Кафедра практичної психології
Психолого-педагогічний факультет

 Наукові гуртки - навчання через дослідження

"Психологічне здоров'я особистості"

Керівник - Олена Чаркіна, канд. пед. наук, доцент

 

Напрямки роботи:

2018-2020 - "Психологічне здоров’я особистості як запорука життєвого успіху: теорія, діагностика, терапія";

2020-2022 - "Психологічне здоров’я особистості у контексті подолання життєвих криз";

2022-2024 - "Психологічний супровід особистості в умовах війни. Технології розвитку резильєнтності"

Учасники:

здобувачі ВО рівня Бакалавр і Магістр спеціальності 053 Психологія та ДС.

Очікувані результати:

 • участь у предметних олімпіадах з дисциплін клініко-психологічного циклу;

 • участь у конференціях, семінарах та інших типах наукових заходів;

 • публікація тез доповідей і статей у виданнях кафедри та інших профільних виданнях ;

 • апробація результатів емпіричних досліджень в межах виконання курсових і кваліфікаційних робіт;

 • оволодіння навичками і фаховими компетенціями щодо профілактики втоми від співчуття та ін. видів професійного виснаження у надавачів психологічних послуг, розвинута автопсихологічна компетентність, саморефлексія та здатність до психоемоційної самостабілізації в умовах стресу війни.

Досягнуті результати:

 

 

 

2019 - 17 публікацій - Збірник_2019;

2020 - 4 публікації - Збірник_2020

2021 - 8 публікацій - Збірник_2021

Матеріали Міжнар. НПК

2022 - 9 публікацій - Збірник_2022;

Proceedings of VII International Scientific and Practical Conference;

2023 - 11 публікацій - Збірник_2023

Матеріали V Міжнар.студ. конф.

 «Психологія сучасної особистості:

рефлексивно-рольовий вимір»

Керівник - Лариса Гапоненко, канд. пед. наук, доцент

 

Напрямки роботи:

2020-2022 - "Рефлексивно-рольовий підхід до розвитку професіоналізму майбутнього психолога";

2022-2024 - "Рефлексивно-рольові тренінги в роботі з дітьми та дорослими"

Учасники:

здобувачі ВО рівня Бакалавр і Магістр спеціальності 053 Психологія та ДС.

Очікувані результати:

 • участь у предметних олімпіадах і конкурсах наукових робіт;

 • участь у конференціях, семінарах та інших типах наукових заходів;

 • публікація тез доповідей і статей у виданнях кафедри та інших профільних виданнях ;

 • апробація результатів емпіричних досліджень в межах виконання курсових і кваліфікаційних робіт.

Досягнуті результати:

 

 

 

 

2020 - Олена Свістунова та Ірина Сонець отримали Диплом 3-го ступеня Диплом на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових роботі у галузі «Загальна та соціальна психологія»;

2019 - 2 публікації - Збірник_2019;

2020 - 5 публікацій - Збірник_2020

2021 - 4 публікації - Збірник_2021

2022 - 3 публікації - Збірник_2022;

2023 - 7 публікацій - Збірник_2023

Proceedings of II International Scientific and Practical Conference

 

 

"Психосоціальні предиктори психологічного благополуччя та постстресових станів українців внаслідок російського вторгнення"

 Керівник - Марʼяна Великодна, канд. психол. наук, доцент

 

Напрямки роботи:

2023-2024 Розробка предикаційних моделей

Учасники:

Здобувачі другого та третього рівня ВО спеціальності 053 Психологія

Очікувані результати:

Участь у конференціях, публікація статей та доповідей.

 

Досягнуті результати:

 

 

 

 

 

Velykodna, M., Charyieva, O., Kvitka, N., Mitchenko, K., Shylo, O., Tkachenko, O. (2024). Living with a friend mediates PTSD and CPTSD symptoms among trauma-exposed Ukrainians during the second year of the 2022 Russian invasion. Mental Health and Social Inclusion. DOI: 10.1108/MHSI-11-2023-0118 (Scopus | Web of Science)

   

 

 

24537

 

  • Проблеми гендерної соціалізації сучасної молоді : Матеріали ІІІ Міжрегіональної науково-практичної студентської конференції / Під ред. З.М. Мірошник, О.А. Чаркіної. – Кривий Ріг : Вид-во Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «КНУ», 2012. – 222 с. Збірник_2012

  • Особистість як об’єкт психологічного впливу : Матеріали ІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції студентів і молодих учених / Під ред. З.М. Мірошник, О.А. Чаркіної. – Кривий Ріг : Вид-во Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «КНУ», 2016. – 162 с. Збірник_2016

  • Актуальні проблеми психології в дискурсі глобалізації : Збірник наукових робіт студентів, молодих учених і фахівців-практиків / Під ред. З.М. Мірошник, О.А. Чаркіної. – Кривий Ріг : Вид-во ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет», 2018. – 88 с. Збірник_2018

  • Практична психологія у ракурсі сьогодення : Науковий часопис / Під ред. З.М. Мірошник, О.А. Чаркіної. – Кривий Ріг : Вид-во КДПУ, 2019. – 115 с. Збірник_2019

  • Актуальні проблеми практики консультування та психотерапії : Науковий часопис кафедри практичної психології (Збірник наукових робіт студентів, молодих учених і фахівців-практиків) / Під ред. З.М. Мірошник, О.А. Чаркіної. – Кривий Ріг: Вид-во «Криворізький державний педагогічний університет», 2020. – 97 с. Збірник_2020

  • Психологічне здоров’я особистості в умовах пандемії: діагностика, консультування, терапія : Науковий часопис кафедри практичної психології (Збірник наукових робіт студентів, молодих учених і фахівців-практиків) / Під ред. З.М. Мірошник, О.А. Чаркіної. – Кривий Ріг: Вид-во «Криворізький державний педагогічний університет», 2021. – 128 с. Збірник_2021

  • Психологія в контексті сучасних досліджень проблем розвитку особистості: Матеріали міжнародної науково-
   практичної конференції, м. Запоріжжя, 10–11 грудня 2021 р. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2021. – 76 с. (Курілова У.І., Чаркіна О.А. - С. 64-68). Матеріали Міжнар. НПК

  • Психологічний супровід особистості в часи війни. Технології подолання життєвих криз : Матеріали щорічної звітної науково-практичної конференції студентів і молодих учених / Під ред. З.М. Мірошник, О.А. Чаркіної. Кривий Ріг: Вид-во «Криворізький державний педагогічний університет», 2022. 126 с. Збірник_2022

  • The 7th International scientific and practical conference “International scientific innovations in human life” (January 19-21, 2022) Cognum Publishing House, Manchester, United Kingdom. 2022. 828 p.(Чаркіна О.А., Левченко О.І. Pp. 523-527; Чаркіна О.А., Шмагель К.П. Pp. 528-534) Proceedings of VII International Scientific and Practical Conference
  • Психологічний супровід особистості в умовах війни : Матеріали щорічної звітної науково-практичної конференції студентів і молодих учених / Під ред. З.М. Мірошник, О.А. Чаркіної. Кривий Ріг: Вид-во «Криворізький державний педагогічний університет», 2023. 165 с. Збірник_2023

  • Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства: Матеріали V Міжнародної наукової студентської конференції (м. Кам’янець-Подільський, 5-6 грудня 2023 р.). Кам’янецьПодільський : НРЗВО КПДІ, 2023. 456 с. (Бордіяну О.В., Чаркіна О.А.- С. 263-264; Шумейко А.П., Чаркіна О.А. - С. 357-358). Матеріали V Міжнар.студ. конф.

  • The 2nd International scientific and practical conference “Innovative development of science, technology and education” (November 16-18, 2023) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2023. 858 p. (Закордонець Ю.В., Гапоненко Л.О. С. 490-497). Proceedings of II International Scientific and Practical Conference 
24536

Іван Кукса, студент магістратури за спеціальністю "Психологія" у Криворізькому державному педагогічному університеті (КДПУ), заслужено пройшов відбір до молодіжного табору "Протидія гендерно-зумовленому насильству в умовах війни", який відбувся у період з 25 по 28 липня в чарівних Карпатах.

зображення viber 2023 08 01 15 08 16 386

Цей молодіжний табір, який вразив своєю актуальністю та значущістю, було організовано Міністерством соціальної політики України за підтримки Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), спеціально для соціальних працівників та психологів, які знаходяться на своєму професійному шляху не більше трьох років.

зображення viber 2023 08 01 19 28 05 120

Програма табору пропонувала інтенсивну та різноманітну тренінгову роботу, спрямовану на отримання найсучасніших знань, а також вдосконалення доказових умінь та навичок у роботі з людьми, які стали жертвами домашнього насильства. Ці заняття відіграють важливу роль у створенні безпечного та підтримуючого середовища для постраждалих, а також сприяють попередженню подальших випадків насильства.

зображення viber 2023 08 01 15 08 16 004

Ми щиросердно пишаємося Іваном за його сміливу ініціативу та активну участь у такій важливій справі. Бажаємо йому подальших успіхів у навчанні та професійному зростанні, а також сподіваємося, що його здобуті знання та досвід стануть сильним інструментом у побудові суспільства без насильства та з більш відкритими можливостями для кожного.

22897

20 травня 2021 року відбулось секційне засідання Студентської наукової конференції з психології «Актуальні проблеми психології в реаліях сьогодення». Модератором події та організатором студентської наукової роботи в цьогорічному онлайн-форматі традиційно була доцент Олена Анатоліївна Чаркіна.

189489752 2309591199185701 8582948190783324173 n

Тематикою виступів цьогоріч були проблеми як загальнопихологічних досліджень, так і соціально-психологічних. Традиційно був представлений блок досліджень психокорекції та психотерапії (див.табл) .

clipboard image 9cf2daad94efa16e

Кафедра висловлює вдячність студентам 3-5 курсів, аспірантам та їхнім науковим керівникам (доцент Шестопалова О.П., доцент Бондар К.М, доцент Великодна М.С., доцент Гапоненко Л.О., асистент Шило О.С.) за ґрунтовні та цікаві дослідження в царині фундаментальної та прикладної психології.

Доповідач

Назва доповіді

Науковий керівник

ПІБ

Факультет, курс

Депутатов Владислав Олександрович

аспірант 3-го року навчання 

ОСОБЛИВОСТІ ОБРАЗУ ТІЛА У ПІДЛІТКІВ ЗІ СКОЛІОЗОМ: ЕМПІРИЧНІ ДАНІ

Великодна М.С.

Сонець Інна Сергіївна

 ПП-м-16

ФОРМУВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОХОДЖЕННЯ ПСИХОЛОГО-КОРЕКЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ

Шестопалова О.П.

Курілова Уляна Ігорівна

 ПП-17

КОРЕКЦІЯ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ

Бондар К.М.

Філатова Олександра Владиславівна,

Терещенко Анна Василівна

 ПП-17

ПРАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ СТУДЕНТАМИ ПСИХОЛОГАМИ З БАТЬКАМИ, ЩО МАЮТЬ ДІТЕЙ З ООП В ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНОМУ ЦЕНТРІ

Шестопалова О.П.

Біла Олена Віталіївна

 ПП-17

ПЕРШЕ КОХАННЯ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД

Бондар К.М.

Афанасьєва Марина Сергіївна

ЗПП-м-16

МУКА ВИБОРУ АБО СВІТ НЕВРОТИЧНОГО ПІДЛІТКА

Бондар К.М.

Білоус Дар’я Дмитріївна

 ПП-17

ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-2019

Гапоненко Л.О.

Антонова Світлана Сергіївна

 ПП-17

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА САМООЦІНКУ ОСОБИСТОСТІ

Шило О.С.

Гладуш Вікторія Миколаївна

 ПП-17

ПАНДЕМІЯ COVID-19: ЗАГОСТРЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ У ПІДЛІТКІВ

Гапоненко Л.О.

15780

Протягом 2 тижнів травня 2021 року в рамках курсу "Арт-терапія з практикумом" (викладач доцент Бондар К.М.)  бакалаври-психологи 4 курсів (ПП, ДВП, ПНП, УПФ, БП) прийняли участь у перегляді проекту-колаборації фототерапії портретів-історій сімейного аб"юзу "Життя після насильства" створеного за Творчою ініціативою  Ужгородського кризового центру *


*Інститут гендерної освіти при УжНУ, ГО «SmartPoint», креативна галерея MaloMesta, Ужгородське представництво ГО «Інсайт», БО «Комітет Медичної Допомоги в Закарпатті», Закарпатська обласна організація Товариства Червоного Хреста України, Ужгородська міська організація Спілки жінок України, Зонтаклуб Ужгород, ГО «Веста», ГО Жіночі перспективи». 

первая картинка 

вторая

третья

 

 Ідея фотопроекту «Життя після насильства»,  де очима фотографинь досліджується життя жінок, які зазнали різних форм домашнього насильства. Концептуально, за авторською ідеєю виставку поділено на 2 частини, локацій, відповідно, дві: в атріумі Закарпатської ОДА та паралельно в креативній галереї Malo Mesta art gallery (м. Ужгород, вул. Швабська 25 а). 

В продовження фотовиставки відбулися сфокусовані інтерв`ю у форматі Women’s Talks з героїнями фотовиставки «Життя після насильства». Героїні фотовиставки ділилися своїми історіями про те як вони пройшли шлях до життя без насильства. 

Покликання на відео історій: https://youtu.be/Z9b6iDVV5Ns

Рисунок1  Рисунок2  Рисунок3 

Висловлюємо вдячність команді Кризового центру м.Ужгорода та психологиням Хорошиловій Тетяні, Мельничук Олександрі (директорці центру) та Симулик Вікторії (соціальній педагогині) та її колегам за колаборацію та надані матеріали, дизайнеру Анастасії Картавій за постери.


 • © Ідея колаборації: Бондар К., Хорошилова Т., 2021
 • Ідея фотовиставки: Хорошилова Т., Мельничук О., та Симулик В., 2020
 • Фото: Симулик В., 2020
 • Дизайн: Картавая А., 2021
15655

Департамент освіти та науки КМР та ГО "Фонд об'єднаних сердець" до Дня поширення інформації про розлади аутистичного спектру (РАС) проводили 26 березня 2021 року інформаційно-громадський захід з переглядом французької стрічки "Особливі" про життя реабілітаційного центру для аутистів. В якості учасників заходу були присутні доценти Шестопалова Олена та Чаркіна Олена, студенти 1,3-5 курсів

изображение viber 2021 03 26 18 19 31

За релізом фонду мета щорічних заходів в наступному: 

"Щороку, інформаційну акцію ми присвячуємо певній темі?. Ми намагаємось не тільки поширити інформацію про аутизм і проблеми людей з аутизмом, важливість ранньої діагностики, а і створити в суспільстві атмосферу толерантності до людей у спектрі, зруйнувати бар'єри, що перешкоджають взаєморозумінню між суспільством і людьми з аутизмом, розвіяти міфи, яких дуже багато навколо даного діагнозу та життя людей з аутизмом.

изображение viber 2021 03 26 16 42 47

В цьому році, ми ставили мету привернути увагу криворіжців на соціальні проблеми людей з аутизмом та складнощі їх інтеграції в суспільство. Адже система в нашій країні наразі не здатна до вирішення багатьох соціальних питань для таких дітей та їх сімей. Запросивши цільову аудиторію на показ фільму Особливі, ми хотіли розкрити усі моменти життя цих людей та їх сімей, складнощі в прийнятті суспільством, самореалізації людей з аутизмом в житті, відсутність толерантного ставлення і ще багато стигм з якими стикаються наші діти і їх сім'ї. Почувши зворотній зв'язок глядачів, нам це вдалося".

Після відбулось нагородження представників соціально відповідального бізнесу, людей,ї якії внесли вагомий особистий внесок в справу розвитку та соціалізації дітей з РАС.

165327670 4102436683100431 1091081540846263579 n

В тому числі нагороджені завідувач кафедри та доценти кафедри практичної психології почесною грамотою за внесок у розбудову інклюзивної освіти в місті . На заході були присутні студенти психологи, студенти спеціальності Спеціальна педагогіка, випускники КДПУ, які працюють з дітьми із ООП. 

изображение viber 2021 03 26 16 42 45изображение viber 2021 03 26 16 42 14

14928

За результатами круглого столу«Сексуальна просвіта в закладах освіти як складник освітнього процесу молоді» (19 лютого 2019 року) у співпраці з навчально-методичною лабораторією здоров`язберігаючих технологій Дніпропетровської академії неперервної освіти за участі тренерів Беленіннік Олександри, Чічкан Валентини здійснено пілотну 3-денну програму на базі #StudHub (@ilialysokon) зі студентами 4 курсу спеціальності "Соціальна педагогіка".

56661832 1569425033202325 7338751863522590720 n

Ця програма є одним з інструментів ефективної роботи майбутнього соціального педагога в царині формування поваги до стосунків та дорослішання в підлітковому віці. Партнерами пілоту виступили кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи (Шимко І.М., Розмолодчикова І.В., Талаш І.О., Василюк Т.Г.), кафедра практичної психології (Бондар К.М.), БО "БТ "Мережа" (Мельник Дарина), Teenergizer Кривий Ріг та представниками Криворізького коледжу економіки та управління ДВНЗ КНЕУ ім.В.Гетьмана (Тітова О.Г.).

56247930 1569424769869018 3446394432482443264 n

Під час програми було опрацьовано різні техніки роботи з громадською думкою (форум-театр), активізацією аудиторії (психодинамічні ігри), просвітницькою діяльністю. На основі програми здійснено сертифікацію учасників тренінгу.

57106643 1569424613202367 7282285649309204480 n

7460

11

Друга «бронза» з психології також у студентів Криворізького педагогічного!
20 квітня 2018 року в Одесі завершився ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Педагогічна та вікова психологія». Студентки 4 курсу спеціальності «Практична психологія» Чопенко Алла і Швидка Юлія посіли ІІІ призове місце за результатами захисту наукової роботи «Творчий розвиток молодших школярів засобами театралізованої діяльності». Науковий керівник проекту – доцент кафедри практичної психології Остапчук Олена Євгенівна.
Конкурс проходив у ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського». На конкурс було подано 86 робіт. Серед 28 учасників, які були запрошені на ІІ тур, студентки психолого-педагогічного факультету вибороли третє призове місце.
Вітаємо призерок і кафедру практичної психології з науковими здобутками!

1111111

4840


30859726 596183234080203 1143287343 n

Переможцем олімпіади з загальної та соціальної психології серед класичних університетів стала Гончарова Тетяна під керівництвом Шестопалової Олени Петрівни на базі Херсонського державного університету.

30776557 596183274080199 1655066784 n30831431 596183280746865 2020271836 n

4829

Свято професійного дня психолога більш урочисте, коли є перемоги. Цього року переможцем у номінації "Науковець-новатор" Всеукраїнської олімпіади з теоретичної та прикладної психології стала студентка 3 курсу Олена Усенко під керівництвом Daria Turkova. Вітаємо колег!
#kdpu


31392972 1752722441476285 2031615394678046720 n

 

31301413 1752722431476286 6220339699584598016 n

4784
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30