Кафедра практичної психології
Психолого-педагогічний факультет

На Конференції "Аутизм - виклик часу" 18.02.22 відбулась зустріч стейкхолдерів міста: кафедр КДПУ (Кафедра практичної психологіїКафедра соціальної педагогіки та соціальної роботиКафедра дошкільної освіти, кафедра загальної та вікової психології), що опікуються підготовкою спеціалістів, представників Департаменту освіти КМР, представників громадського сектору, представників бізнесу та аспірантів щодо забезпечення якості підготовки спеціалістів, які супроводжують сім'ї з РАС.

 Відео

274153086 2550531131758372 2981511805685171463 n

зображення viber 2022 02 21 18 56 49 304

 

18590
  2 курс
  3 курс
 Курсова  робота з психодіагностики та основ психокорекції у системі професійної підготовки  психолога: методичні рекомендації // укладач-доцент кафедри практичної психології Шестопалова Олена Петрівна. – КДПУ, 2021. - завантажити 4 курс

 

17449

26.10.2021 року відбулася професійно-орієнтована зустріч викладачів кафедри та студентів-психологів стейкхолдером Д.В. Мирною, яка працює в Криворізькому навчально-виховному комплексі № 129 «Гімназія – ліцей академічного спрямування» Криворізької міської ради Дніпропетровської області. 

изображение viber 2021 10 29 10 27 37 348

З доповіддю «Психологічний супровід суб’єктів освітнього процесу: від теорії до практики» виступила Дар’я Володимирівна Мирна. Вона розкрила проблеми соціальної, навчальної, психологічної та професійно-педагогічної адаптації учнів та педагогів, поділилася практичним досвідом по зниженню тривожності, страхів у здобувачів-ліцеїстів та гімназистів. Вона висвітила проблеми з проведення психологічної профілактики та їх вирішення. Найбільш вдалим вирішенням визначився формат Workshop «Не кожен вміє «брати себе в руки», результативність якого спостерігається в розвитку рефлексії та рольової ідентифікації. Відмічається позитивне зростання якості навчання завдяки критичному аналізу здобувачів освіти.

изображение viber 2021 10 29 10 27 36 409

Зустріч пройшла в творчій атмосфері, збагатила бакалаврів в розумінні специфіки професійної діяльності психолога в закладах освіти.

 

17240

 14 травня 2021 року відбулась відкрита лекція доцента Шестопалової Олени Петрівни з 3 курсом студентів групи ПП-18. Тема лекції "Психолого-педагогічне консультування як вид психологічної практики".  Лекцію відвідали доцент Шаповал І.М., доцент Свірська Ж.М., доцент Бондар К.М., доцент Чаркіна О.А., доцент Гапоненко Л.О., асистент Шило О.С. Після лекції відбулось обговорення теми та методів викладання. 

 

В лекціі представлено наступні теми психологічного консультування: 1. Сутність психологічної проблематики, скарги дорослих (батьків, педагогів), запити. Принципи психолого-педагогічного консультування. 2. Дитина та її батьки як клієнти в психологічному консультуванні. 3. Особливості скарг та запитів батьків дітей дошкільного віку.4. Первинні та вторинні порушення поведінки як психологічний запит. 5. Дитячі конфлікти та бійки – поведінковий підхід до корекції. 6. Консультування батьків дітей молодшого шкільного віку. Синдромальний підхід О.Л. Венгера. 7. Консультування підлітків, юнаків та їх батьків.

Представлено огляд сучасної  літератури та рекоментовано додаткові джерела для робуміння проблематики.

 Слайд1 Слайд2 

п/п

ПІБ викладача

Дисципліна

Вид заняття

Тема

Дата, час

Ауд., корпус (Посилання на відкриту лекцію)

Курс, групи

1.

Шестопалова О.П.

Психологічне консультування

Лекція

Психолого-педагогічне консультування

14.05.2021р., 09.30

Zoom

https://us04web.zoom.us/j/72871273253?pwd=ME9LaGZldXlzS2NTRVg4eFlodTFmZz09

 Ідентифікатор конференції: 728 7127 3253

Код доступу: 4Bsi2Q

ПП-18, 3курс

 

15685

 24 березня 2021 року в онлайн-режимі відбулася зустріч робочої проектної групи кафедри практичної психології з розробки освітньо-професійної програми «ПСИХОЛОГІЯ» першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 053 Психологія та стейкхолдерів.

             В обговоренні актуальних проблем підготовки бакалаврів і магістрів спеціальності 053 Психологія взяли участь викладачі кафедри практичної психології – завідувач кафедри практичної психології, доктор психологічних наук, професор З.М.Мірошник, декан психолого-педагогічного факультету, кандидат психологічних наук, доцент Є.Л.Гергель, кандидат психологічних наук, доцент О.П.Шестопалова, кандидат психологічних наук, старший викладач О.Ю.Горбачова, кандидат педагогічних наук, доцент Л.О.Гапоненко та стейкхолдери – спеціаліст департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради С.М. Шумакова; координатор психологічної служби в закладах дошкільної, загальної та позашкільної освіти, консультант комунального закладу «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Криворізької ради з питань психологічної служби Ю.О.Якубовська; директор Криворізького навчально-виховного комплексу № 129 «Гімназія-ліцей академічного спрямування» Н.С.Погрібна; директор Комунального закладу «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» Криворізької міської ради О.В.Колос; директор комунальної установи «Криворізький інклюзивно-ресурсний центр № 1» Криворізької міської ради Т.Г.Андрєєва.

167407333 2266555676822587 5512601986776822714 n

            Учасники засідання приділили особливу увагу обґрунтованості розроблених освітньо-професійних програм, їх системно-структурного підходу в логічній побудові обсягів обов’язкових та вибіркових компонентів професійних знань з розвитку наукового й практичного досвіду психологічної діяльності та подальшої професійної кар’єри. Були порушені питання щодо вимог сучасних закладів та відповідності закладених програмних компетентностей здобувачів вищої освіти.

166651256 2266555683489253 5977697217758641876 n

            У неформальній та професійно-орієнтованій, партнерській атмосфері з конкретними діловими пропозиціями відбувалося обговорення. Усі учасники зустрічі підкреслили сучасний підхід по забезпеченню відповідності програмних результатів підготовки здобувачів освіти запитам професійної діяльності психолога.

14964

Шановний студенте!


Просимо Вас дати відверті відповіді на запитання анкети, що дозволять отримати необхідну інформацію задля підвищення якості освітнього процесу у Криворізькому державному педагогічному університеті (психолого-педагогічному факультеті)


 

Анкета «Студент-психолог: мотивація учбова і професійна»  посилання 
Анкета «Контроль знань студентів: зрозумілість, об’єктивність, ефективність»   посилання
 Анкета опитування випускників-бакалаврів  посилання
 Анкета "Викладач очима студентів"  посилання
14162

Спеціальність 053 Психологія


Вступ до спеціальності

Робоча програма

Силабус

Історія психології

Робоча програма

Силабус

Експериментальна психологія

Робоча програма

Силабус

Основи психологічного консультування

Робоча програма

Силабус

Психодіагностика

Робоча програма

Силабус

Методика викладання психології

Робоча програма

Силабус

Етнопсихологія

Робоча програма

Силабус

Психологічна служба в закладах освіти

Робоча програма

Силабус

Клінічна психологія з основами психотерапії

Робоча програма

Силабус

Основи наукових досліджень

Робоча програма

Силабус

Психологія аномального розвитку

Робоча програма

Силабус

Основи психокорекції

Робоча програма

Силабус

Психологія управління

Робоча програма

Силабус

Психологія здоров’я

Робоча програма

Силабус

Нейропсихологія

Робоча програма

Силабус

Психологія сім’ї

Робоча програма

Силабус

Теорія і практика роботи з обдарованими дітьми

Робоча програма

Силабус

Диференційна психологія Робоча програма Силабус
Психологія девіантної поведінки Робоча програма  Силабус

Спеціалізація Сімейне консультування та психотерапія

Психологія батьківства

Робоча програма

Силабус

Основи дитячого психоаналізу

Робоча програма

Силабус

Основи сімейного консультування

Робоча програма

Силабус

Перинатальна психологія

Робоча програма

Силабус

Техніки сімейної психотерапії

Робоча програма

Силабус

Психологія подружніх стосутнків

Робоча програма

Силабус

Методологічні аспекти тренінгової роботи

Робоча програма

Силабус

Арт-терапія з практикумом Робоча програма Силабус

Консультування та психотерапія батьків,

що виховують дитину з особливими совітніми потребами

Робоча програма Силабус

Спеціалізація Спеціальна психологія

Порівняльна психологія

Робоча програма

Силабус

Психологія аномального розвитку та основи психогенетики

Робоча програма

Силабус

Сучасні теорії глибинної психології

Робоча програма

Силабус

Основи психологічної експертизи

Робоча програма

Силабус

Патопсихологія

Робоча програма

Силабус

Психологічний супровід корекційного і розвивального навчання

Робоча програма

Силабус

Арт-терапія з практикумом Робоча програма Силабус

Спеціальність 054 Соціологія. 


Конфліктологія

Робоча програма

Силабус

Спеціальність 016 Спеціальна освіта. Додаткова спеціальність 053 Психологія


Логопсихологія

Робоча програма

Силабус

Психолого-педагогічний супровід учасників інклюзивного освітнього процесу

Робоча програма

Силабус

Спеціальність 012 Дошкільна освіта; 013 Початкова освіта; 014 Середня освіта (Українська мова і література, Біологія) 

Додаткова спеціальність 053 Психологія


Психодіагностика

Робоча програма

Силабус

Основи психокорекції

Робоча програма

Силабус

Психологічне консультування

Робоча програма

Силабус

Практикум з загальної психології

Робоча програма

Силабус

Диференційна психологія

Робоча програма

Силабус

Клінічна психологія з основами психотерапії

Робоча програма

Силабус

Математичні методи в психології

Робоча програма

Силабус

Психологія праці

Робоча програма

Силабус

Історія психології Робоча програма Силабус
Експериментальна психологія Робоча програма Силабус
Психологія управління Робоча програма Силабус
Арт-терапія з практикумом Робоча програма Силабус

Спеціальність 231 Соціальна робота. Додаткова спеціальність 053 Психологія

Психологія особистості

Робоча програма

Силабус

Основи психогігієни

Робоча програма

Силабус

14618

120962255 333720837703626 7789139724293239972 n

 № Документ Напрям підготовки Посилання
1

Інструктивно-методичні матеріали з діагностико-психокорекційної практики 

(Перший бакалаврський рівень, 4 курс) завантажити
2

Діагностико-психокорекційна практика. Завдання з практики 

(ІV курс, спец. 053 Психологія) завантажити
3

Діагностико-психокорекційна практика. Завдання з практики

 

(ІV курс, спец. 013 Початкова освіта,

014 Середня освіта (БІОЛОГІЯ),

014 Середня освіта (УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА),

014 Дошкільна освіта (ФАКУЛЬТЕТ ДОШКІЛЬНОЇ І ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ)

завантажити
4

ІІнструктивно-методичні матеріали з діагностико-психокорекційної практики 

(Перший бакалаврський рівень, 4 курс) завантажити

 

10388
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Серпень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31