Кафедра практичної психології
Психолого-педагогічний факультет

Усіх зацікавлених запрошуємо долучитися до роботи вебінару-практикуму 

"Стосунки під час війни, або Як зберегти кохання на відстані?"

10 лютого 2023 р. (у п'ятницю) о 14.00 за посиланням: 

https://us04web.zoom.us/j/6337526978?pwd=RTk5L1poWWJmMGNYdkYxS3pRM3ZaUT09

Ідентифікатор конференції 6337526978;
Код доступу 7jsFDW.

У межах вебінару ми ознайомимо вас із дієвими інструментами для подолання відчуження у партнерських та / або сімейно-подружніх відносинах і допоможемо вам відновити психологічні ресурси для збереження романтичних стосунків під час війни.

10.02.2023.jpg

21252

Любі друзі, нагадуємо, що можна і навіть варто записуватися на кризові консультації,

якщо вас переповнюють складні переживання!

Форма для запису: https://forms.gle/UsEcAWHHWzegGTrq8

Психолог на зв'язку: https://t.me/psyintouch

Юридична допомога:

Vodafone: +380995075090

Kyivstar: +380685075090

Lifecell: +380935075090

Keep calm and carry on!

 

20324

На реалізацію Договору про спільну діяльність між Криворізьким державним педагогічним університетом в особі ректора – Шрамка Ярослава Владиславовича і Дніпропетровським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України в особі директора Коротаєва Володимира Миколайовича, а також Додаткової угоди між кафедрою практичної психології КДПУ в особі завідувача, доктора психологічних наук, професора Мірошник Зої Михайлівни та лабораторією досліджень у сфері інформаційних технологій Дніпропетровського НДЕКЦ МВС в особі завідувача Бикова Олега Григоровича 22 вересня 2022 року було організовано та проведено професійно-орієнтовану зустріч з головним судовим експертом групи психологічних досліджень Белічко Альоною Миколаївною, яка змістовно, послідовно і доступно ознайомила здобувачів ВО зі специфікою роботи експерта-психолога, різними видами судово-психологічних експертиз, вимогами до рівня підготовки і професійно-важливими якостями судового експерта.

Зустріч відбулася за ініціативи керівника Тренінг-центру «Лідер XXI століття», кандидата педагогічних наук, доцента кафедри практичної психології Чаркіної Олени Анатоліївни та заступника завідувача лабораторії досліджень у сфері інформаційних технологій Дніпропетровського НДЕКЦ МВС Василюка Юрія Федоровича в атмосфері ділового і, водночас, невимушеного спілкування, під час якого присутні здобувачі ВО мали можливість поставити професійно-орієнтовані запитання і отримати компетентні відповіді фахівців.

Дякуємо нашим партнерам за відкритість до діалогу, неупередженість і високі моральні якості!

22_09_1.png22_09_2.png22_09_3.png22_09_0.png

20140

https://drive.google.com/file/d/1VIcIEqms0BCxF4rNAInk8iKD4I1ZksDz/view?usp=sharing 

 

ТЦ_777.jpg

20139

Воркшоп Юлії Сошиної

https://drive.google.com/file/d/1oggfoBddhmIRb1ZmDiqEd-26iwo8eRWH/view?usp=sharing

18781

Воркшоп Олени Чаркіної

https://drive.google.com/file/d/1CA7U_JP_oDVzurNKO1tsnaFo9sdEwj6x/view?usp=sharing

 

18769

Воркшоп Олени Шестопалової

https://docs.google.com/presentation/d/12NV7Uki4GM0u9fhoCva1p2hwcE5-rp89/edit#slide=id.p1

18716

18714

1

Оперативно реагуючи на потреби сьогодення, Тренінг-центр "Лідер ХХІ століття" тимчасово змінює формат своєї роботи і перетворюється на Дивізіон психологічної допомоги кафедри практичної психології.

Сьогодні, 05.03.2022 р., на тлі відлуння сирен повітряної тривоги, відбувся перший захід, долучитися до участі у якому, через технічні труднощі, змогли далеко не всі бажаючі.

Тому, враховуючи запити, розміщуємо матеріали тут.

Будь ласка, використовуйте запропоновані техніки з метою стабілізації власного психічного стану і допомоги своїм близьким та усім, хто цього потребує.

Тримаймося!

З Україною у серці і вірою у тріумфальну Перемогу,

щиро ваша Олена Чаркіна.

https://drive.google.com/file/d/1cuMdQHHjJaGszi3meAYg69teUquqJyrG/view?usp=sharing 

http://www.selfhelpfortrauma.org/?fbclid=IwAR3dgGmiARm4DGl7ZmI6EqBkC8vPrssNDA3oBMmzRNHuAzj4LGwZKgsUuPo

 

18708

ТРЕНІНГОВИЙ МОДУЛЬ «МИСТЕЦТВО САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ ТА

IMPRESSION MANAGEMENT»

FL Module 3 Photo 203 1

Чаркіна О.А., к.пед.н., доцент кафедри практичної психології 

керівник Тренінг-центру «Лідер ХХІ століття»

 

Вагомим внеском у культуру ділового спілкування є створення привабливого іміджу, без якого наївно розраховувати на гідну репутацію в суспільстві.
У результаті вивчення матеріалу даного модуля учасник оволодіє:
- знаннями про складові іміджу ділової людини і шляхи його проектування;
- уміннями формувати власний імідж та обирати адекватні моделі самопрезентації;
- технологіями ефективної самоподачі.

Рекомендована література:

 1.  Аверченко Л.К. Имидж и личностный рост. Учебное пособие. – Новосибирск, 1999. – 146 с.
 2. Альтшуллер А.А. Имидж и самопрезентация в бизнесе. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004. – 110 с.
 3. Беквит Гарри, Беквит Кристин Клиффорд. Сам себе бренд: искусство самопрезентации. – М.: ООО «Альпина Паблишер», 2017. – 202 с.
 4. Браун Лилиан. Имидж – путь к успеху. – СПб.: Питер, 2001. – 95 с.
 5. Бураканова Г. Лидерство: Имиджевые характеристики, оценка деятельности. — М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2014. – 200 с.
 6. Гриндер Д., Бэндлер Р. Из лягушек в принцы / пер. с англ. — Воронеж: МОДЭК, 1994. — 207 с.
 7. Капустюк О. М. Самопрезентація як засібстворення позитивного іміджу особистості [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / Капустюк Олена Миколаївна. – К., 2007. – 252 с.
 8. Кичаев А. Харизматичный лидер. Эффективный бренд-коучинг на все случаи жизни. – СПб.: Весь, 2014. – 432 с.
 9. Мистецтво самопрезентації / Харченко Н., Шпиг Н., Скрипник М., Куниця Т. – Київ: Шкільний світ, 2018. – 120 с.
 10. Михайлова Е.В. Самопрезентация. Теории, исследования, тренинг. – СПб.: Речь, 2007. – 224 с.
 11. Почепцов Г.Г. Имиджелогия. — М.: Рефл-бук / Киев: Ваклер, 2000. — 768 с.
 12. Семёнова Л.М. Профессиональный имиджбилдинг на рынке труда: учебник и практикум для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2019. – 242 с.
 13. Спиллейн М. Имидж женщины: Пособие для преуспевающей женщины. — М.: Лик пресс, 1998. – 158 с.
 14. Спиллейн М. Имидж мужчины: Пособие для преуспевающего мужчины. — М.: Лик пресс, 1998. – 166 с.
 15. Чигирин Т. О. Самопрезентація: визначення, види, стратегії, техніки [Електронний ресурс] / Т. О. Чигирин // Збірник наукових праць Інституту психології iмені Г. С. Костюка Національної АПН України. Проблеми загальної та педагогічної психології. – 2012. – Т. 24.Ч. 5. – С. 245-253. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pzpp_2012_24_5_30.

 САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ – ЦЕ: 

 • Засіб організації взаємодії з іншими людьми для досягнення своїх цілей (І. Гофман);
 • Форма соціальної поведінки (Дж. Тедеші та М. Ріес);
 • Засіб підтримки самооцінки (Б. Шленкер і М. Вейгольд, М. Лірі та Р. Ковальські; Д. Майерс);
 • Засіб формування образу "Я" і самооцінки (Дж. Г. Мід і Ч. Кулі);
 • Засіб самовираження (Р. Баумейстер та А. Стейхілбер);
 • Прийом усунення когнітивного дисонансу (Ф. Хайдер і Л. Фестінгер);
 • Реалізація мотивації досягнення або ж уникнення невдач (Р. Аркін та А. Шутц);
 • Створення стану об'єктивної самосвідомості внаслідок сприймання чужих оцінок (Р. Вікланд);
 • Наслідок підвищення мотивації в результаті фокусування уваги на собі (Г. Глейтман);
 • Прояв прагнення до влади в міжособистісних відносинах (І. Джонс і Т. Піттман);
 • Особистісна риса (А. Фестінгер, М. Шеріер та А. Басс, М. Снайдер);
 • Представлення своїх особистісних якостей у зв'язку з потребою в довірчих стосунках (Л.Б. Філонов) або для встановлення взаємодії (Р. Парфьонов);
 • Вплив на ставлення оточуючих (О.О. Бодальов), напрямок сприйняття партнера за визначеним шляхом (Ю.С. Крижанская і В.П. Трет’яков, Г.В. Бороздіна);
 • Створення певного враження і регуляція власної поведінки (Ю.М. Жуков);
 • Рекламна діяльність (А.М. Лебедєв-Любимов).

 Помилки самопрезентації

 • втрата м'язового контролю над тілом;
 • демонстрація нещирості, "перегравання";
 • неадекватність самоподачі контексту ситуації.

 

Стратегії та техніки самопрезентації І. Джонса і Т. Піттмана

(Jones, Pittman, 1982)

Стратегія

Техніка

Мета

Намагання сподобатися (Ingratiating)

Висловлювати згоду. Лестити.

Надавати прихильність

Здаватися привабливим 

(влада чарівності)

Самопросування, самореклама 

(Self-promotion)

Хвалитися.

Демонструвати знання. Демонструвати вміння

Здаватися компетентним 

(влада експерта)

Залякування

(Intimidation)

Висувати вимоги. Погрожувати неприємностями.

Здаватися небезпечним 

(влада страху)

Пояснення

прикладом

(Exemplification)

Хвалитися.

Демонструвати свої переваги.

Здаватися гідним наслідування 

(влада наставника)

Благання

(Supplication)

Благати.

Демонструвати слабкість і залежність

(self-handicapping).

Здаватися слабким 

(влада співчуття)

 

ПРАКТИЧНА ВПРАВА № 1

«Ефективна самопрезентація»

У 80-х роках минулого століття Робертом Ділтсом, Грегорі Бейтсоном та його учнями, послідовниками НЛП (нейролінгвістичного програмування) були відкриті та розроблені принципи ефективного сприйняття інформації, які отримали назву «Нейрологічні рівні сприйняття».

Ця лінгвістична технологія - перелік питань, відповідаючи на які у певній послідовності, можна створити успішну самопрезентацію, презентацію нового продукту, послуги, познайомитися з іншими людьми, виступити на конференції тощо. «Піраміду Ділтса» активно використовують в маркетинзі, менеджменті та PR. Така самопрезентація не залишить «білих плям» у Вашій біографії, дозволить логічно та чітко побудувати свою розповідь, вигідно позиціонуючи себе: Ви – зрозумілі, Ваша особистість - цікава, самодостатня та яскрава.

Отже, нейрологічні рівні сприйняття:

 • Оточення( Де? Коли? З ким?)
 • Поведінка (Що робити?)
 • Здібності / можливості (Що я можу? Як?)
 • Переконання / цінності (Що важливе?)
 • Ідентичність / особистісна своєрідність (Хто Я?)
 • Місія (Яке моє призначення?)
 • Ідеал / духовність (Для чого? Для кого Я живу?)

 

Приклад: Доброго дня! Я рада бути тут і проводити цей тренінг для молодих людей, які прагнуть змінити своє життя на краще, знайти оптимальний спосіб реалізувати свої внутрішні потенціали, обрати свій професійний шлях і принести користь суспільству, і роблять для цього все можливе,у тому числі, через активну участьв осінній сесії Школи молодіжного лідерства «ПроЯв», щоб потім ефективно застосувати набуті компетенції на практиці.

Я можу бути корисною для Вас, презентуючи свої напрацювання угалузі профорієнтаційного консультування, експрес-діагностики лідерського потенціалу, кар’єрного менеджменту та лайф-коучингу.

Для досягнення високих результатів у будь-якій сфері життєдіяльності існує ціла низка методів і засобів, технологій та інструментів, включаючи аналіз досвіду інших людей, які опинилися в подібній ситуації й успішно вийшли з неї, ставши згодом реалізованими і щасливими.

Продуктивна діяльність для людини – дуже важливий екзистенційний аспект, від самореалізованості залежать і стосунки з близькими, і відчуття наповненості життя, і самооцінка, і здоров`я. Я впевнена в тому, що кожна людина може бути успішною! Вирішувати поставлені задачі, досягати бажаної мети, будь-то створення власного бренду, позитивного іміджу, працевлаштування на престижну роботу чи створення гармонійної сім’ї.

Мене звати… (саме тут доцільно буде назвати своє ім`я). Більше десяти років я консультую людей, які прагнуть змінити роботу або життя на краще, перекваліфікуватися або знайти своє призначення.

Моя місія – створювати інформаційний простір для досягнення успіху моїми клієнтами.

Працевлаштування я розумію глибше, ніж просто пошук стабільного роботодавця. Це створення умов для самореалізації, прийняття активної участі в процесі самостворення шляхом організації власної справи та постійного професійного розвитку і кар’єрного зростання.

Завдання для учасників тренінгу: відстежити в даній самопрезентації відповіді на питання нейрологічних рівнів. Скласти свою самопрезентацію в умовах співбесіди з майбутнім роботодавцем або споживачем послуги.

 

ІМІДЖ ДІЛОВОЇ ЛЮДИНИ

 Поняття іміджу ділової людини

Імідж – це певний образ, який людина представляє світу як прототип власного Я, свого роду самопрезентація для інших. Набуття професійного іміджу не є самоціллю для ділової людини, однак володіння ним має глибокий практичний зміст.

Поняття іміджу включає не тільки природні властивості особистості, її індивідуально-типологічні риси, а й спеціально створені, включаючи як атрибути зовнішнього вигляду, так і компоненти внутрішнього світу (мотиви, цінності, смисли).

Етимологічно поняття "імідж" походить від французького image, що означає образ, зображення, уявлення. На Заході здатності і вмінню людини справляти гарне враження надають настільки великого значення, що там навіть з'явилася нова категорія фахівців – іміджмейкерів.

Розрізняють соціальний, професійний та індивідуальний імідж.

Соціальний і професійний імідж – сукупність уявлень про те, як повинен виглядати і поводитися представник певного соціального статусу або професії (політик, бізнесмен, вчитель, лікар і т.п.). Якщо враження, яке справляє людина, не відповідає очікуваному від її соціально-професійної приналежності, постає необхідність "зміни або корекції іміджу".

Індивідуальний імідж - сукупність вимог, які висуваються до ділової людини, співвіднесених з її індивідуальними особливостями та професійно-важливими якостями.

 Змістовна характеристика іміджу

Імідж – поняття не стале, а, скоріше, динамічне, оскільки людина може змінюватися під впливом обставин. Але, на жаль, нерідко трапляється ситуація, коли через особистісну ригідність, негнучкість, консерватизм тощо певний відпрацьований стереотип поведінки, стиль одягу, манери спілкування екстраполюють на всі сфери життєдіяльності і використовують як типовий паттерн (модель) поведінки без урахування контексту, характеру комунікації, глибинних мотивів і кінцевих цілей взаємодії.

Поза сумнівом, гарним людям легше створювати ефект особистої чарівності. На думку соціальних психологів (Д. Карнегі, Д. Майерса, Р. Чалдіні та ін.), з десяти випадків щонайменше у восьми наше початкове враження про інших людей складається за зовнішніми даними.

Але відсутність привабливих зовнішніх даних не є перешкодою до створення сприятливого особистого іміджу. Кожна людина наділена здатністю подобатися іншим, і чим більше докладається зусиль в прояві цієї якості, тим яскравіше висвічуються інтелектуальні, художні та інформаційні характеристики особистості.

 

ПРАКТИЧНА ВПРАВА № 2

«Самохарактеристика»

 

Ознайомтесь із самохарактеристикою Л. М. Толстого:

"Я дурен собой, неловок <...> скучен для других, нетерпелив и стыдлив, как ребенок. Я почти невежда. Что знаю, тому я выучился кое-как сам, урывками, без толку и то, как мало. Я не воздержан, нерешителен, постоянен, тупо тщеславен и пылок, как все бесхарактерные люди. Я не храбр. Я не аккуратен в жизни и так ленив, что праздность сделалась для меня почти неодолимой привычкой. Я умен, но ум мой почти никогда ни на чем не был основательно испытан. У меня нет ни ума практического, ни ума делового. Я честен, то есть, я люблю добро, сделав привычку любить его; и когда отклоняюсь от него, бываю недоволен собой и возвращаюсь к нему с удовольствием; но есть вещи, которые я люблю больше добра - славу. <...>

Важнее всего для меня в жизни исправление трех главных пороков: бесхарактерности, раздражительности и лени".

Завдання для учасників тренінгу: спробуйте уникнути помилок, яких припустився видатний письменник, і складіть об’єктивну, але стратегічно вигідну для Вас самохарактеристику.

16079
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28