Кафедра практичної психології
Психолого-педагогічний факультет

 

logo_psy

Мета освітньо-наукової програми

 

Підготовка висококваліфікованого, конкурентноздатного фахівця ступеня доктора  філософії у галузі психології, інтегрованого у європейський та світовий науковий та  освітній простір, здатного розв’язувати комплексні проблеми в галузі психологічної  допомоги, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових програм  психологічного супроводу особистості та групи; набуття здобувачами освіти системи  професійних компетентностей та соціальних навичок (soft skills) на індивідуальному,  комунікативному та управлінському рівнях, оволодіння методологією наукової  діяльності, що дозволяє проводити власне наукове дослідження, результати якого  мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення; готовність здобувачів  освіти до організації викладацької діяльності в закладі вищої освіти.

Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури є основою для формування аспірантом індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи, які погоджуються з науковим керівником та затверджуються вченою радою закладу вищої освіти протягом двох місяців з дня зарахування особи до аспірантури.

Особливість   освітньо-наукової програми

Програма спрямована на підготовку фахівця сфери психологічної допомоги особистості та  групі, який здатен вибудовувати власну наукову  і професійну траєкторію, визначати  малодосліджені сегменти у проблемному полі  психології, застосовувати і удосконалювати  методологічні програми сучасної психології, а  також створювати авторські методологічні  програми досліджень у її галузях.

Рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковий) рівень

Ступінь вищої освіти

Доктор філософії

Галузь знань

05 Соціальні та поведінкові науки    

Спеціальність

053 Психологія

Форма навчання

Очно / заочна

Передумови

Наявність ступеню вищої освіти магістр або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст

Термін дії освітньо-наукової програми

До введення в дію стандарту вищої освіти

Посилання на постійне розміщення опису освітньо-наукової програми

 завантажити

завантажити (2021)
11399

 


ОНП

2021 Освітньо-наукова програма 2021
 2019  Освітньо-наукова програма 2019
2018 Освітньо-наукова програма 2018
2016 Освітньо-наукова програма 2016 


  


  

14007

Інформація за освітньо-науковою програмою «Психологія» щодо спроможності створення у ЗВО разової спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій аспірантів ОНП

15642

 

Рецензії на ОНП

15643

Ознайомтеся з правилами вступу на освітньо-наукову програму. Детальніше

15526

653

Мірошник Зоя Михайлівна 

професор, доктор психологічних наук, завідувач кафедри практичної психології

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: 

 • Службова адреса, телефон : кафедра практичної психології, ауд.№303, гуманітарний корпус Криворізького державного педагогічного університету, вул. Героїв АТО 79А, (056) 440-53-75
 • Службовий e-mail: [email protected]

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: рольовий підхід у підготовці сучасного фахівця психології

15383

653

 

Мірошник Зоя Михайлівна 

професор, доктор психологічних наук, завідувачка кафедри практичної психології

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: 

 • Службова адреса, телефон : кафедра практичної психології, ауд.№303, гуманітарний корпус Криворізького державного педагогічного університету, вул. Героїв АТО 79А, (056) 440-53-75
 • Службовий e-mail: [email protected]

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: рольовий підхід у підготовці сучасного фахівця психології

 

Токарева Наталя Миколаївна

 доктор психологічних наук, професор, завідувачка кафедри загальної та вікової психології

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: 

 • Службовий телефон: 097 145 93 30
 • Службовий e-mail: [email protected]

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: психологія розвитку, персонологія, когнітивна психологія, наративна психологія; комунікативне моделювання варіативності особистісних конструктів засобами діалогічної комунікації у парадигмі генетико˗моделюючого методу

psihologi

Шестопалова Олена Петрівна

кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології

 КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: 

 • Службова адреса: пр. Гагаріна, 54, м. Кривий Ріг
 • Службовий e-mail: [email protected]

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: системна сімейна психотерапія , консультування з дитяче-батьківських відношень, психологічний супровід інклюзивної освіти, профільна освіта. 

745

Шаповал Іванна Миколаївна

кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології

 КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: 

 • Службова адреса: пр. Гагаріна, 54, м. Кривий Ріг
 • Службовий e-mail: [email protected]

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: психологія особистості, соціальна психологія, психологія професійної ідентичності

Чаркіна Олена Анатоліївна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практичної психології

 КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: 

 • Службова адреса: пр. Гагаріна, 54, м. Кривий Ріг
 • Службовий e-mail:  [email protected]

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: клінічна психологія, нейропсихологія, травматерапія, психологія менеджменту та управління, психологія лідерства, психологія кар'єри, гендерна психологія, cистемно-структурна психотерапія

456

 

Великодна Мар'яна Сергіївна

кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології

 КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: 

 • Службова адреса: пр. Гагаріна, 54, м. Кривий Ріг
 • Службовий e-mail: [email protected]

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: клінічна психологія і психоаналіз дорослих і підлітків, перинатальна і наративна психологія, сексологія

 

107740290 1646392432183068 2395777515033328726 n

Бондар Катерина Миколаївна

кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології

 КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: 

 • Службова адреса: пр. Гагаріна, 54, м. Кривий Ріг
 • Службовий e-mail: a[email protected]

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: психологія антиципації, психологічний супровід інклюзивної освіти, психосемантичний аналіз громадянської активністі. 

 

15384
 

ДАВОЯН ЄЛИЗАВЕТА ЕДУАРДІВНА

Davoyan Elizaveta

(захищено дисертацію у 2022 році)

РІК ВСТУПУ: 2017-2018 н.р.

ТЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ: Психологічні особливості особистості батьків, що виховують дітей з аутизмом 

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК: Мірошник Зоя Михайлівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології

 

DSC 0747 1

КУЗІНА ЄВГЕНІЯ ІГОРІВНА

Yevheniia Kuzina

(захищено дисертацію у 2023 році)

Рік вступу: 2019-2020 н.р.

Тема дослідження: Психологічні механізми інформаційного впливу на особистість дорослої людини

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент, Шаповал Іванна Миколаївна

Гончарова Т
ГОНЧАРОВА ТЕТЯНА ЮРІЇВНА

Goncharova Tetiana


Рік вступу: 2020-2021 н.р.

Тема дослідження: «Феномен кліпового мислення як провідна характеристика когнітивного стилю сучасної молоді».

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент, Шестопалова Олена Петрівна.

 

 

изображение viber 2021 04 27 18 23 45
МАЄР ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Iuliia Maer

(захищено дисертацію у 2024 році)

Рік вступу: 2018-19 н.р.

Тема дослідження: Рольові позиції сучасної жінки в умовах кар’єрного зростання.

Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор Мірошник Зоя Михайлівна

  

MARK7509

 

ДЕПУТАТОВ ВЛАДИСЛАВ ОЛЕКСАНДОВИЧ

Deputatov Vladyslav

(захищено дисертацію у 2023 році)


Рік вступу:  2018-19 н.р.
Тема дослідження: Механізми‌ ‌психологічного‌ ‌захисту‌ ‌та‌ ‌копінг-стратегії‌ ‌у‌ ‌формуванні‌ ‌тілесного‌ ‌Я‌ ‌підлітків‌ ‌зі‌ ‌cколіозом‌
Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Великодна Мар'яна Сергіївна

 

 Рисунок1
МІШАКА НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

Myshaka Nataliya

Рік вступу: 2019-2020 н. р.
Тема дослідження: Психологічні передумови рольових комунікацій сучасного вчителя початкових класів
Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор Мірошник Зоя Михайлівна

 

 111
ЛИСЕЧКО МАРГАРИТА ВАЛЕРІЇВНА

Lysechko Margarita

Рік вступу: 2017-2018 н.р.

Тема дослідження: «Психологічні механізми впливу емоційно-вольових чинників на процес формування рольової компетентності студентів»

Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор, Мірошник Зоя Михайлівна 

 

0 02 05 db46117215d5f4f562c86d0e291e244046e32c68e8deb031aa485e911bdde416 3cbbbc5d46725ea8
ШИЛО ОКСАНА СЕРГІЇВНА

Shylo Oksana Serhiivna

Рік вступу: з 2020 р. здобувач ступеня поза аспірантурою

Тема дослідження: Трансформація особистісних переконань як детермінанта професійного становлення сучасного психолога

  Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор Мірошник Зоя Михайлівна

 

 

 IMG 6pknut
ПРОКОПОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Рік вступу: 2018-2019 н.р.

Тема дослідження: Психологічні особливості психосоматичного розвитку дітей раннього віку в умовах батьківської депривації

Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор Токарева Наталя Миколаївна

 

 

 IMG 3642
КРИСТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА ГУКАСЯН

Krystyna Hukasian

Рік вступу: 2017-2018 н.р. (у академічній відпусці)

Тема дослідження: Корекція особистісної аномальності матерів дітей з вадами розвитку

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент, Чаркіна Олена Анатоліївна

IMG 20190801 080713 2
ШУЛЮК НАДІЯ ІВАНІВНА

Shuluk Nadiya

Рік вступу: 2017-2018 н.р. (у академічні відпусці)

Тема дослідження: «Психолого-педагогічна модель профільної орієнтації випускників 9 – х класів на гуманітарному напрямі підготовки в старшій школі».

Науковий керівник: заступник з навчально - методичної роботи, кандидат психологічних наук, доцент, Шестопалова Олена Петрівна

 67769355 2655755607810343 1424365044031815680 n
ЛЮБИМОВА ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Lubimova Oksana

Рік вступу: 2018-2019 н.р.(у академічні відпусці)

Тема дослідження: Психологічні предиктори формування сексуальної ідентичності особистості

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент, Шаповал Іванна Миколаївна

56
Квітка Наталя Вікторівна

Kvytka Natalia

Рік вступу: 2021-22 н.р.

Тема дослідження: Психологічні механізми антиципації професійної картини світу

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Бондар Катерина Миколаївна

 

15356

 

 

15641
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30