Кафедра практичної психології
Психолого-педагогічний факультет
 Вид практики Освітній рівень  Документ 
ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ
ПРАКТИКИ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Доктор філософії Методичні рекомендації з практики
ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ для здобувачів
додаткових спеціальностей (5 курс, 3 семестр)
Магістр  
ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ для здобувачів 
спеціальності 053 Психологія (5 курс, 3 семестр)
Магістр  
ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ДІАГНОСТИКО-ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ для здобувачів додаткових спеціальностей (4 курс, 8 семестр)  Бакалавр   
ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ДІАГНОСТИКО-ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ для здобувачів спеціальності 053 Психологія (4 курс, 8 семестр)  Бакалавр   
17112
 

КУРСОВІ РОБОТИ з психодіагностики та основ психокорекції у системі професійної підготовки бакалавра психології : МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для здобувачів освіти 3-4 курсів. Завантажити

 

24955
Умови отримання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 053 "Психологія"  посилання
Дисципліни за вибором (цикл загальної підготовки) посилання 
Дисципліни за вибором (цикл професійної підготовки) посилання
Теми КР  посилання
Матеріали щодо дотримання академічної доброчесності посилання
Матеріали підготовки до КР посилання

 

14160

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ РІВНІВ БАКАЛАВРА ТА МАГІСТРА (СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 053 ПСИХОЛОГІЯ)

 

     Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти рівнів бакалавра та магістра (Спеціальність 053 Психологія) / укладачі Токарева Н. М., Халік О. О., Шаповал І. М., Шестопалова О. П.; заг. ред. професора Н. М. Токаревої та професора З. М. Мірошник. Кривий Ріг : КДПУ, 2023.28 с.

      Науково-методичне видання висвітлює вимоги до організації й виконання кваліфікаційних робіт, оприлюднення й захисту їх результатів під час атестації здобувачів вищої освіти бакалаврського та магістерського рівнів. У методичних рекомендаціях розкрито покроковий алгоритм написання та захисту кваліфікаційних робіт; наведені пояснення щодо основних складових теоретичного та емпіричного (експериментального) дослідження, додано приклади оформлення важливих елементів науково-практичної роботи. Представлені у науково-методичному виданні матеріали сприяють систематизації, поглибленню теоретичних та практичних компетентностей дослідницької діяльності здобувачів вищої освіти, полегшують науково-практичне застосування умінь та навичок виконання системного та комплексного дослідження проблем психології.

23146

120962255 333720837703626 7789139724293239972 n

Умови отримання освітнього рівня бакалавр за спеціальністю 053 "Психологія"  посилання
Дисципліни посилання
Нормативні документи практики 1-4 курсу посилання
Теми курсових  посилання
Матеріали щодо дотримання академічної доброчесності посилання
Матеріали підготовки до Підсумкової атестації посилання

 

 

14159

изображение viber 2021 09 16 11 08 00 161 

Шестопалова О.П. Сімейне консультування та психотерапія: навчально-методичний посібник, вид.2 доп. – Кривий Ріг, ФОП «Чернявський», 2018.-160с. 

16715

Теорія і практика інклюзивної освіти [навчально-методичний посібник] / Упорядник Бондар К. М. – [2–ге вид., доп.]. – Проект «Підтримка інклюзивної освіти у м. Кривий Ріг», 2019. – 170 с. (ISBN 978-617-7784-23-3). - завантажити

Видання підготовлене в рамках виконання проекту «Підтримка українських громад у зв’язку зі збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб (ВПО)» за дорученням Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Видано за фінансової підтримки Німецького уряду.

Слайд1

9606

120962255 333720837703626 7789139724293239972 n

Назва Розробники Посилання на завантаження
 Програма атестаційного екзамену за спеціальністю 052 Психологія для ІІ магістерського рівня підготовки

 проф.Мірошник З.М.

доц. Шаповал І.М.

 завантажити
Програма підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія до атестаційного екзамену за спеціальністю проф.Мірошник З.М., доц.Шестопалова О.П. завантажити
 Програма підсумкової атестації. Комплексний кваліфікаційний екзамен з психодіагностики і корекції (012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта. Біологія, 014 Середня освіта (Українська мова і література)  доц.Шестопалова О.П., доц.Бондар К.М.  завантажити
 Методичні рекомендації щодо підготовки магістрів спеціальності 053 Психологія до захисту кваліфікаційної роботи  доц.Шестопалова О.П.  завантажити
     
9278

 

Напрям 

Спеціальність Рівень підготовки  Посилання
Положення щодо змісту оцінювання    

завантажити

Програма атестаційного екзамену за спеціальністю 053 Практична психологія Бакалавр завантажити
Програма атестаційного екзамену за спеціальністю 012, 013, 014 Дошкільна, Початкова, Середня освіта. Практична психологія Бакалавр завантажити
Програма атестаційного екзамену за спеціальністю  013 Початкове навчання. Практична психологія  Магістр

 завантажити 

Програма атестаційного екзамену за спеціальністю  012. Дошкільна освіта. Практична психологія  Магістр

завантажити

Програма атестаційного екзамену за спеціальністю  014. Середня освіта (УПФ, БП). Практична психологія  Магістр

 завантажити

4301
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Травень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31