

Матеріали приймаються до 25 січня 2018 року.

Тематичні напрямки публікацій:

 1. Сучасні уявлення про роль і функції психолога як представника соціономічної (комунікативної) професії.
 2. Моделі і технології підготовки психологів в системі вищої професійної освіти. Профідентичність. Профадаптація. Профдеформація.
 3. Психологічний супровід особистості в умовах кризового суспільства.
 4. Психологія аутентичності: проблеми, здобутки, перспективи.
 5. Актуальні питання загальної, вікової і педагогічної психології.
 6. Патопсихологія. Психологія аномального розвитку. Психологія аутичної дитини.
 7. Методологія експериментально-психологічного дослідження і психодіагностика.
 8. Психогігієна і психопрофілактика. Психокорекція і психореабілітація.
 9. Психологічне консультування і немедична психотерапія.
 10. Психологічні проблеми сучасної української сім’ї.
 11. Психологічний супровід інклюзивної освіти.
 12. Акмепсихологія і технології розвитку самоактуалізаційного потенціалу особистості.
 13. Психологія лідерства. Кар’єрний самоменеджмент. Лайф-коучинг.
 14. Varia.

Матеріали публікації обсягом до 5 стр. надсилати в електронному вигляді на адресу charkinaa@ukr.net.

Вимоги до оформлення: документ Word 97-2003 (кегль 14, Times New Roman, інтервал 1,5). Параметри сторінки: поля з усіх боків – 20 мм, сторінки не нумерувати. У правому верхньому кутку вказати: прізвище та ініціали автора (-ів) і наукового керівника (за потреби), курс, спеціальність, навчальний заклад або місце роботи. Назва статті – по центру, заголовними літерами.

          Автор несе персональну відповідальність за зміст поданих матеріалів.

Структура публкації має відповідати усталеним вимогам: актуальність або постановка проблеми дослідження; ретроспективний огляд робіт учених, які досліджували дану проблему; мета статті; основний зміст; висновки; перспективні напрямки досліджень; список використаних джерел.

Вартість публікації з отриманням одного примірника Часопису – 125 грн. Додатковий примірник коштує 75 грн.

 

Оплату публікації потрібно здійснити до 25.01.2018 року.

Контактна особа – кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри практичної психології

Чаркіна Олена Анатоліївна (моб. тел.: 098-882-86-84; e-mail: charkinaa@ukr.net).

2845

 

14690829 920700678074767 3811039729638087171 nУ співпраці з нашими партнерами ВБО "Всеукраїнська мережа ЛЖВ" 21.10.2016 р. Кафедра практичної психології (модератори: Ekaterina Bondar, Elena Shestopalova) був проведений семінар-інтерактив "Специфіка паліативної допомоги та професійні вимоги до психолога". Оксана Жабрі, як психолог який працює в проекті (куратор проекту БФ "Відродження"), розкрила специфіку психологічної роботи психолога в палліативному супроводі хворих та їхніх сімей, продемонструвала психотерапевтичні техніки взаємодії.
#kdpu #psykdpu

697
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31